Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wulff-Yhtiöt
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.10 EUR
Kurssi hetkellä: 21.4.2021 - 6:09

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työpaikkatuotteita ja -palveluita tarjoava Wulff-Yhtiöt julkistaa Q1-tuloksensa maanantaina 26.4.2021. Kysyntä yhtiön hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteita kohtaan on odotuksiemme mukaisesti jatkunut vahvana myös alkuvuonna. Yhtiön messupalvelut kärsivät vielä koronasta, joka voi näkyä liikevaihdon tasossa. Näemme kuitenkin hyväkatteisten tuotteiden myynnin nostavan tulosta vertailukaudesta. Näkymiin tai ohjeistukseen emme odota muutoksia vielä alkuvuoden aikana, mutta seuraamme kommentteja markkinasta.

Ennustamme Wulffin liikevaihdon nousseen Q1:llä noin 1,6 % vertailukaudesta 15,0 MEUR:oon. Edelleen jatkunut koronaviruspandemia on arviomme mukaan vaikuttanut yhtiön messuja järjestävään Wulff Entren liiketoimintaan merkittävästi. Kysyntä yhtiön hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteita kohtaan on kuitenkin ennusteidemme mukaan pystynyt paikkaamaan tämän liiketoiminnan heikkouden. Wulff on ketterällä ja nopealla reagoinnillaan pystynyt vastamaan muuttuneeseen kysyntäkuvaan nopeasti, vaikka oli alkuun yksi koronan mahdollisista kärsijöistä.

Pinnalla olevan koronaviruspandemian myötä odotamme markkinatilanteen pysyneen hyvänä yhtiön hygienia- ja suojaustuotteille. Ennustammekin suhteellisen kannattavuuden parannuksen nostavan tulosta vertailukaudesta. Odotamme Q1:n oikaistun liikevoiton nousevan noin 0,6 MEUR:oon (Q1’20: 0,3 MEUR) ja oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 4,3 %:iin (Q1’20: 1,8 %). Arviomme mukaan nyt tässä poikkeustilassa hyvin myyneiden tuotteiden katerakenne on ollut selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla. Tämä on näkynyt yhtiön tulostasossa positiivisesti koko viime vuoden. Arviomme mukaan ajan myötä tarjonta ja kysyntä on tuotteille enemmän tasapainossa, mikä hieman tasaa jatkossa tuotteiden katteita. Samaan aikaan yhtiö on kuitenkin onnistunut tekemään tarvittavia kustannussäästöjä, mikä tukee myös kannattavuusparannuksen jatkumista.

Näkymissä huomiomme kiinnittyy lähinnä markkinakommentteihin, sillä emme odota muutoksia ohjeistukseen. Wulff arvioi ohjeistuksessaan, että liikevaihto vuonna 2021 kasvaa vuoteen 2020 verrattuna (57,5 MEUR). Vertailukelpoisen (oikaistu) liikevoiton odotetaan säilyvän hyvällä tasolla. Koronatilanne on jatkunut keskuudessamme vallitsevana ongelmana koko alkuvuoden ajan. Tämä arviomme mukaan pitää kysyntää yllä yhtiön hygienia- ja suojaustuotteille myös jatkossa. Arviomme mukaan tarve näille tuotteille jatkuu vahvana, kunnes korona on pysyvästi selätetty. Tämänkin jälkeen hygienian korostaminen ja puhdistusvälineiden kysyntä varmasti säilyy koronaa edeltävää tasoa korkeammalla, mikä tekee markkinaympäristön yhtiölle suotuisaksi. Loppuvuonna rajoituksien purun ja tilanteen helpottamisen jälkeen odotamme jo muissakin liiketoiminnoissa palautumista (messut).

Käy kauppaa. (Wulff)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 57,5 59,9 61,0
- kasvu-% 2,1% 4,1% 1,9%
Liikevoitto (EBIT) 3,5 3,1 2,9
- EBIT-% 6,2% 5,2% 4,7%
EPS (oik.) 0,32 0,25 0,25
Osinko 0,12 0,13 0,14
P/E (oik.) 10,1 12,4 12,4
EV/EBITDA 5,8 5,9 5,8
Osinkotuotto-% 3,7% 4,2% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.