Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kesla vuosikertomus 2017

Yhtiöjulkaisu 15.02.2018 16:52 Kesla

Kesla Oyj lyhyesti

Konsernin rakennejärjestelyistä huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 1,7 %:a 42,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 42,0 miljoonasta eurosta. Viennin osuus konsernin liikevaihdosta nousi 62,1 %:iin. Viennin kasvu tapahtui pääosin Euroopan Unionin alueella.

Konsernin tulos kehittyi tilikaudella liikevaihtoa suotuisammin ja tilikauden tulos yli kaksinkertaistui vertailukauden 365 tuhannesta eurosta 845 tuhanteen euroon. Osakekohtainen tulos EPS nousi edellisvuoden 0,11 eurosta 0,25 euroon. Osakekohtainen oma pääoma oli tilikauden päättyessä 3,40 euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 917 tuhatta euroa ja sitä heikensi edellisvuoteen nähden tilauskannan ja kysynnän kasvusta johtunut vaihto-omaisuuden kasvu. Konsernin investointiaktiviteetti säilyi erittäin maltillisena konsernin investointien jäädessä 518 tuhanteen euroon. Konsernin korollinen nettovelka pieneni noin 2 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus pieneni 101,5 %:iin sekä omavaraisuusaste nousi 37,2 %:iin.

Kesla-konsernin henkilöstömäärä väheni MFG Components Oy:ssä tehdystä liiketoimintakaupasta johtuen selvästi ja oli tilikauden päättyessä 234 henkilöä.

Tilikauden aikana konserni työllisti keskimäärin 260 henkilöä. Tilauskanta kasvoi edellisvuodesta ja oli tilikauden päättyessä 10,8 miljoonaa euroa.

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.