Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 10.50 EUR
Kurssi: 10.46 EURKurssi hetkellä: 21.10.2019 - 7:03

Wärtsilä julkistaa Q3-raporttinsa perjantaina 25.10. klo 8.30. 18.9. annetun koko vuotta 2019 koskevan tulosvaroituksen ja samalla annetun numeerisen tulosohjeistuksen jälkeen sijoittajien katseet ovat tilausvirrassa ja 12 kuukaudelle esitettävissä markkinanäkymissä. Kummassakaan on tuskin erityistä ilonaihetta. Vuoden 2020 arvostuskertoimilla Wärtsilän osake on jonkin verran diskontolla suhteessa verrokkeihin, mutta kertoimet eivät kuitenkaan ole kovinkaan alhaisia ja positiiviset ajurit puuttuvat osakkeelta edelleen. Säilytämme vähennä-suosituksemme sekä 10,50 euron tavoitehintamme ennen raporttia.   

Q3-ennusteemme ovat kokonaisuudessaan lähellä konsensusta. Kuten yllä olevasta taulukosta ilmenee, konsensuksessa on varsin laaja haarukka Q3-tuloksen osalta. Tämä johtunee siitä, että Wärtsilän ensimmäinen indikaatio tulosvaroituksen jälkeen oli, että varoitukseen johtaneet kustannukset kirjattaisiin Q4:lle. Viimeisin tieto on kuitenkin, että kulut kirjattaisiin pääosin jo Q3:lle. Koko vuoden 2019 konsensusennustehaarukka on kapea ja luonnollisesti linjassa Wärtsilän antaman ohjeistuksen kanssa (vertailukelpoinen liiketulos n. 100 MEUR vuotta 2018 alempi eli noin 470-480 MEUR). Wärtsilän erikseen Q3:lla julkistamia tilauksia on ollut kohtuullisen paljon, mutta ne ovat olleet kooltaan pieniä. Arvioimme niiden yhteiseksi arvoksi 50-70 MEUR. Ennusteemme konsernin Q3-tilauskertymäksi on 1272 MEUR (-7 % v/v) konsensuksen odottaessa 1262 MEUR:a (-8 % v/v). Odotamme palvelutilausten kasvaneen 3 %:lla 658 MEUR:oon ja laitetilausten vähentyneen 16 %:lla 613 MEUR:oon. Q3:n liikevaihtoennusteemme on linjassa konsensuksen kanssa ja odotamme Marine-liiketoiminnalta 20 %:n liikevaihdon kasvua (konsensus: +17 %) ja Energy-liiketoiminnalta 25 %:n supistumista (konsensus: -20 %). Liikevoittomarginaaliodotuksemme (3,9 %) on myös konsensuksen (4,2 %) linjoilla. Koska tulosvaroitukseen johtaneet ongelmat koskivat sekä Marinea että Energyä, ovat ennusteemme molempien liiketoimintojen liikevoittoprosentiksi matalia: Marinessa 5,6 % ja Energyssä 1,8 %. Q3-raportin numeroiden lisäksi Wärtsilän kommentit tulosvaroitukseen johtaneiden ongelmien ratkaisemisesta kiinnostavat meitä. Valtaosa ongelmista johtui kourallisesta kaasujärjestelmäprojekteja, joissa pettivät alihankintaketju, oma operatiivinen toiminta, ratkaisujen tekninen toimivuus ja samalla tietenkin aikataulut ja kannattavuuslaskelmat.         

Wärtsilän markkinanäkymä ei ole kovin rohkaiseva. Clarksons uskoo maailman laivatilausten kääntyvän kasvuun vuonna 2020 ja Wärtsilän tulisi siten hyötyä paranevasta aktiviteetista etenkin offshoressa ja erikoisaluksissa. Aikaa tosin tulee arviomme mukaan menemään. Yleensä Wärtsilä saa moottoritilauksen (>20 % Marinen liikevaihdosta) 3-6 kk siitä kun telakka on saanut laivatilauksensa. Viime aikojen uutisvirta merenkulun kehityksestä on ollut muun talousuutisvirran myötä pääosin negatiivista ja varustamojen suunnittelemat laivatilaukset voivat hyvinkin siirtyä eteenpäin. Sama tilanne pätee voimaloihin, joissa kehittyneilä markkinoilla pitäisi ensin nähdä enemmän vanhan back up -kapasiteetin kuten hiilivoimaloiden alasajoa ennen kuin uusia voimaloita aletaan tilata. Wärtsilän indikaatio on ollut, että asiakkaiden suunnittelemia voimalaprojekteja ei ole peruttu, mutta niitä lykätään koko ajan. Onkin todennäköistä, että Wärtsilä uusii näkemyksensä vaimeista liiketoiminnan näkymistä seuraaviksi 12 kuukaudeksi sekä Marinelle että Energylle. Kaikkiaan odotuksemme Wärtsilän vuoden 2019 tilauskertymän muutokseksi on -11 % v/v (konsensus: -13 % v/v) ja vuodelle 2020 +3 % v/v (konsensus: +1 % v/v). Käsityksemme on, että ainakaan nostotarvetta näihin ennusteisiin ei ole lähiaikoina syntymässä.

Wärtsilän osakkeen vuoden 2020 P/E-kerroin (15x) ja EV/EBIT-kerroin (11x) ovat 9-11 % alle verrokkien mediaanin. Verrokkiryhmän arvostuskertoimet ovat kuitenkin suhdannevaiheeseen nähden korkeita (2020 P/E 16x ja EV/EBIT 12x), joten pidämme edelleen todennäköisempänä verrokkien mediaanikertoimien laskua kuin Wärtsilän kertoimien kohoamista kurssinousun kautta.

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. 

Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 174,0 5 306,7 5 673,0
- kasvu-% 5,4% 2,6% 6,9%
Liikevoitto (EBIT) 543,0 437,2 559,4
- EBIT-% 10,5% 8,2% 9,9%
EPS (oik.) 0,71 0,56 0,72
Osinko 0,48 0,40 0,45
P/E (oik.) 19,6 18,7 14,6
EV/EBITDA 12,7 10,8 8,5
Osinkotuotto-% 3,5% 3,8% 4,3%
Uusimmat ennusteet