Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors Housen uusien kiinteistörahastojen kehitys etenee suunnitellusti

Investors House julkisti Q2-raportin 27.8.2018. Petri Roininen kommentoi raportin pääkohtia ja avaa mistä 2 %-yksikön lasku vuokrausasteessa on seurausta.

00:06 Mitä asioita nostaisit esille Q2-kaudelta?
01:02 Vuokrausaste heikkeni Q2-kaudella ja tämä johtui nyt ilmeisesti IVH-kampuksesta. Mikä IVH-kampuksen tilanne tällä hetkellä on?
02:19 Kerroitte kiinteistörahastojen valmistelun alkaneen, missä vaiheessa valmistelut ovat?
03:03 IH ei ole aikaisemmista vuosista poiketen tänä vuonna vielä ostanut vanhoja kiinteistökohteita. Onko kilpailu markkinoilla kiinteistösijoituskohteista niin kovaa ettei järkeviä kohteita enää löydy?

Investors House https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/investors-house

Käy kauppaa. (Investors House)

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.