Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

YIT Q2: Heikko kvartaali

Analyytikon kommentti 28.07.2020 9:56 YIT
Yhtiö: YIT
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.70 EUR
Kurssi: 5.21 EUR
Kurssi hetkellä: 28.7.2020 - 9:41

YIT julkaisi tänään aamulla odotuksiin nähden selvästi heikomman Q2-tuloksen. Liikevaihto laski odotuksien mukaisesti vertailukaudesta, mutta oli markkinoiden odotuksia hieman parempi. Oikaistu liikevoitto jäi kuitenkin odotuksia enemmän vertailukauden tasosta pääosin toimitilaprojektien merkittävien loppuselvityskustannusten vuoksi. Kolmannen kvartaalin ohjeistetaan olevan alkuvuotta parempi, mutta kommentit segmenttien kehityksestä vaikuttavat varovaisilta. Markkinoiden näkymät kääntyivät kuitenkin aavistuksen positiivisempaan suuntaan seuraavalle 12 kuukaudelle. Kertaluonteisista eristä huolimatta odotuksia heikompi tulos yhdistettynä hieman pehmeään Q3-ohjeistukseen laskee kokonaisuutena raportin kuvan negatiivisen puolelle.

Yhtiön liikevaihto laski 7,5 % vertailukauden tasolta 700 MEUR:oon ylittäen konsensuksen ja meidän ennusteemme noin 4 %:lla (konsensus: 677 MEUR). Liikevaihdon laskuun vaikutti Toimitiloissa vertailukaudelle osunut Tripla-projektin tuloutus. Asuminen Suomi ja CEE -segmentin liikevaihto oli noin vertailukauden tasolla, kun taas Asuminen Venäjä-, Infra- ja Kiinteistöt-segmenttien liikevaihto kasvoi. Tilauskanta oli kauden lopussa 4074 MEUR:ssa laskien noin 12 % vertailukaudesta (Q2’19: 4652 MEUR) ollen vielä hyvällä tasolla tilanteeseen nähden.

Tulos oli kuitenkin markkinoiden ennusteita noin 70 % heikompi. Oikaistu liikevoitto laski odotetusti vertailukaudesta noin 5 MEUR:oon (Q2’19: 28,5 MEUR) ja oikaistu liikevoittomarginaali heikkeni 0,7 %:iin (Q2’19: 3,8 %). Tämä oli konsensuksen odotuksia (18,1 MEUR, 2,7 %) kuitenkin selvästi heikompi. Kannattavuutta painoi Q2:lla etenkin toimitilaprojektien taloudellisten loppuselvityksien kustannusylitykset (noin 17 MEUR), mutta myös Asuminen Suomi ja CEE kannattavuus oli selvästi alle vertailukauden (oik. EBIT-%: 6,8 % vs. 10,2 %). Aikaisemmin alisuorittaneiden segmenttien (Infra, Asuminen Venäjä) parantunut kannattavuus oli kuitenkin positiivista. Alariveillä raportoituihin lukuihin vaikutti ei-jatkuviin toimintoihin kirjattu päällystyskaupan myyntivoitto.

YIT ei odotetusti antanut uutta koko vuoden ohjeistusta, mutta kertoi Q3:n näkymistä tarkemmin. Yhtiön mukaan koronaviruspandemia luo vielä riskitekijöitä, mutta kommenttien perusteella selvää palautumista aktiviteetissa on nähty.  Lisäksi heikkojen toimitilaprojektien päättymisen tulisi parantaa kannattavuutta ja segmentin liikevaihdon alkavan kasvaa nyt seuraavien neljännesten aikana. Infra-segmentin odotetaan olevan hyvällä tasolla, mutta alhaiset valmistumiset Asuminen Suomi ja CEE -segmentissä painavat kvartaalin kehitystä. Seuraavan 12 kuukauden markkinanäkymissään yhtiö odottaa kaikkien liiketoimintojen pysyvän nyt vähintään vakaana, kun aikaisemmin kaikki muut paitsi Infra osoittivat heikkenevää kehitystä. Paranevaa kehitystä odotetaan tosin vain Baltian ja Keski-Euroopan asuntomarkkinoilla.

Kokonaisuutena raportin odotuksia heikompi tulos ja vielä seuraaville kvartaaleille jatkuvat toimitilaprojektien taloudelliset loppuselvitykset olivat odotuksiin nähden pettymyksiä hieman pehmeän Q3-ohjeistuksen kanssa. Vakaampaa kehitystä kuvaavat näkymät ja palautuva aktiviteetti asuntomarkkinoilla piristää kuitenkin muuten ankean raportin makua.

Käy kauppaa. (YIT)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 3 391,5 3 132,6 3 070,8
- kasvu-% 6,0% -7,6% -2,0%
Liikevoitto (EBIT) 80,5 133,5 154,0
- EBIT-% 2,4% 4,3% 5,0%
EPS (oik.) 0,38 0,35 0,46
Osinko 0,40 0,28 0,30
P/E (oik.) 15,7 14,8 11,3
EV/EBITDA 16,5 9,0 8,3
Osinkotuotto-% 6,7% 5,4% 5,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa.