Nesteen iso kuva ennallaan epävarmuudesta huolimatta

Nesteen lyhyen tähtäimen epävarmuus on kohonnut, mutta pitkän aikavälin näkemyksemme yhtiön arvonluontikyvystä on ennallaan.

00:13 Mistä tämä epävarmuus johtuu?
00:59 Helmikuussa inderesTV:ssä puhuttiin siitä, että Nesteen mahdolliset riskit liittyvät mm. markkinan heikentymiseen ja korkeisiin arvostuskertoimiin. Olemmeko me nyt lähempänä näiden riskien realisoitumista? Jos ollaan, miksi?
02:22 Miksi siirryit lisää-suosituksesta vähennä-suositukseen, ja miten pitkän aikavälin sijoittajan kannattaa reagoida tähän?

Lue yhtiöraportti täältä (premium-jäsenille): https://www.inderes.fi/fi/kohonnut-lyhyen-tahtaimen-epavarmuus-puoltaa-v...
Seuraa yhtiötä täältä: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/neste

Käy kauppaa. (Neste)

Neste on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Nesteellä on tuotantolaitoksia Porvoossa, Naantalissa, Rotterdamissa ja Singaporessa. Nesteen liikevaihto vuonna 2015 oli 11,1 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Nesteen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.