Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors House Q2'16 - Petri Roininen

”Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan liiketoimintaamme, mutta fokusoidumme hyvin selkeästi kannattavuuteen. Kaikkia investointeja arvioidaan suhteessa siihen, kuinka ne vaikuttavat yhtiön operatiiviseen tulokseen ja toisaalta osakekohtaiseen nettovarallisuuteen. Olemme investoinneissa kasvuhakuisia, mutta samalla selektiivisiä.” "Niin kauan kun (rakentamisen ja asuntojen hallinnan prosessien) deregulaatiotoimia ei suoriteta, helposti käy että markkina on epätasapainossa ja ollaan tilanteessa, että asumiskustannukset vain jatkavat kasvuaan” "Pitkä trendi on se, että asuntojen hinnat ovat polkeneet paikoillaan viimeiset vuodet. Nyt jonkinlaista orastavaa noususuuntaa on ollut havaittavissa. Itse näkisin että aika kestävällä tasolla ollaan. Ihan lähiaikoina korkeintaan pientä nousua, ehkä aika vakaata. Ei radikaaleja muutoksia lyhyellä aikavälillä suuntaan tai toiseen. ”

Käy kauppaa. (Investors House)

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.