Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Helsingin pörssin varainhoitosektori on tarjonnut lähihistoriassa erinomaisia tuottoja sijoittajille pääomamarkkinan vahvan kehityksen vetämänä. Vaikka tulos- ja liikevaihtotasot nousevat kuluvana vuonna ennätyksellisen korkealle, ovat syklisen toimialan pitkän aikavälin kasvunäkymät edelleen vahvat. Varainhoito, joka on käytännössä kaikkien seuraamiemme yhtiöiden ydinliiketoiminta, tulee säilymään selvästi BKT:tä kovemmassa kasvussa myös pitkällä aikavälillä. Tarve vaihtoehtoisille sijoituskohteille, yleinen vaurastuminen, huoli eläkejärjestelmän kantokyvystä sekä jatkuvasti kehittyvät varainhoitajien palvelumallit pitävät huolen siitä, että yhä suurempi osa varallisuudesta tulee siirtymään ammattimaisen varainhoidon piiriin.

Olemme aiemmin käsitelleet kirjoituksissamme varainhoitosektorin sijoittajille tärkeitä teemoja seuraamiemme yhtiöiden näkökulmasta. Tekstit ovat mielestämme edelleen erittäin ajankohtaisia, ja tarjoavat myös tiiviin katsauksen toimialan nykytilanteeseen. Keräsimmekin yhteen näistä teksteistä relevanteimmat, jotta toimialasta kiinnostuneelle sijoittajalle olisi helpompi perehtyä alan dynamiikkaan.

Tässä kirjoituksessa avasimme hallinnoitavan varallisuuden laadun merkitystä yhtiön arvolle, sillä hallinnointipalkkiot ovat koko varainhoitoliiketoiminnan ydin ja toimialan yhtiöiden merkittävin tulonlähde.

Syyskuun katsauksessa vertailimme seuraamiemme yhtiöiden kulurakenteita ja olennaisia syitä näissä olevien erojen taustalla.

Marraskuussa tarkastelimme varainhoitoyhtiöiden tulosten laatuja erityisesti tuloksen jatkuvuuden ja ennustettavuuden näkökulmasta.

Tuorein toimialakatsauksemme taas käsitteli ensi kevään osinkonäkymiä ennätysvahvan vuoden jälkeen.

Tuloskehityksen ohella yritysjärjestelyiden mahdollisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Yritysjärjestelyaktiviteetin jatkuminen on näkemyksemme mukaan tulevina vuosina erittäin todennäköistä, sillä mielestämme toimialan konsolidaation ajurit ovat selkeät. Aihetta olemme käsitelleet tarkemmin täällä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.