Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR Q4'15 - Jari Jaakkola

Kilpailun kiristyminen kansainvälisillä markkinoilla ja erityisesti prosessien mallinnuksen ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistoissa heikensi QPR:n kasvua vuonna 2015. Prosessianalyysi -ohjelmistojen kasvunäkymät ovat hyvät, mutta kyseessä on vielä uusi ohjelmistokategoria.

Käy kauppaa. (QPR Software)

QPR Software Oyj on vuonna 1991 perustettu yhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.