Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Koronavirus Q&A

Yhtiöjulkaisu 27.03.2020 13:05 Aspo

Mitä keinoja Aspo on ottanut käyttöön suojatakseen henkilöstöään ja taatakseen liiketoiminnan jatkuvuuden?

Henkilöstömme turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä.

Aspo-konsernin kaikissa liiketoiminnoissa on 16. maaliskuuta siirrytty etätyöhön sen suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Näin pyrimme turvaamaan oman henkilöstömme, asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmien terveyden. Ulkomaille matkustaminen työasioissa on kiellettyä. Välttämättömät matkat, kuten ESL Shippingin alushuollot, tehdään kaikkea varovaisuutta noudattaen. Myös kotimaan matkustamista vältetään, ja kaikki muut paitsi aivan kriittisimmät asiakaskäynnit hoidetaan etäyhteyksillä. Asiakaskäynneillä noudatetaan tavallista suurempaa varovaisuutta tartuntariskin minimoimiseksi.

Erityisjärjestelyistä huolimatta liiketoiminta on jatkunut lähes normaalisti, ja henkilöstömme on sopeutunut erinomaisesti uusiin toimintatapoihin. Seuraamme päivittäin Covid 19 -sairaustapauksia, ja iloksemme ketään noin tuhannesta työntekijästämme ei ole todettu tautiin sairastuneeksi.

Poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa Aspo on tehostanut entisestään johtamismalliaan, ja sekä konsernin johtoryhmä että hallitus kokoontuvat säännöllisesti viikoittain. Lisäksi liiketoiminnoissa johtoryhmien ja maajohtajien yhteydenpitoa on tiivistetty, jotta pystymme mahdollisimman nopeasti reagoimaan markkinaympäristön mahdollisiin muutoksiin. Myös kaikki nämä kokoukset järjestetään etäyhteyksien avulla.  

Mikä on koronaviruspandemian vaikutus Aspo-konsernin liiketoimintoihin?

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia Aspon liiketoimintaympäristöön. Aspo on teollinen monialayhtiö ja pandemian mahdollisten taloudellisten vaikutusten ajoittuminen ja voimakkuus vaihtelevat arviomme mukaan liiketoimintasegmenteittäin, joihin kuuluvat ESL Shipping, Leipurin ja Telko.

Aspon liiketoiminnoista perinteisesti vähäsyklisin on Leipurin, joka on tärkeä elintarviketuotannon raaka-ainetoimittaja leipomoteollisuudelle sekä Suomessa että itämarkkinoilla. ESL Shippingin alusten liikennöinti taas on kriittisen tärkeää teollisuudelle. Taloudellisen laskusuhdanteen vaikutukset näkyvät varustamoliiketoiminnassamme yleensä viiveellä, joka on seurausta kulutuskysynnän heikentymisestä, joka taas vaikuttaa negatiivisesti raaka-ainekuljetusten määrään. Telkon jakelemat öljypohjaiset tuotteet ovat pääsääntöisesti korkealle jalostettuja ja öljyn hintakehityksen mahdollisesti aiheuttamat muutokset tuotteiden hintatasossa näkyvät viiveellä. Osa Telkon tuotteista on tärkeitä muun muassa lääke- ja hygieniatuotteiden valmistamisessa, ja olemmekin allokoineet tiettyjen tuoteryhmien myyntiä tavoitteenamme turvata ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeet.  

Konsernin kaikilla liiketoiminnoilla on huoltovarmuuteen liittyviä vastuita, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että pystymme turvaamaan henkilökuntamme työskentelyolosuhteet, varmistamaan toimitusketjujen toiminnan sekä varustamoliiketoimintamme alusten tehokkaan liikennöinnin.

Aspon monialarakenne ja toimintamalli luovat myös poikkeuksellisina aikoina turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Liiketoimintariskiä pienentää muun muassa se, että Aspon kassavirrat ovat jakautuneet eri liiketoimintasegmentteihin, joilla on erilaiset asiakaskunnat ja toisistaan eroavat syklit. Aspolla on liiketoimintaa yhteensä 18 eri maassa, joka sekin hajauttaa myös osaltaan riskejä.

Mikä on Aspon likviditeettitilanne?

Aspon likviditeettiasema on hyvä. Konsernin rahavarat olivat tilikauden päättyessä 23,7 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimiitit olivat tilikauden päättyessä kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 21 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 Aspon liiketoiminnan rahavirta oli ennätystasolla, ja konsernin vapaa rahavirta oli 45,2 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa merkittäviä investointeja.

Onko Aspo-konsernissa tiedossa lomautuksia tai irtisanomisia?

Emme ole ilmoittaneet lomautuksista tai YT-neuvotteluiden aloittamisesta. Seuraamme markkinatilanteen kehittymistä tarkasti kaikissa toimintamaissamme.

Milloin Aspon yhtiökokous pidetään?

Aspon hallitus päätti pandemiatilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen linjausten seurauksena perua 7. huhtikuuta 2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen 18. maaliskuuta 2020.

Aspon yhtiökokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, ja siitä tiedotetaan erikseen pörssitiedotteella. Yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset ja erityisjärjestelyt sen sallivat ja voimme taata kaikkien osallistujien turvallisuuden. Tulemme myös tarjoamaan osakkeenomistajille mahdollisuutta seurata yhtiökokousta virtuaalisesti.

 

Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja tiedotamme merkittävistä muutoksista toimintaympäristössämme välittömästi, jos niitä ilmenee.  

Aspo on Suomessa vuonna 1929 perustettu teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvä monialayhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: ESL, Telko ja Leipurin. Aspon strategian keskiössä on omistaa ja kehittää B2B-markkinoilla pääsääntöisesti operoivia yrityksiä. Maantieteellisesti Aspo on fokusoitunut toimimaan Pohjois-Euroopassa ja itämarkkinoilla.