Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Titanium Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö -rahaston koko kasvoi maaliskuun 2018 aikana 359 miljoonaan euroon. Helmikuun lopussa rahaston koko oli 305 miljoonaa euroa. Kasvua oli siten 54 miljoonaa euroa eli 17,7 %.

Voimakas kasvu on seurausta aiemmin sovittujen kiinteistöhankkeiden etenemisestä ennakoitua nopeammalla aikataululla, hankekannan myönteisestä kehityksestä, rahaston vieraan pääoman määrän kasvattamisesta sekä rahaston nettomerkintöjen suotuisasta kehityksestä.

Titanium Oyj:n vuosi 2018 on lähtenyt hyvin käyntiin. Erityisen myönteistä on ollut tytäryhtiö Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Hoivakiinteistörahaston kehitys. Hoivakiinteistörahaston koko on kasvanut vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla (tammi-maaliskuu) 266 miljoonasta eurosta 359 miljoonaan euroon, kasvua oli 93 miljoonaa euroa eli 35,0 %. Rahaston tuottokehitys on myös ollut hyvä. 2018 ensimmäisellä kvartaalilla rahasto-osuuden arvo on noussut 2,28 % ja edellisen 12 kuukauden tuotto on ollut 9,62 %.

“Hoivakiinteistörahaston koon kasvu ja tuottokehitys on ollut myönteistä ja muun muassa vuokrasopimusten keskipituus on kohonnut jo yli 13 vuoteen”, toteaa toimitusjohtaja Tommi Santanen.

Yhtiö säilyttää keskipitkän aikavälin tavoitteet aiemmin julkistetun mukaisina. Yhtiö tavoittelee yli 16 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2020. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa jo olemassa olevien tuotteiden sijoituspääoman kasvattamisella sekä uusilla markkinoille tuotavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla. Keskipitkällä aikavälillä yhtiö pyrkii säilyttämään keskimäärin selvästi yli 50 prosentin liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja. Tavoitteena on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 500 miljoonaan euroon seuraavan noin 2-3 vuoden kuluessa. Tavoitteeseen liittyvä hankekanta on merkittäviltä osin sovittu.

Lisätietoja:
Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja 
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:
Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. www.titanium.fi

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.