Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Endomines årsredovisning 2017

Yhtiöjulkaisu 29.03.2018 15:05 Endomines

För Endomines var 2017 ett år som innehöll många förändringar. Särskilt meddelandet i november 2017 att Endomines tar ett steg mot en ny riktning genom att aktivt eftersträva förvärv och fusioner och koncentrera på regional prospektering längs Karelska Guldlinjen. I samband med denna strategiska övergång, meddelade vi också våra emissionsplaner och en omstrukturering av Bolagets banklån genom att involvera en ny investerare. Vi offentliggjorde också vår avsikt att förvärva guldfyndigheter i USA.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.