Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Wulff-Yhtiöt
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.34 EUR
Kurssi hetkellä: 18.2.2021 - 5:13

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työpaikkatuotteita ja -palveluita tarjoava Wulff-Yhtiöt julkistaa Q4-tuloksensa maanantaina 22.2.2021. Kysyntä yhtiön hygienia-, suojaus ja puhdistustuotteita kohtaan on odotuksiemme mukaisesti jatkunut vahvana myös loppuvuonna. Odotamme liikevaihdon jäävän hieman vertailukauden alapuolelle, mutta hyväkatteisten tuotteiden siivittävän yhtiön tulosparannukseen. Vahvan vuoden jälkeen odotamme myös osinkoon korotusta. Näkymiin kiinnittyy nyt myös paljon huomiota ja odotamme niiden viestivän hieman maltillisemmasta tuloskehityksestä.

Ennustamme Wulffin liikevaihdon laskeneen Q4:llä noin 1,4 % vertailukaudesta 14,9 MEUR:oon. Alkukeväästä eskaloitunut koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiön messuja järjestävään Wulff Entren liiketoimintaan merkittävästi. Kysyntä yhtiön hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteita kohtaan on kuitenkin ennusteidemme mukaan pystynyt lähes kokonaan paikkaamaan tämän liiketoiminnan heikkouden. Tätä tukee myös ennen tulosta nostettu tulosohjeistus. Wulff on ketterällä ja nopealla reagoinnillaan pystynyt vastamaan muuttuneeseen kysyntäkuvaan nopeasti, vaikka oli alkuun yksi koronan mahdollisista kärsijöistä.

Hieman laskevasta liikevaihdosta huolimatta odotamme suhteellisen kannattavuuden parannuksen nostavan tulosta vertailukaudesta. Odotamme Q4:n oikaistun liikevoiton nousevan noin 0,8 MEUR:oon (Q4’19: 0,7 MEUR) ja oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 5,6 %:iin (Q4’19: 4,8 %). Arviomme mukaan nyt tässä poikkeustilassa hyvin myyneiden tuotteiden katerakenne on ollut selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla. Tämä on näkynyt yhtiön tulostasossa positiivisesti koko vuoden. Arviomme mukaan vuoden loppua kohti tarjonta ja kysyntä on tuotteille enemmän tasapainossa, mikä hieman tasaisi myös tuotteiden katteita. Samaan aikaan yhtiö on onnistunut tekemään tarvittavia kustannussäästöjä heikomman kysynnän liiketoiminta-alueilla, mikä tukee myös kannattavuusparannusta.

Näkymiin ja ohjeistuksiin kiinnittyy paljon huomiota. Odotamme ennen tulosta liikevaihdon kasvavan noin 5 %, mutta tuloksen laskevan huippuvuodesta noin 10 %:lla. Ennusteissamme oikaistu liikevoitto laskee 2,9 MEUR:oon ja marginaali 4,8 %:iin (2020e: 5,6 %). Koronatilanne on kuitenkin jatkunut keskuudessamme vallitsevana ongelmana koko alkuvuodenkin ajan. Tämä arviomme mukaan pitää kysyntää yllä yhtiön hygienia- ja suojaustuotteille myös jatkossa. Arviomme mukaan tarve näille tuotteille jatkuu vahvana, kunnes korona on pysyvästi selätetty. Tämänkin jälkeen hygienian korostaminen ja puhdistusvälineiden kysyntä varmasti säilyy koronaa edeltävää tasoa korkeammalla, mikä tekee markkinaympäristön yhtiölle suotuisaksi. Keväällä rajoituksien purun ja tilanteen helpottamisen jälkeen odotamme jo muissakin liiketoiminnoissa palautumista (messut).

Käy kauppaa. (Wulff)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 57,1 59,9 61,0
- kasvu-% 1,3% 4,9% 1,9%
Liikevoitto (EBIT) 3,2 2,9 2,9
- EBIT-% 5,6% 4,8% 4,7%
EPS (oik.) 0,27 0,28 0,28
Osinko 0,12 0,13 0,14
P/E (oik.) 12,6 12,0 11,9
EV/EBITDA 6,2 6,3 6,3
Osinkotuotto-% 3,6% 3,9% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.