Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Evli Pankki sijoituskohteena Aamukatsauslivessä

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén avaa Evli Pankkia sijoituskohteena. Pääosin korkoihin keskittynyt Evli jonka tulot ovat lähes kokonaan AUM:iin sidottuja jatkuvia tuloja on Saulin mukaan finanssipalvelusektorin defensiivisin osake ja aliarvostettu. Videon lopussa kuitenkin muistutetaan, että finanssipalvelu on altis korkojen nousulle ja hyvin syklinen. Jos ja kun osakemarkkina kääntyy, on kekkerit ohi. ​

Jos et jo seuraa Evliä, seuraa osaketta tästä linkistä inderes.fi:ssä https://www.inderes.fi/yhtiot/evli-pankki

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.