Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors Housen Roininen kommentoi Orava-ostatarjousta

Livehaastattelussa kiinteistösijoitusyhtiö InvestorsHousen tj Petri Roininen kommentoi Oravan osakkeiden vaihtotarjousta, mitä se tarkoittaa ja mitä toimenpiteitä hän tekisi Oravalle. IH:ta seuraa Inderes.fi:ssä 650 sijoittajaa inderes.fi:ssä.

Käy kauppaa. (Investors House)

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.