Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wulff-Yhtiöt
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.85 EUR
Kurssi: 1.80 EURKurssi hetkellä: 1.11.2019 - 7:21

Wulff Yhtiöt julkisti eilen Q3-tuloksensa, joka oli odotuksiin nähden hieman parempi tulospuolella, vaikka liikevaihto jäikin odotuksista. Yhtiölle tärkeämpi tuloskäänne näyttäisi etenevän kuitenkin oikeaan suuntaan. Tulokseen vaikutti huomattavasti pääkonttorin muutosta aiheutuneet kulut ja näistä oikaistuna käyttökate olisi ylittänyt vertailukauden tason. Tulemme päivittämään näkemyksemme yhtiöstä maanantaina.

Alkuvuoden hyvän suorituksen jälkeen Q3-tulos oli osin hieman vertailukautta heikompi. Tämä johtui noin 0,2 MEUR:n pääkonttorin muutosta johtuneista kustannuksista. Ilman näitä yhtiö tulos olisi käyttökatteella mitattuna ylittänyt vertailukauden tason. Liikevoittoa kuitenkin laski vertailukaudesta lisääntyneet poistot yhtiön ostamista kiinteistöistä. Tämä tulee pitkällä aikavälillä näkymään kustannussäästöinä alarivillä.

Messuliiketoiminnan hiljaisempi kausi aiheutti kuitenkin liikevaihdon jäämisen ennusteista. Wulffin Q3 liikevaihto laski vertailukaudesta 7,8 % noin 12 MEUR:oon, kun olimme odottaneet noin 13,4 MEUR:n ja 2 %:n kasvua vertailukauteen nähden (Q2’18: 13,7 MEUR). Liikevoitto laski odotetusti noin 0,1 MEUR:oon (ennuste: 0,1 MEUR) ja liikevoittomarginaali laski 0,5 %:iin vertailukauden 2,0 %:sta messujen vähäisemmän määrän ja muuttokustannusten vuoksi. Myyntikate-% tosin nousi hieman 34,2 %:iin viime vuoden 33,0 %:sta kertoen alla olevan tuoteportfolion pienestä parantumisesta. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa jääden vertailukaudesta (Q3’18: 0,04 euroa). Yhtiö piti myös kuluvan vuoden ohjeistuksensa ennallaan, missä se odottaa vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018 (2018: 1,5 MEUR).

Segmenteittäin katsottuna yhtiölle tärkeämpi Sopimusasiakas-segmentti suoriutui kvartaalista vertailukautta heikommin alhaisen messumyynnin vuoksi. Liikevaihto laski 9,4 % noin 10,1 MEUR:oon ja liikevoittomarginaali asettui alhaiselle tasolle 1,1 %:iin jääden vertailukauden 2,1 %:sta. Olimme odottaneet messujen vähentymistä loppuvuonna, mutta vaikutus oli odotuksiamme suurempi. Myös muuttokustannukset alensivat yhtiön segmenttiin kuuluvaa kannattavuutta. Asiantuntijamyynnissä kehitys oli sen sijaan tasaisempaa. Liikevaihto nousi noin 1 %:lla 1,9 MEUR:oon, mutta liikevoittomarginaali jäi myös alhaiselle noin 0,5 %:n tasolle laskien selvästi vertailukauden 5,6 %:sta. Syynä heikkouteen oli kysynnän kohdistuminen vertailukautta matalamman katetason tuotteisiin. Myös segmentin logistiikkapalvelujen ja varaston muutto Suomessa aiheutti kertaluontoisia kustannuksia kvartaalille.

Käy kauppaa. (Wulff)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 55,9 58,2 59,8
- kasvu-% -1,8% 4,2% 2,7%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 1,8 2,3
- EBIT-% 2,7% 3,1% 3,9%
EPS (oik.) 0,15 0,21 0,23
Osinko 0,10 0,11 0,12
P/E (oik.) 11,4 8,5 7,9
EV/EBITDA 7,1 5,9 4,8
Osinkotuotto-% 5,9% 6,1% 6,7%
Uusimmat ennusteet