Inderes ROAST: vieraana Oravan Pekka Peiponen

Inderes ROAST:ssa vieraana #Orava:n tj Pekka Peiponen. Orava on aiheuttanut sijoittajissa vahvoja mielipiteitä ja yli -50% kurssikehitys vuoden aikana on sapettanut. Kiitos kaikille katsojille osallistumisesta ja loistavista kysymyksistä! Oli piukat paikat.

Kysyttyjä kysymyksiä: 

-Onko realistista odottaa, että asuntojen hinnat nousee 4 % (voimakkaasti) ja samalla saa roimia tukkualennuksia? Missä maailmassa tuollainen malli oikein toimii? Orava tavoittelee pitkällä aikavälillä 10 %:n oman pääoman tuottoa, mihin päästäkseen yhtiön on saavutettava tukkualennuksia ja asuntojen hintojen on noustava 4 % (Oravan tuottotaulukko, esim CMD). Tyypillisesti kuitenkin kun asuntojen hinnat nousevat voimakkaasti (4 %), niin tukkualennukset markkinoilta kutistuvat. Vastaavasti taas kun asuntomarkkinalla on heikompi kehitys, niin tukkualennuksia on saatavilla, mutta asuntojen hinnat eivät nouse. Ovatko nämä yhdessä mahdollisia saavuttaa (sekä tukkualennukset, että asuntojen arvonnousu)?

-Onko realistista rakentaa bisnesmalli asuntojen hintojen ikuiselle nousulle? Huonot vuodet syö tuloksen ja romauttaa mallin? 

-Hallintorakenne niinquin näin omasta mielestä: syö vuokratuotot, volatiilit tuotot sijoittajille? 

-Mitä suunnitelmia hallintokulujen pienentämiseksi? Riittääkö?

-Miten REIT:n purku tapahtuisi käytönnössä? Hyödyt ja haitat? 

-REIT:n purku: omien ostot ei paranna kassavirtaa, luoko oikeasti lisäarvoa? 

-Teillä on tavoite myydä 5-10 % avaavan taseen edestä asuntoja vuosittain. Viime vuonna myynnit olivat 11,6 MEUR eli noin 5,9 % avaavan taseen arvosta ja vuonna 2015 noin 6,1 MEUR eli 4,7 %. Miksi yhtiö ei myy tätä enempää?

-Onko vuokrausasteessa mukana portfolion myytävät asunnot? 

-Millä toimenpiteillä vuokrausastetta nostetaan? 

-Johto on ostanut osakkeita alle puolella miljoonalla. Kuinka johdon intressit tukee osakkeenomistajien intressejä? 
-Mitä toimia suunnitteilla / mahdollista osakekohtaisen nettovarallisuuden kasvattamiseksi? 

-Milloin tarkoitus aloittaa taas kiinteistöjen ostot ja miten ne rahoitetaan?
 
-Miltä näyttää kiinteistöjen myyntien tilanne ja mihin hintaan niitä saadaan myytyä? 

-Mikä on yhtiön ykkösongelma tällä hetkellä? identifioidaanko ongelma oikein? 

-Mille tasolle Oravan tulos jää jos asuntojen hinnat eivät lähivuosina nouse?

-mistä omasta mielestä huono maine johtuu sijoittajien keskuudessa?

-Sisäpiirikaupat aiemmin? Niiden vaikutus sijoittajien luottamukseen? Läpinäkyvyys?

Käy kauppaa. (Ovaro Kiinteistösijoitus)

Ovaro on suomalaisiin asunto-osakkeisiin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille. Ovaron strategian keskiössä on kolme asiaa. Ensiksi, Ovaro pelkistää rakenteensa asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Toiseksi, yhtiö syventää rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Kolmanneksi, yhtiö laajentaa sijoitusaluettaan asuntojen lisäksi myös toimitilakiinteistöihin.