Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors House Q3'16 - Petri Roininen

”Q3-tulos oli hyvin pitkälti ennakoitu. Operatiivinen tulos parani, NAV per osake nousi ja vuokrausaste säilyi hyvänä.” ”Tärkein syy miksi investointeja kaudella ei tehty oli se, että pidimme hyvin päättäväisesti kiinni omista investointien kannattavuuskriteereistä. Valmistelimme lisäksi Järvenpään investointia, mikä toteutui vasta lokakuussa. Kolmanneksi vielä, keskityimme omiin kehityshankkeisiimme, jotka etenivät suunnitellusti.” ”Hankekehitystä on tarkoitus uudelleenaktivoida. Uskon että voimme kertoa tästä lisää ensimmäisellä kvartaalilla.” ”Joukkorahoituksesta voi kasvaa mielenkiintoinen ilmiö. Voisimme tuoda joukkorahoitusalustalle ennakoitavan ja kassavirtaan perustuvan sijoitusvaihtoehdon” ”Vuokra-asuminen valtaa alaa. Tämä on sellainen kasvutrendi mihin Investors House haluaa päästä (entistä vahvemmin) mukaan. Siksi toimimme kasvukeskuksissa ja sitä varten olemme hankekehityksessä”

Käy kauppaa. (Investors House)

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.