Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wulff Q2: Reagoimiskyky tuotti tulosta

Analyytikon kommentti 28.07.2020 7:48 Wulff
Yhtiö: Wulff-Yhtiöt
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.25 EUR
Kurssi: 2.08 EUR
Kurssi hetkellä: 28.7.2020 - 7:33

Nostamme Wulff-Yhtiöiden tavoitehintamme 2,25 euroon pitäen suosituksemme lisää-puolella yhtiön Q2-tuloksen jälkeen. Yhtiön alkuvuosi on mennyt selvästi odotuksia paremmin Q2:n myös ylittäessä odotuksemme. Yhtiön kyky reagoida muutoksen on tuottanut tulosta. Korona aiheuttaa vielä omat riskitekijänsä, mutta tilanteen normalisoituessa ja kysynnän palautuessa, on tuloskasvulle selkeät ajurit myös lähivuosille. Hyvinkin varovaiseen paluuseen pohjautuvilla ennusteillamme yhtiön arvostus säilyy maltillisena pitäen osakkeen tuotto-odotuksen hyvänä.

Q2-tuloksessa ei korona näkynyt

Wulff julkisti maanantaina 27.7.2020 Q2-tuloksensa, joka oli odotuksiimme nähden selvästi parempi. Liikevaihto oli 15,1 MEUR, kun odotuksissamme oli noin 14,7 MEUR. Yhtiön myyntikate nousi merkittävästi vertailukaudesta 38,6 %:iin (Q2’19: 34,3 %) ollen ennusteidemme yläpuolella (Inderes myyntikate-ennuste: 35,8 %) selittäen ennusteidemme ylitystä. Liikevoitto nousi tämän myötä 1,2 MEUR:oon (Q2’19: 0,6 MEUR) ollen yli 0,7 MEUR:n ennusteemme. EBIT-marginaali nousi 8,1 %:iin (Q2’19: 3,6 %) ja oli myös yli 4,4 %:n ennusteemme. Kannattavuutta paransi etenkin hyvin sujunut myynti paremman katerakenteen omaavissa tuotteissa (hygienia, suojaus, ergonomia, etätyö) sekä yhtiön tekemät säästötoimenpiteet koronasta kärsineissä liiketoiminnoissa. Kuluvalle vuodelle yhtiön ohjeistus jäi juuri annetun tulosvaroituksen myötä odotetusti ennalleen. Yhtiö näkee, että vertailukelpoinen liikevoitto nousee vuodesta 2019 (2019: 1,7 MEUR). Toteutuessaan tämä on loistava suoritus ja kysyntä yhtiön tuotteille on ollut varsin vahvaa. Yhtiön liiketoiminnassa vahvasti mukava oleva messuliiketoiminta on kuitenkin ollut alkuvuoden pysähdyksissä, kun messuja ei olla järjestetty tai ne on siirretty. Koronan vaikutuksista yhtiö sanoi niiden lisänneen liiketoiminnan riskejä sekä heikentäneet ennustettavuutta, mutta kokonaisuudessaan niiden vaikutukset ohjeistuksenkin perusteella näyttävät jäävän pieniksi.

Loppuvuonna kysyntä tasapainottuu

Arviomme mukaan seuraavien kvartaalien aikana kysyntä tasapainottuu niin messujenkin kuin perinteisten toimistotarvikkeidenkin osalta, kun taas samalla piikki suojaus- ja hygieniatuotteissa luultavasti on jo takanapäin. Tämän vuoksi loppuvuodelle odotuksemme ovat Q2:sta maltillisemmat. Odotamme kuitenkin yhtiön liikevoiton nousevan 2,1 MEUR:oon (aik. 1,9 MEUR) noin 55,8 MEUR:n liikevaihdolla (aik. 55,9 MEUR). Ensi vuonna näemme liikevaihdon nousevan noin 3 %:lla kysynnän palautuessa koronasta kärsineille toimialoille ja liikevoiton nousevan maltillisesti 2,2 MEUR:oon (aik. 2,1 MEUR). Hygienia- ja suojaustuotteissa kysyntä voi aavistuksen laskea ensi vuonna, mutta näemme ne kuitenkin osana arkea myös jatkossa. Tämän myötä myös tuotemixin katerakenteen parantuminen tukee yhtiön tuloskasvua, vaikka hinnoissa on luultavammin painetta myös alaspäin. Varovaisista ennusteistamme huolimatta lähivuosien tuloskasvunäkymät ovat kohtuullisen hyvät (EPS-kasvu 19-21e: noin 10 % per vuosi).

Arvostus jättää nousuvaraa

Ennustemuutoksiemme myötä osakkeen vuoden 2021 kertoimet (P/E (oik.): 10x, EV/EBITDA: 5x) ovat tuloskasvuun nähden maltillisia ja hyväksymämme arvostushaarukan alarajoilla (P/E: 10-12x,  EV/EBITDA: 6-8x). Suhteellisesti yhtiö on myös arvostettu noin 15 % alle verrokkiryhmän, mikä yhtiön tuloskasvuprofiiliin nähden on mielestämme liian suuri diskontto. Myös DCF-laskelmamme arvo (2,5 euroa) heijastelee osakkeessa olevan nousuvaraa. Arvostuksessa näkemämme nousuvaran lisäksi osakkeen osinkotuotto-% nousee ennusteillamme noin 4 %:iin tukien tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (Wulff)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 56,3 55,8 57,6
- kasvu-% 0,8% -0,9% 3,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 2,1 2,2
- EBIT-% 2,8% 3,7% 3,9%
EPS (oik.) 0,17 0,14 0,20
Osinko 0,00 0,08 0,11
P/E (oik.) 10,5 14,6 10,2
EV/EBITDA 6,7 5,5 5,3
Osinkotuotto-% 0,0% 3,8% 5,3%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.