Sanoma on jatkuvan tehostamisen, digitaalisten tuottojen kasvun sekä yritysjärjestelyjen tuella onnistunut pitämään yhtiön kannattavuuskehityksen viime vuodet positiivisella uralla, siitä huolimatta että yhtiön liikevaihto nojaa edelleen vahvasti taantuvaan painettuun mediaan. Näkemyksemme mukaan hiipuva talouskasvu ja jatkuva median rakennemurros tulevat kuitenkin lähivuosina hyydyttämään Sanoman orgaanisen tuloskasvun ja osakkeen tuotto-odotus nojaa tällä hetkellä liian voimakkaasti lievästi kasvavan osinkotuoton varaan. 

Käy kauppaa. (Sanoma)

Sanoma on oppimisen ja median yhtiö. Yhtiön liiketoimintaa on auttaa opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamaan kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaille markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa ja se työllisti yli 4 400 ammattilaista. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.