Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Citycon vuosikertomus 2017

Yhtiöjulkaisu 23.02.2018 18:49 Citycon

Vuonna 2017 päivitimme vastuullisuusstrategiamme. Strategiassamme pyritään määrittämään selkeät ja perustellut vastuullisuusprioriteetit, jotka luovat arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Ohjenuoranamme on ollut etsiä asioita, joihin voimme vaikuttaa suoraan. Prioriteettimme kattaa liiketoimintaamme liittyvät näkökohdat ja sidosryhmillemme, ympäristölle sekä toimintayhteisöillemme tärkeimmät teemat. Strategiassamme määritetään pitkän aikavälin, vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet ja seuraavien kolmen vuoden strategiset toimenpiteet, jotka ohjaavat meitä kohti päätavoitteita.

Citycon on vuonna 1988 perustettu päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.