Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wärtsilä
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 10.50 EUR
Kurssi: 9.97 EURKurssi hetkellä: 26.9.2019 - 5:53

Vierailimme keskiviikkona CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:ssa (CWEC) Shanghaissa. Kyseessä on Wärtsilän yhdessä Kiinan suurimman telakkayhtiön CSSC:n kanssa vuonna 2016 perustama yhteisyritys, josta CSSC omistaa 51 % ja Wärtsilä 49 %. Vierailu kasvatti uskoamme siihen, että yhteisyritykset ovat järkevin tapa luoda yhteistyösuhteet Kiinan telakoihin, jotka hallitsevat maailmanmarkkinoita. Yhteisyritykset luovat hyvän pohjan toimitusvolyymien kasvulle kun laivanrakennusmarkkina aikanaan toipuu. Vierailu ei kuitenkaan tässä vaiheessa muuttanut ennusteitamme, suositustamme (vähennä) tai tavoitehintaamme (10,50 euroa) Wärtsilälle tai sen osakkeelle. Vierailun keskeiset muistiinpanot olivat seuraavat:

  • Kyseessä on kumppanuus toimialan tärkeimpiin kuuluvan telakkayhtiön kanssa. CSSC vastaa esillä olleen arvion mukaan 40-50 %:sta koko Kiinan laivanrakennusmarkkinaa ja Kiina puolestaan 37 %:sta koko maailman alustilauskantaa bruttorekisteritonneissa mitattuna.
  • Omistussuhteita ei pidä säikähtää. CSSC omistaa CWEC:stä 51 % ja Wärtsilä 49 %, mutta yhtiöiden välillä on Wärtsilän mukaan normaali vähemmistön aseman suojaava osakassopimus, jossa yhteistyön periaatteet ja tehtävänjako sovitaan. Suhteessa CSSC:yyn Wärtsilällä ei ole yksinoikeutta, mutta sen sijaan suosituimmuusasema soveltuvissa konetyypeissä. CWEC voi myydä ja myös myy koneitaan muillekin telakkayhtiöille kuin CSSC:lle.  
  • CWEC keskittyy kasvusegmentteihin. Moottorit ovat keskikokoisia ja suuria (26-, 32-, 34- ja 46-sarjat) ja yli puolet niistä on monipolttoainemoottoreita. CWEC:n moottorit ovat 100 %:sesti Wärtsilän spesifikaatioiden mukaisia eikä niihin tehdä muutoksia esimerkiksi CSSC:n toivomuksesta.
  • CWEC:n kasvu on hyvää. Perustamisvuoden 2016 jälkeen liikevaihto oli 26 MEUR ja nettotulos -9 MEUR vuonna 2017 kasvaen vuonna 2018 vastaavasti 49 MEUR:oon (+88 %) ja -3 MEUR:oon. Wärtsilän mukaan CWEC:n tilauskertymä on edelleen kasvussa etenkin kaasunkuljetusalusten vetämänä. Toimintansa alusta saakka CWEC on saanut yli 200 moottorin tilaukset ja toimittanut niistä yli 100 eli tilauskannassa on edelleen noin 100 moottoria. Tilauskannan arvo on arviomme mukaan  nyt noin 150-250 MEUR. CSSC:n enemmistöosuuden vuoksi CWEC:n liikevaihto ei tietenkään päädy Wärtsilä-konserniin. Sen sijaan Wärtsilä indikoi CWEC:n kannattavuuden olevan paranevalla trendillä, muttei mennyt yksityiskohtiin.
  • CWEC:n tuotantoa ja kannattavuutta voidaan tarvittaessa kasvattaa. Wärtsilän mukaan selvin nopea parannus tulisi siirtymisestä tuotannossa kolmeen vuoroon nykyisten kahden sijasta. CWEC kasvattaa myös koko ajan kiinalaista alihankintaansa (nyt 20-45 % komponenttikustannuksesta) mm. alemman hinnan ja logistiikkakustannusten sekä mahdollisessa vikaantumistilanteessa nopeamman ja selvemmän reagoinnin vuoksi.

Kaikkiaan CWEC:n tuotanto- ja toimintapa vakuutti meidät ja yhtiöstä voi hyvinkin tulla huomattava tuloskontribuuttori Wärtsilälle laivanrakennusmarkkinan toipuessa. Wärtsilän vuoden 2020 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet (14x ja 10x) ovat vastaavasti 5 % ja 12 % alle verrokkien mediaanin, mutta luvut itsessään ovat melko korkeita. Emme myöskään näe Wärtsilän tilanteessa vielä tällä hetkellä selviä kurssinousuajureita.

Käy kauppaa. (Wärtsilä)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 5 174,0 5 306,7 5 673,0
- kasvu-% 5,4% 2,6% 6,9%
Liikevoitto (EBIT) 543,0 437,2 559,4
- EBIT-% 10,5% 8,2% 9,9%
EPS (oik.) 0,71 0,56 0,72
Osinko 0,48 0,40 0,45
P/E (oik.) 19,6 17,8 13,9
EV/EBITDA 12,7 10,3 8,1
Osinkotuotto-% 3,5% 4,0% 4,5%
Uusimmat ennusteet