Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wulff Yhtiöt: tuloskäänne etenee

Analyytikon kommentti 04.11.2019 7:44 Wulff
Yhtiö: Wulff-Yhtiöt
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.85 EUR
Kurssi: 1.80 EURKurssi hetkellä: 4.11.2019 - 7:29

Laskemme Wulffin suosituksen vähennä-puolelle (aik. lisää), mutta pidämme tavoitehintamme 1,85 eurossa. Yhtiön Q3-tulos oli odotuksiin nähden linjassa tulospuolella, mutta liikevaihto jäi odotuksista. Yhtiölle tärkeämpi tuloskäänne näyttäisi etenevän kuitenkin oikeaan suuntaan. Tulokseen vaikutti huomattavasti pääkonttorin muutosta aiheutuneet kulut ja näistä oikaistuna käyttökate olisi ylittänyt vertailukauden tason. Vuoden 2020 tuloskasvupotentiaali yhdessä alhaisen arvostuksen ja kuluvan vuoden noin 7 %:n osinkotuoton kanssa antaa osakkeelle mielestämme tukea, mutta lyhyellä aikavälillä nousuajurit ovat mielestämme täyteen hinnoiteltu.

Q3-tulos osui odotuksiin

Alkuvuoden hyvän suorituksen jälkeen Q3-tulos oli osin hieman vertailukautta heikompi. Tämä johtui noin 0,2 MEUR:n pääkonttorin muutosta johtuneista kustannuksista. Ilman näitä yhtiö tulos olisi ollut käyttökatteella mitattuna ylittänyt vertailukauden tason. Liikevoittoa kuitenkin laski vertailukaudesta lisääntyneet poistot yhtiön ostamista kiinteistöistä. Tämä tulee pitkällä aikavälillä näkymään kustannussäästöinä alarivillä. Messuliiketoiminnan hiljaisempi kausi aiheutti kuitenkin liikevaihdon jäämisen ennusteista. Wulffin Q3-liikevaihto laski vertailukaudesta 7,8 % noin 12 MEUR:oon, kun olimme odottaneet noin 13,4 MEUR:n ja 2 %:n kasvua vertailukauteen nähden (Q2’18: 13,7 MEUR). Liikevoitto laski odotetusti noin 0,1 MEUR:oon (ennuste: 0,1 MEUR)  ja liikevoittomarginaali laski 0,5 %:iin vertailukauden 2,0 %:sta messujen vähäisemmän määrän ja muuttokustannusten vuoksi. Myyntikate-% tosin nousi hieman 34,2 %:iin viime vuoden 33,0 %:sta kertoen alla olevan tuoteportfolion pienestä parantumisesta.

Näemme tulosparannuksen olevan realistinen

Vuoden 2019 ennusteemme laskivat pääosin liikevaihdon jäätyä ennusteistamme. Myös ennen Q3-tulosta tehtyjen muuttokustannuksiin liittyvät ennustemuutokset laskivat ennusteitamme kuluvalle vuodelle yhdessä alentuneiden Q4-liikevaihto-odotuksien myötä. Messuliiketoiminnan projektit osuivat arviomme mukaan alkuvuoteen eikä Q4:lle ole enää samassa määrin vastaavia. Lähivuosille ennusteemme pysyivät lähes ennallaan hyvän kehityksen ja odottamiemme vuokrakulujen pienentymisten vuoksi. Pääkonttorin vuokrakulujen poistumalla on yhtiölle merkittävä, jopa 0,2-0,3 MEUR:n, parantava vaikutus yhtiön tulokseen lähivuosina. Ennustamme nyt yhtiön liikevaihdon vuonna 2019 olevan 56,6 MEUR (aik. 58,2) ja oikaistun liikevoiton olevan 1,8 MEUR (aik. 1,9 MEUR). Oikaistun liikevoittomarginaalin odotamme paranevan nyt 3,2 %:iin viime vuoden 2,7 %:sta. Yhtiö piti ohjeistuksensa ennallaan, missä odotetaan vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018 (2018: 1,5 MEUR), jota pidämme nykyisien ennusteidenkin valossa hyvin realistisena saavuttaa.

Arvostus kuluvalle vuodelle täyteen hinnoiteltu, osinko tukee

Osakkeen noustua tavoitehintaamme, on Wulffin kuluvan vuoden arvostus (2019e: P/E: 10x ja EV/EBITDA: 6x) neutraali. Ensi vuoden tulosparannuksen myötä arvostus laskee merkittävästi alemmas (2020E: P/E 8x ja EV/EBITDA 5x), mutta siihen täysimääräisesti nojaaminen on vielä mielestämme ennenaikaista, vaikka yhtiön alkuvuoden suoritus on selvästi nostanut luottamusta tuloskäänteen toteutumiseen. Lähivuosien tuloskasvupotentiaalin lisäksi yhtiön lähivuosien noin 7 %:n osinkotuotto tukee tuotto-odotusta, vaikka lyhyellä aikavälillä näemme osakkeen täyteen hinnoiteltuna.

Käy kauppaa. (Wulff)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 55,9 56,6 58,1
- kasvu-% -1,8% 1,2% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 1,7 2,1
- EBIT-% 2,7% 2,9% 3,6%
EPS (oik.) 0,15 0,18 0,19
Osinko 0,10 0,11 0,12
P/E (oik.) 11,4 9,7 9,6
EV/EBITDA 7,1 6,5 5,1
Osinkotuotto-% 5,9% 6,1% 6,7%
Uusimmat ennusteet