Sanoma on jatkuvan tehostamisen, digitaalisten tuottojen kasvun sekä yritysjärjestelyjen tuella onnistunut pitämään yhtiön kannattavuuskehityksen viime vuodet positiivisella uralla, siitä huolimatta että yhtiön liikevaihto nojaa edelleen vahvasti taantuvaan painettuun mediaan. Näkemyksemme mukaan hiipuva talouskasvu ja jatkuva median rakennemurros tulevat kuitenkin lähivuosina hyydyttämään Sanoman orgaanisen tuloskasvun ja osakkeen tuotto-odotus nojaa tällä hetkellä liian voimakkaasti lievästi kasvavan osinkotuoton varaan. 

Käy kauppaa. (Sanoma)

Sanoma on kolmesta itsenäisestä liiketoiminnosta: 1) Media Finland,  2) Media Netherlands ja 3) Learning koostuva media- ja oppimisalan konserni. Yhtiöllä on nykyisin medialiiketoimintoja lähinnä kahdessa maassa, Suomessa ja Hollannissa, sekä oppimisen liiketoimintoja viidessä maassa, Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa.