Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.25 EUR
Kurssi hetkellä: 20.10.2020 - 6:38

Wärtsilä julkistaa Q3-raporttinsa perjantaina 23.10. klo 13.30. Koronapandemian vuoksi kysyntäympäristö on edelleen ollut haastava kaikissa laiteliiketoiminnoissa sekä palveluissa. Kohollaan olevan epävarmuuden vuoksi uskomme Wärtsilän edelleen pitäytyvän 12 kuukauden markkinanäkymäkommenttien antamisesta. Vaikka yhtiön lyhyen tähtäimen näkymiin liittyy edelleen isojakin negatiivisia riskejä, uskomme Wärtsilällä olevan pidemmällä tähtäimellä paljon mahdollisuuksia segmenteissä, joissa sen markkina-asema on vahva. Koska myös osakkeen arvostus on edelleen houkutteleva, säilytämme lisää-suosituksemme sekä 8,00 euron tavoitehintamme ennen raporttia.

Uutisvirta Wärtsilän saamista tilauksista on ollut kohtuullista. Toisin kuin muutamalla edellisellä kvartaalilla, todella kookkaita yksittäisiä tilauksia ei kuitenkaan ole saatu ja kvartaalin suurimmaksi tilaukseksi näyttää jäävän arviolta 50 MEUR:n arvoinen maakaasun nesteytyslaitoksen tilaus Saksasta. Kaikkiaan arvioimme erikseen julkistettujen tilausten arvoksi noin 120 MEUR, mikä on selvästi vähemmän kuin Q2:lla (200-210 MEUR). Julkistamattomiin ns. pohjatilauksiin kuuluvia palvelutilauksia ovat edelleen rasittaneet matkailuun liittyvät rajoitukset sekä etenkin risteilyliiketoiminnan jäätyminen, jonka vaikutuksista kirjoitimme 7.10. aamukatsauksessamme. Odotuksemme konsernin Q3-tilauskertymäksi on 891 MEUR (-9 % v/v) konsensuksen odottaessa 962 MEUR:a (-2 % v/v). Ero ennusteiden välillä tulee etenkin Energy-liiketoiminnasta, jossa konsensus odottaa peräti 41 %:n v/v kasvua oman kasvuodotuksemme ollessa +14 % v/v. Pidämme konsensusta liian toiveikkaana kun huomioidaan se, että Q3:lla ei raportoitu yhdestäkään Energyn saamasta isosta tilauksesta ja se, että projektit liikkuvat nyt muutoinkin hitaasti. Ennusteemme Wärtsilän Q3-liikevaihdoksi (-2 % v/v) on hieman konsensusta (-6 % v/v) korkeampi eron kertyessä Marine-liiketoiminnoista (Marine Power, Marine Systems ja Marine Voyage) niiden toimittaessa aiemmin hankittua tilauskantaansa. Korona ei Wärtsilän mukaan ole aiheuttanut merkittäviä seisokkeja asiakasprojekteissa ja aikatauluissa on matkustusrajoituksista huolimatta pysytty varsin hyvin. Odotuksemme Q3:n oikaistuksi EBIT-marginaaliksi (5,9 %) on konsensusta (5,2 %) korkeammalla johtuen pääosin Energyn marginaaliennusteista. Q3’19-vertailukauden tulosta rasittivat yhteensä 65 MEUR:n projektikustannusylitykset. Joka tapauksessa kannattavuus on Q3’20:llä ollut edelleen matala, mikä on seurausta paitsi suorista koronavaikutuksista (mm. kapasiteetin vajaakäyttö etenkin huollossa) myös mainittujen ”nollakateprojektien” toimitusten negatiivisesta vaikutuksesta.

Emme odota markkinaepävarmuuden loppuvuonna juuri hellittävän varustamojen ja voimantuotantoyhtiöiden hidastellessa edelleen investoinneissaan. Odotuksemme Q4’20:n tilauskertymän muutokseksi on -28 % v/v (konsensus: -25 % v/v). Tosin vertailukausi oli melko vahva. Ennusteemme Q4’20:n liikevaihdon laskuksi (-21 % v/v) ei sekään poikkea oleellisesti konsensuksesta (-19 % v/v). Sitä vastoin odotuksemme Q4:n oikaistuksi EBIT-marginaaliksi (7,0 %) on merkittävästi konsensuksen (11,4 %) alapuolella. Emme näe Q4:n tulosajureissa sellaisia positiivisia muutoksia, joilla konsensuksen optimismi olisi perusteltavissa, sillä uskomme mm. kannattavuuden kannalta tärkeän risteilijöiden huollon olevan edelleen suurelta osin seisahduksissa ja muunkin huollon yhä vajaakäytöllä. Wärtsilän kommentit etenkin huoltoliiketoiminan tilanteesta ja näkymistä tulevatkin olemaan erityisen kiinostavia.

Wärtsilän osake vaikuttaa edulliselta. Osakkeen riskikorjattu kokonaistuotto on houkutteleva. Lisäksi vuoden 2021 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (vastaavasti 17x ja 12x) ovat paitsi 27-31 % alle verrokkien mediaanin myös 18-20 % alle yhtiön omien pitkän aikavälin mediaanitasojen. Sijoittajalta edellytetään kuitenkin kärsivällisyyttä. Uskomme että mahdollisia positiivisia ajureita ovat mm. 1) viime aikoina jälleen aktivoituneet LNG-alusten tilaukset korealaisilta telakoilta (mm. Hyundai Heavy ja Daewoo, joihin molempiin Wärtsilällä on hyvät suhteet ja joille Wärtsilä voi toimittaa päämoottoreiden ohella mm. apumoottoreita. propulsiojärjestelmiä, kaasunkäsittelyjärjestelmiä ja navigointijärjestelmiä); 2) aurinko- ja tuulivoiman osuuden nousu EU:n sähköntuotannossa yli 20 %:n ”liipaisintason” (2019 tot. 18 %), mikä nostaa selvästi varavoimaloiden tarvetta sekä 3) Power-to-X -projektien määrän ja etenkin koon kasvu globaalisti, mikä nostaa synteettiset polttoaineet keskiöön dieselin ja kaasun korvaajina. Käsittääksemme Wärtsilän uudemmat moottorit soveltuvat useimmille synteettisille polttoaineille joko sellaisenaan tai vain pienen komponentti- ja ohjausjärjestelmäpäivityksen jälkeen. Esimerkki Power-to-X -teknologiasta on vedyn valmistaminen vedestä tuulisähköön perustuvassa elektrolyysissä ja tämän vedyn jalostaminen edelleen synteettiseksi hiilineutraaliksi polttoaineeksi ilmasta talteen otetun hiilidioksidin avulla.           

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 5 170,0 4 813,9 4 464,6
- kasvu-% -0,1% -6,9% -7,3%
Liikevoitto (EBIT) 361,0 226,5 379,8
- EBIT-% 7,0% 4,7% 8,5%
EPS (oik.) 0,48 0,25 0,44
Osinko 0,48 0,20 0,30
P/E (oik.) 20,7 28,7 16,6
EV/EBITDA 12,1 12,3 8,4
Osinkotuotto-% 4,9% 2,8% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.