Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aiforia on tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja tarjoava suomalainen yhtiö. Sen ratkaisut automatisoivat diagnostisia tutkimuksia, jolloin näytteiden analysointi tehostuu ja tulokset ovat tarkempia. Yhtiön arvion mukaan tämä parantaa potilaiden diagnoosin tarkkuutta ja hoidon tuloksellisuutta.

Yhtiö suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiö esittelee suunnitelmiaan virtuaalisessa yhtiöesittelyssä.

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen.