Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wulff-yhtiöt: Hinnoittelu houkuttelee

Analyytikon kommentti 15.06.2022 6:18 Wulff
Yhtiö: Wulff-Yhtiöt
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 5.20 EUR
Kurssi: 4.22 EUR
Kurssi hetkellä: 15.6.2022 - 6:03 Analyysi päivitetty: 15.6.2022

Toistamme Wulffin tavoitehinnan (5,20 euroa), mutta nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Emme ole tehneet merkittäviä muutoksia ennusteisiimme, mutta päivitämme suositustamme laskeneen osakekurssin vuoksi. Wulffin vahvan alkuvuoden ja hyvin sujuneen Staples-yrityskaupan integraation myötä luottomme yhtiön tulostasoon on ennallaan markkinoiden epävarmuustekijöistä huolimatta. Synergioilla on myös mahdollisuuksia ylittää vielä maltilliset ennusteemme eikä uusiakaan yritysostoja pirstaloituneessa markkinassa ole poissuljettu. Tulostasoon nähden arvostus tarjoaa selkeää nousuvaraa, mikä yhdessä kohtuullisen osinkotuoton kanssa nostaa tuotto-odotuksen hyvin houkuttelevaksi.

Alkuvuosi meni hyvin ja synergioiden pitäisi nostaa tulosta selvästi

Wulffin alkuvuoden liikevaihto kasvoi vahvasti (Q1’22: +67 %) etenkin Staples-yrityskaupan epäorgaanisen kasvun seurauksena. Kuitenkin myös orgaanisesti työpaikkatuotteiden myynti Skandinaviassa on piristynyt, mikä kertoo palautuvasta markkinatilanteesta yhtiön ydintuotteille. Koronan aikaan hyvin myyneet tuotteet (hygienia, suojaus yms.) kohtaavat selvästi heikentyvää kysyntää arviomme mukaan, mutta toisaalta ne ovat vielä osa arkea etenkin työpaikoilla. Siinä mielessä markkinatilanne vaikuttaa kohtuullisen hyvältä Wulffille. Hyvästä alkuvuodesta kertoo myös tuplaantunut liikevoitto vertailukaudesta. Staples-kaupan synergioiden läpitulo, vahvat volyymit, piristynyt myynti työpaikkatuotteissa sekä kustannuspaineiden vähäinen vaikutus avittivat vahvaan tulokseen. Synergiat (+3 MEUR vuosittain) ovat tulleet läpi odotuksiamme paremmin, vaikka niihin vielä osin Staplesin historialukujen vuoksi epävarmuuksia liittyykin.

Emme nojaa vielä täysiin synergioihin, joten potentiaalia löytyy

Emme tehneet merkittäviä muutoksia ennusteisiimme. Epävarmuudet kustannusinflaatiosta ja geopoliittisen tilanteen epäsuorista vaikutuksista ovat kuitenkin pinnalla ja pitävät odotuksemme maltillisina. Ohjeistuksessaan Wulff odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuonna 2022. Vuonna 2022 odotamme liikevaihdon nousevan 18 % 107 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton nousevan 4,2 MEUR:oon (EBIT-%: 3,9 %). Kokonaisuutena ennusteissamme heijastuu lähivuosina etenkin Staples-yrityskaupan kasvu sekä synergiat (+3 MEUR vuosittain vuoden 2023 loppuun mennessä) ja normalisoituva markkinatilanne niin messuliiketoiminnalle kuin perinteiselle työpaikkatuotteiden markkinalla. Isoimmat riskit liittyvät markkinan tai talouskasvun selkeään heikentymiseen (geopoliittinen tilanne), kustannuspaineisiin ja yrityskaupan integrointiin. Yrityskaupan edetessä hyvin ja synergioiden toteutuessa odotuksien mukaisesti, on ennusteissa kuitenkin selvää nousuvaraa. Karkeasti laskelmiemme mukaan täysimääräisten synergioiden avulla liikevoiton voisi odottaa kasvavan noin 6 MEUR:oon, kun vuosien 2023-2024 ennusteemme on noin 5 MEUR:n tasolla.

Arvostuksessa selvää nousuvaraa

Arvostus on mielestämme vuodelle 2022 maltillinen (22e: oik. EV/EBITDA: 6x, oik. P/E: 10x) ja laskee edelleen vuonna 2023 (EV/EBITDA: 5x, P/E: 8x). Markkinalla tuntuisi olevan vielä epäluuloja yrityskauppaa sekä yhtiön kestävää tulostasoa kohtaan. Yhtiön tavoitteiden toteutuessa osakkeessa voi olla merkittävääkin nousuvaraa. Jo maltillisilla ennusteillamme ja hyväksyttävän arvostushaarukkamme keskitasolla (P/E: 10-14x, EV/EBITDA: 6-8x) arvostuksessa olisi yli 20 %:n nousuvara. Osinkotuotto nousee ennusteillamme noin 3 %:n tasolle, mikä tukee tuotto-odotusta. Myös DCF-laskelman arvo (6,0 euroa) on selvästi nykyistä kurssia korkeammalla.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Wulff)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 90,4 107,0 109,1
- kasvu-% 57,2% 18,3% 2,0%
Liikevoitto (EBIT) 6,9 4,2 4,9
- EBIT-% 7,6% 3,9% 4,5%
EPS (oik.) 0,43 0,42 0,51
Osinko 0,13 0,14 0,15
P/E (oik.) 11,5 10,0 8,3
EV/EBITDA 5,0 5,8 4,9
Osinkotuotto-% 2,6% 3,3% 3,6%
Uusimmat ennusteet

Wulff-Yhtiöt on jo vuonna 1890 perustettu suomalainen työpaikkatuotteiden ja -palveluiden tarjoaja, joka toimii verkkokaupan, myymälöiden ja henkilökohtaisen palvelun kautta. Yrityksen tarjontaan kuuluu muun muassa työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua sekä työmaatuotteita. Yrityksen myynti suuntautuu pääosin erikokoisille yrityksille ja yhtiön tarkoituksena on tarjota asiakkaillensa kaikki tarpeellinen työpaikalle riippumatta siitä, missä toimipaikka sijaitsee.