Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wärtsilä: tulosvaroitus puun takaa

Analyytikon kommentti 19.09.2019 7:50 Wärtsilä
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 10.50 EUR
Kurssi: 10.06 EURKurssi hetkellä: 19.9.2019 - 7:35

Wärtsilän keskiviikkoinen tulosvaroitus oli raju ja indikoi varsin mittavia ongelmia uusiin teknologioihin perustuvassa projektiliiketoiminnassa. Olemme leikanneet vuosien 2019-2020 ennusteitamme reippaasti ja uskomme heikon sentimentin osakkeen ympärillä jatkuvan melko pitkään.  Reippaankaan kurssilaskun jälkeen osakkeessa ei ole mielestämme nyt perusteltua nousuvaraa. Säilytämme vähennä-suosituksemme ja alennamme ennusteleikkaustemme myötä tavoitehintamme 10,50 (aik. 11,50) euroon.

Vuoden 2019 tulosodotukset reippaasti alas

Wärtsilän tulosvaroitus tuli puun takaa, sillä yhtiö ei ole aiemmin antanut vuotta 2019 koskevaa ohjeistusta. Yhtiö oli kuitenkin havainnut konsensusodotukset aivan liian toiveikkaiksi Wärtsilän omien projektiongelmien laajuuden käytyä ilmi.  Nyt annettu koko vuotta 2019 koskeva ohjeistus merkitsee noin 470-480 MEUR:n  vertailukelpoista liikevoittoa konsensusodotuksen (Vara Research) vielä Q2-raportin jälkeen oltua 634 MEUR. Ero näiden kahden välillä on -24…-26 %. Suhteellinen ero muuttuu vielä suuremmaksi, kun tarkastellaan pelkästään H2’19:ää, sillä Wärtsilän uusi ohjeistus lupaa em. periodille noin 260 MEUR:n vertailukelpoista liikevoittoa konsensusodotuksen oltua vielä elokuussa 420 MEUR.

Kaasujärjestelmäprojektien koko toimitusketju ongelmissa

Wärtsilän mukaan tulosvaroituksen aiheutti nimenomaan projektien heikko kannattavuus, sillä volyymeissä ei yhtiön mukana ollut ongelmaa. Kyseessä on ”kourallinen” (arviomme mukaan 3-6 kpl) kaasujärjestelmäprojekteja, jotka ovat osoittautuneet niin kompleksisiksi, ettei niiden kannattavus yllä odotetulle tasolle. Kaasujärjestelmäprojektit ovat esimerkiksi LNG:n, LPG:n ja biokaasun käsittelyä, suojakaasujärjestelmiä, kompressoreita, nesteytystä ja uudelleenkaasutusta sekä maalla toimivien kaasuteollisuuslaitosten laitteita. Wärtsilän ongelmaprojekteissa lopputulos ei ole vastannut asiakkaan toivomuksia ja Wärtsilän omia laatutavoitteita. Ongelmia on ollut koko toimitusketjussa ja tämä on johtanut Wärtsilän puolella sekä korjauskustannuksiin että viivästyssakkoihin. Koko toimitusketjun kattavat ongelmat ovat myöskin hitaita ratkaista. Yhtiö kuitenkin sanoi, että kyse on yksittäisistä isoista hankkeista, joissa Wärtsilän ykkösprioriteetti on asiakkaan tyytyväisyys ja tämä tietenkin maksaa.

Tilauksissakaan ei ole nyt kehumista

Tulosvaroituksessa Wärtsilä myös sanoi, että Q3:n tilauskertymä on jäänyt odotuksista, jotka yhtiöllä oli vielä Q2-raporttia julkistettaessa. Emme ole tästä toistaiseksi huolissamme ja myös Q3’18:lla erikseen julkistettujen tilausten määrä oli vaatimaton. Sitä vastoin uskomme, että mainittujen kaasujärjestelmäprojektien heikko menestys voi näkyä myöhemmin saman liiketoiminnan alentuneena tilausvirtana. Tästä haluamme Wärtsilältä vielä lisätietoja.

Kurssinousuajureita ei näköpiirissä

Heikentynyt tulos tulee näkymään etenkin Q4’19:n numeroissa. Onkin vaikea nähdä, mistä Wärtsilän osake saisi lähiaikoina tukea ellei yhtiö kykene vakuuttamaan markkinoita ongelmien kertaluonteisuudesta. Osakkeen verrokkiarvostus ei tulosvaroitusta seuraavien ennusteleikkausten jälkeen myöskään ole erityisen edullinen.

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 174,0 5 306,7 5 673,0
- kasvu-% 5,4% 2,6% 6,9%
Liikevoitto (EBIT) 543,0 437,2 559,4
- EBIT-% 10,5% 8,2% 9,9%
EPS (oik.) 0,71 0,56 0,72
Osinko 0,48 0,40 0,45
P/E (oik.) 19,6 18,0 14,0
EV/EBITDA 12,7 10,4 8,2
Osinkotuotto-% 3,5% 4,0% 4,5%
Uusimmat ennusteet