Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

YIT perustaa yhteisyrityksen vuokra-asunnoille

Analyytikon kommentti 14.03.2019 6:01 YIT
Yhtiö: YIT
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.26 EURKurssi hetkellä: 14.3.2019 - 5:46

YIT julkisti eilen olevansa mukana perustamassa yhteisyritystä, joka sijoittaa YIT:n rakentamiin vuokra-asuntoihin Suomessa. YIT:n omistusosuus yhteisyrityksestä olisi 49 % ja loput 51 % omistaisi muut yksityiset sijoitusyhtiöt, joihin kuuluu muun muassa Oma Säästöpankki ja Lähi-Tapiola Etelä-Pohjanmaa. Yrityksen perustamisen yhteydessä YIT myy yhtiölle lähes 600 asuntoa arvoltaan yli 100 MEUR. Asunnot ovat rakennusvaiheen loppupuolella tai valmiita, jolloin niiden tuloutuminen tapahtuu luultavimmin tämän vuoden aikana. Ensimmäisellä neljänneksellä YIT tulee kirjaamaan yhtiön Asuminen Suomi ja CEE -segmenttiin 600 asunnon joukosta 51 %:n osuuden kaikista siihen mennessä valmistuneista asunnoista sijoittaja-asuntomyynteinä. Loput 49 % asuntojen rakentamisen liikevaihdosta ja tuloksesta raportoidaan vasta, kun perustettu yhteisyritys myy asunnot edelleen eteenpäin, tai jos YIT myy osuutensa yhtiöstä pois. Omistusosuus yhtiöstä ja sen mukanaan tuomat asuntojen vuokra- tai myyntituotot yhtiö raportoi Kiinteistöt-segmentin alla.

Yhteisyrityksen perustaminen liittyy YIT:n uusimpaan strategiaan, jossa panostetaan suhdannekestäviin liiketoimintoihin. Vuokra-asunnoilla YIT saa tasaista ennustettavaa kassavirtaa ja myöskin mahdollisuuden asuntojen arvonnousupotentiaaliin. Samalla YIT pääsee eroon taseeseen asunnoista sitoutuneesta pääomasta ja vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia investoida uusiin hankkeisiin. Myytyjen asuntojen hinta on selkeästi alhaisempi, mitä markkinoilta niistä luultavimmin olisi hyvässä suhdanteessa saanut, mutta yhtiö on myös kommentoinut aikaisemmin vapauttavansa pääomien sitoutumista uudenkaltaisilla omistusjärjestelyillä. Tämä järjestely ainakin poistaa hieman epävarmuutta siitä, että yhtiön taseeseen jäisi myymättömiä asuntoja asuntokysynnän pahasti hiipuessa. Vuokrakassavirta tuo yhtiön liiketoimintaan mielestämme yhtiön hakemaa suhdannekestävyyttä, mutta asuntojen hintoihin ja sitä kautta arvonnousupotentiaaliin liittyy mielestämme aina riski suurestakin arvonlaskusta, jolloin suhdannekestävyyttä voi hieman kyseenalaistaa. Järjestely vaikuttaa hieman asuntojen tuloutumisten ennusteisiimme, mutta kokonaisuuden kannalta merkitys jää pieneksi eikä muuta näkemystämme osakkeesta.

Käy kauppaa. (YIT)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3 759,4 3 680,7 3 636,3
- kasvu-% -2,7% -2,1% -1,2%
Liikevoitto (EBIT) 91,3 181,6 161,3
- EBIT-% 2,4% 4,9% 4,4%
EPS (oik.) 0,32 0,62 0,53
Osinko 0,27 0,30 0,32
P/E (oik.) 15,8 8,4 9,8
EV/EBITDA 12,1 7,2 7,8
Osinkotuotto-% 5,3% 5,7% 6,1%
Uusimmat ennusteet