Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia joihinkin useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja päivitämme sivustoa tilanteen mukaan.

Päivitetty viimeksi 7.10.2021 klo 8.40

KYSYMYS: Mitkä ovat NoHo Partnersin strategia ja taloudelliset tavoitteet? (Päivitetty 10.8.2021)

VASTAUS: Yhtiön päivitetty strategia ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021. Strategian keskiössä on hallittu kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Pörssitiedote luettavissa täällä.

Taloudelliset tavoitteet 2022–2024

 • Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana.
 • Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen.
 • Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

Konsernin päivitetyn strategian painopisteet:

Kasvu:

 • Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin
 • Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi
 • Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet

Kannattavuus:

 • Kustannussäästöohjelman jatkaminen
 • Operatiivisen toiminnan tehostaminen
 • Portfolion kehittäminen
 • Tanskan käänneohjelman läpivienti

Nettovelka:

 • Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta
 • Eezy Oyj:n omistuksesta asteittainen luopuminen
 • Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa

KYSYMYS: Mitkä ovat NoHo Partnersin lähiajan näkymät? (Päivitetty 7.10.2021)

VASTAUS: Yhtiö ei anna vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusohjeistusta edelleen epävarman toimintaympäristön vuoksi. Tulosohjeistusta vuoden 2021 osalta päivitetään, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Liiketoimintaan kohdistuvat rajoitukset, niiden muutokset ja vaikutus asiakaskysyntään, rokotekattavuuden kehitys sekä talouden maailmanlaajuinen epävarmuus tulevat vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden 2021 liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen.

Kesä–heinäkuussa saimme myös lupaavia ennusmerkkejä trimmatusta ravintolaportfoliostamme ja organisaatiomme tuloksentekokyvystä. Heinäkuussa liiketoiminnan operatiivinen kassavirtamme rajoitetussa toimintaympäristössä oli noin 4,5 miljoonaa euroa vastaten lähes 18 prosenttia liikevaihdosta. Suhteellinen kannattavuus oli selkeästi vuosien 2019 ja 2020 vertailujaksoa parempi.

Kesä–heinäkuun käänteen jälkeen pääsimme viimein tilanteeseen, jossa nettovelkamme on kääntynyt laskuun. Heinäkuun lopussa nettovelkamme on alle 160 miljoonaa euroa. Jos tästä velasta poistetaan myytäviin omaisuuseriin siirretty markkina-arvoltaan noin 40 miljoonan euron Eezy-osakeomistus, taseemme oikaistut korolliset velat ovat noin 120 miljoonaa euroa. Laskevan velkaposition ja ensi vuonna tavoiteltavan noin 40 miljoonan euron liiketoiminnan operatiivisen kassavirran myötä olemme vahvalla tiellä kohti strategiakaudelle 2022–2024 asettamaamme tavoitetta, jossa nettovelkamme on alle kolme kertaa liiketoiminnan operatiivinen kassavirta.

Hyvin sujuneen kesäkauden jälkeen kansainvälinen liiketoiminta käynnistyi elokuussa lupaavasti Tanskan ja Norjan poistaessa ravintolarajoituksiaan. Myös fast casual -liiketoiminta, Friends & Brgrs etunenässä, veti hyvin. Ruokaravintoloiden kysyntä oli vielä hyvin viikonloppupainotteista ja viihderavintoloita rasittivat tiukat rajoitukset. Vaikka koneemme kävivät vajaatehoisina, olemme saaneet kulupuolen burn raten alas ja oppineet toimimaan tehokkaasti rajoitetussakin ympäristössä, mistä todisteena on liiketoiminnan tuottama positiivinen kassavirta.

Elokuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa vastaten noin 85 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja noin 65 prosenttia vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta elokuussa oli yli 1,0 miljoonaa euroa.

Syyskuun noin 18 miljoonan euron liikevaihto ylitti selkeästi 14–16 miljoonan euron liikevaihtoennusteemme. Tähän vaikuttivat rajoitusten asteittainen purkautuminen ja sen myötä odotettuakin kovempi asiakaskysyntä erityisesti viihderavintoloissa ja Norjan markkinassa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta syyskuussa oli yli 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi syyskuulle kirjattiin noin 0,5 miljoonaa euroa Eezy Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa.

Loppuvuoden osalta näkymät ovat kirkastuneet ravintolarajoitusten poistuttua lähes kokonaan Helsinkiä lukuun ottamatta ja asiakaskysynnän palautuessa. Lokakuussa arvioimme liikevaihtomme jo lähes normalisoituvan vuoden 2019 tasolle ja olevan noin 20–22 miljoonaa euroa. Odotamme lokakuun liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan näin ollen yli 2 miljoonaa euroa. Myös varaustilanne loppuvuoden korkeasesongin osalta näyttää lupaavalta. Marras–joulukuun varausasteemme on jo nyt noin 60 prosenttia vuoden 2019 tasosta, jota voi pitää tähän vuodenaikaan ja tilanteeseen nähden hyvänä indikaationa.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat sen arvojen mukaisesti yrittäjyys, laatu, ihmiset, kannattavuus ja vastuullisuus. Arvojensa mukaisesti yhtiö tulee julkaisemaan ESG-raportin toimintaperiaatteistaan vuonna 2022.

KYSYMYS: Kuinka koronapandemia on vaikuttanut NoHo Partnersin liiketoimintaan? (Päivitetty 7.10.2021)

VASTAUS: Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan. Ryhdyimme toimenpiteisiin heti pandemian alettua turvataksemme yrityksen toimintakyvyn poikkeusolojen yli. Nämä toimenpiteet koskivat mm. työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuutta, kustannusten sopeuttamista ja rahoituksen turvaamista.

Koronaviruspandemian aiheuttama markkinamuutos sekä tiukat ravintolatoimialaa koskevat sulku- ja rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulokseen.

Suomen hallituksen 8.3.2021 asettama ravintoloiden sulkutila jatkui 18.4.2021 saakka, minkä jälkeen ravintoloita oli mahdollista avata tiukoin rajoituksin. Tanskassa ravintoloita avattiin huhtikuun loppupuolella rajoituksin vuoden 2020 lopussa alkaneen sulkutilan jälkeen. Norjassa loppuvuodesta 2020 voimaan tullut valtakunnallinen alkoholinmyyntikielto poistui muun muassa Oslossa toukokuun lopulla.

Suomen hallituksen julkaistua määräyksen maaliskuun rajoitussulusta 25.2.2021, tiedotimme välittömästi uusista yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista sopeuttaaksemme toimintaamme ravintoloiden sulkutoimiin. Neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida COVID-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään.

Konsernin tammi–kesäkuun 2021 liikevaihto oli 54,7 miljoonaa euroa vastaten 79 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta jaksosta ja 45 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vastaavasta jaksosta. Huhti–kesäkuussa 2021 liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa vastaten 181 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta jaksosta ja 51 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta jaksosta. Yhtiö arvioi menettäneensä tammi–kesäkuussa 2021 liikevaihtoa noin 80 miljoonaa euroa pandemian vuoksi.

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta tammi–kesäkuussa 2021 oli 6,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Tehostuneen toiminnan ja pysyvien kustannussäästöjen avulla yhtiö minimoi katsauskaudella sulkujakson, sitä seuranneiden tiukkojen rajoitustoimien sekä toimintojen alasja ylösajon negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi kesäkuussa selkeästi positiiviseksi ollen 5,2 miljoonaa euroa, sisältäen 2,8 miljoonaa euroa Suomen valtion tukia. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli huhti–kesäkuussa 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin liiketappio tammi–kesäkuussa 2021 oli noin 11,5 miljoonaa euroa ja huhti–kesäkuussa 2021 noin 1,8 miljoonaa euroa.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.1.–30.6.2021 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa ja 1.4.–30.6.2021 väliselle ajalle 4,5 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Rajoitustoimien lieventyessä kysyntä yhtiön kaikissa toimintamaissa oli vahvaa, mikä on lupaava signaali alan nopeasta elpymisestä kesän 2020 tavoin. Heinäkuun 2021 liikevaihto oli yli 25 miljoonaa euroa kasvaen noin 25 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja vastaten noin 95 prosenttia vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta heinäkuussa 2021 oli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Koko tilikauden 2020 liikevaihto oli 156,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 57,5 prosenttia vuodesta 2019. Koronapandemiasta aiheutunut liikevaihdon menetys tilikaudella 2020 oli arviolta noin 145 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketappio oli 23,9 miljoonaa euroa. Nopean reagoinnin, operatiivisen toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla yhtiö pystyi rajaamaan poikkeusolojen negatiivista vaikutusta liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan, joka jäi koko tilikauden osalta vain 5,1 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Olemme valmistautuneet koronashokista palautumiseen perusteellisesti karsimalla kustannuksia ja hiomalla operatiivista toimintaamme. Tämä sekä yhtiön kriisin aikana edelleen tehostama ravintolaportfolio ja täyden poisto-ohjelman keventämä tase takaavat hyvät lähtökohdat yhtiön rakenteellisen kannattavuuden parantamiseen.

Kevään 2020 sulkujakson perusteella voimme todeta, että nopeat toimenpiteet kustannusten laskemiseksi, väliaikaiset alennukset vuokrissa ja valtion tuki yhdistettynä, rajaavat merkittävästi negatiivista vaikutusta kassavirtaan.

Konsernin elokuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa vastaten noin 85 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja noin 65 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta elokuussa oli yli 1,0 miljoonaa euroa.

Syyskuun liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa, ja se ylitti selkeästi yhtiön 14–16 miljoonan euron liikevaihtoennusteen. Tähän vaikuttivat rajoitusten asteittainen purkautuminen ja sen myötä odotettuakin kovempi asiakaskysyntä erityisesti viihderavintoloissa ja Norjan markkinassa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta syyskuussa oli yli 1,0 miljoonaa euroa. Lisäksi syyskuulle kirjattiin noin 0,5 miljoonaa euroa Eezy Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä NoHo Partners on tehnyt turvatakseen henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden koronapandemian aikana? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Suomen ja muiden Pohjoismaiden hallitukset ovat antaneet tiukkoja ohjeistuksia koskien ravintoloiden aukioloaikoja, asiakasmääriä ja muita turvallisuustoimia. Näiden toimenpiteiden lisäksi olemme noudattaneet ravintoloissamme tehostettuja hygieniatoimia.

Ravintoloissamme käytössä on myös alan yleiseen ohjeeseen perustuva ravintoloiden omavalvontaohje, joka auttaa ravintoloita toimimaan turvallisesti koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

KYSYMYS: Mitä toimenpiteitä olette tehneet kustannustason sopeuttamiseksi? (Päivitetty 10.8.2021)

VASTAUS: Suurimmat kiinteät kustannuksemme ovat henkilöstökulut ja vuokrat. Aloitimme määrätietoiset sopeuttamistoimet näiden osalta välittömästi, kun koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät.

Tiedotimme yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020, jolloin kerroimme koronaviruspandemiatilanteen äkillisen muuttumisen sekä valtiovallan antamien suositusten ja määräysten vuoksi yhtiön tehneen lomautuksia koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja. Lomautukset olivat määräaikaisia, kestoltaan enintään 90 päivää, ja ne koskivat koko konsernin henkilöstöä eli noin 1 300 henkilöä Suomessa.

Tiedotimme 15.5.2020 aloittavamme uudet neuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi, ja niiden lopputuloksena määräaikaiset, koko- tai osa-aikaiset lomautukset koskivat noin 550 henkilöä. Suomen hallitus ilmoitti 29.9.2020 ravintolarajoitusten tiukennuksista. Tiedotimme samana päivänä aloittavamme uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaaksemme toimintaamme rajoituksiin. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö. Tiedotimme 5.1.2021, että yhteistoimintaneuvottelut johtavat muutoksiin organisaatiorakenteessa, 55 tehtävän vähentämiseen ja 15 tehtävän osa-aikaistamiseen johtoryhmä-, esimies- ja hallintotehtävissä sekä osa- ja kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka koskivat sillä hetkellä noin 600 henkilöä.

Tiedotimme 25.2.2021 uusista yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista sopeuttaaksemme toimintaamme 8.3.2021 voimaan astuviin ravintoloiden sulkutoimiin. Neuvotteluiden tarkoituksena oli minimoida COVID-19-pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuului koko konsernin henkilöstö eli noin 1 250 henkilöä Suomessa. Lisäksi ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään. Tiedotimme 9.3.2021 että aktivoimme lock-downin varasuunnitelman, jolloin suljettuina oli noin 200 ravintolaa ja lomautettuja noin 2 200 henkilöä.

Neuvottelimme vuokravapauden 70 prosenttiin Suomen vuokrasopimuksistamme pääosin huhti–toukokuulle 2020, jolloin vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.  Tammi–kesäkuussa 2021 vuokra-alennukset olivat noin 1,6 miljoonaa euroa.

KYSYMYS: Kuinka NoHo Partners on turvannut rahoituksen riittävyyden pandemian aikana ja sen yli? (Päivitetty 10.8.2021)

VASTAUS: Tiedotimme 15.2.2021, että olemme saanut päätökseen neuvottelut päärahoittajiemme kanssa rahoituskokonaisuudesta, jossa covid-19-pandemian alkaessa neuvoteltu siltarahoitus ja muut nykyisten rahoittajien olemassa olevat lainat on yhdistetty yhdeksi pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudeksi. Neuvotellun noin 141 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden tavoitteena on turvata yhtiön pitkän aikavälin rahoitusasema ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeinen jälleenrakennusohjelma.

Rahoituskokonaisuus koostuu viisivuotisesta ohjelmasta, jossa lainojen lyhennykset ovat tilikauden 2021 aikana 6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 aikana noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitusohjelman alkuvaiheessa rahoituslaitosten myöntämien lainojen kokonaiskorko nousee hieman yli 3 prosenttiin, kunnes covid-19-siltarahoitus on maksettu takaisin. Tämän jälkeen korkotaso palautuu asteittain noin 2,6 prosenttiin.

NoHo Partners myi 7.4.2021 1 000 000 kappaletta Eezy Oyj:n osaketta, jonka jälkeen yhtiö omistaa 6 274 881 osaketta eli noin 25,3 prosenttia Eezy Oyj:n osakkeista. Osakkeiden kauppahinta oli yhteensä 5,0 miljoonaa euroa. Yhtiö kevensi Eezy-omistustaan kevään 2021 aikana myymällä yhteensä 1 246 029 osaketta.

Koronapandemian iskiessä maaliskuussa 2020 aloitimme välittömästi rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle. Tiedotimme 3.4.2020, että neuvottelut yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa on saatu päätökseen ja niissä on sovittu 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Siltarahoituksen korko on alle 4 prosenttia sisältäen Finnveran takausprovision 15 miljoonan osuudelle.

29.5.2020 tiedotimme, että olemme saaneet valmiiksi uudelleenrahoitusohjelman erääntyvien lainojen osalta osana kokonaisrahoituspakettiamme. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta sovimme 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) kanssa.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli kesäkuun 2021 lopussa 231,3 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 163,7 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 157,4 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat kesäkuun 2021 lopussa 321,1 miljoonaa euroa (304,2 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–kesäkuussa 2021 olivat 6,3 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 14,6 % (19,9 %) ja nettovelkaantumisaste 487,1 % (326,3 %).

KYSYMYS: Miten hyödytte valtion tuista eri markkinoillanne? (Päivitetty 27.9.2021)

VASTAUS: Suomen valtiolta yhtiön saama tuki tammi–kesäkuussa 2021 oli noin 3,8 miljoonaa euroa, Tanskan valtiolta saama tuki noin 2,3 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 2,4 miljoonaa euroa. Konsernin Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet ajalta 1.1.–30.6.2021 olivat yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty vuoden 2021 puolivuosikatsauksen liitetiedossa 3 Julkiset avustukset (sivulla 31).

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut 80 prosenttia. Kiinteiden kulujen lisäksi Tanskan valtio kattoi myös 80 prosenttia palkkakuluista maaliskuusta kesäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi valtio maksoi työntekijöiden palkat ensimmäisen 7 päivän ajalta ravintoloiden avauksesta 21.4.2021 lähtien. Heinäkuun 2021 alusta alkaen voimaan astui tukimalli, jonka mukaan kiinteiden kulujen tuki jatkuu niiden ravintoloiden osalta, joiden liikevaihto jää alle 40 prosenttiin vuoden 2019 vastaavan ajanjakson liikevaihdosta.

Norjan valtion kiinteiden kulujen 80-prosenttinen kompensaatio jatkui syyskuun 2021 loppuun saakka, jolloin yhteiskunta avattiin ja ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa. Norjan valtio tuki myös työllistymistä maksamalla 50 prosenttia takaisin otettavan henkilöstön palkasta kesäkuun 2021 loppuun saakka. Lisäksi Norjassa yrityksille maksettiin lisätukea kaupunkien ja kulttuurirahastojen toimesta rajoitustoimien ollessa voimassa.

KYSYMYS: Millaisia rajoitukset ovat yhtiön eri toiminta-alueilla? (Päivitetty 30.9.2021)

VASTAUS: Rajoitukset Tanskassa ja Norjassa ovat olleet koko koronapandemian ajan Suomea tiukemmat, mutta samanaikaisesti valtiot ovat tukeneet ravintola-alaa taloudellisesti suorilla tuilla. Tanskassa ja Norjassa valtiot ovat kattaneet noin 80 prosenttia koronapandemian aikaisista vuokra- ja muista kiinteistä kuluista. Molemmissa maissa kulurakennetta on jouduttu sopeuttamaan lomautuksilla ja irtisanomisilla sekä määrätietoisilla hallinnon tehostamistoimenpiteillä.

Tanskassa ravintolat avattiin rajoituksin kohentuneen pandemiatilanteen vuoksi 21.4.2021 alkaen, jolloin ravintoloiden anniskelu päättyi klo 22 ja ovet suljettiin klo 23. Ruokaravintoloiden ja baarien aukioloa pidennettiin 1.6.2021 alkaen klo 00 saakka ja 15.7.2021 alkaen klo 02 saakka. Ravintolaan pääsi koronapassilla ja pöytävarauksella. Myös 1,5 metrin turvavälit oli taattava. Koronapassi poistui ja yökerhot avattiin 1.9.2021. Ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa 10.9.2021.

Norjassa valtakunnalliset ravintolarajoitukset poistuivat kesäkuun lopussa, mistä lähtien rajoitustoimet ovat olleet kaupunki- ja kuntakohtaisia. Esimerkiksi Oslossa ruokaravintolat ja baarit olivat siitä lähtien auki 03 saakka, mutta asiakkaita ei saanut ottaa sisään klo 00 jälkeen. Sisätiloissa asiakkailla tuli olla istumapaikka, tarjoilu tapahtui pöytiin ja 1,5 metrin turvavälit oli taattava. Yökerhot olivat suljettuina. Yhteiskunta avattiin ja ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa 25.9.2021.

Suomessa valtioneuvosto päätti 30.9.2021, että ravintolarajoituksia kevennetään 1.10.2021 alkaen. Leviämisvaiheen alueilla (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Pohjanmaa, Satakunta, Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi) anniskelu- ja aukiolorajoitukset pitenevät tunnilla klo 00 ja 01 saakka, ja karaoke- ja tanssikielto poistuvat. Anniskeluravintoloissa sisä- ja ulkotiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista.

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu- ja aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuvat kokonaan, jolloin perus- ja kiihtymisvaiheen alueilla on voimassa ainoastaan yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet.

KYSYMYS: Miten viestitte sijoittajille liiketoiminnan riskeistänne? (Päivitetty 18.2.2021)

VASTAUS: Olemme viestineet riskeistämme säännöllisesti muun muassa tilinpäätösten ja toimintakertomusten sekä neljännesvuosittain taloudellisten katsaustemme yhteydessä.

KYSYMYS: Kuinka suuri omistaja olette Eezy Oyj:ssä? Kuinka kriisi on vaikuttanut Eezyn liiketoimintaan? (Päivitetty 10.8.2021)

VASTAUS: Eezy Oyj tiedotti 23.3.2021, että NoHo Partners tarjosi Eezyn avainhenkilöille yli 210 000 kappaletta eli noin 1,1 miljoonan euron arvosta osakkeita ostettavaksi. Ostajina oli yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäseniä, franchise-yrittäjiä sekä muita avainhenkilöitä.

”Halusimme tarjota Eezyn avainhenkilöille mahdollisuuden sitoutua entistä vahvemmin yhtiöön. Eezy on henkilöstöpalvelualan suunnannäyttäjä, jonka johdon ja yrittäjien aktiivinen tarttuminen tähän mahdollisuuteen viestii vahvasta omistautumisesta yhtiöön ja sen tulevaisuuteen”, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine Eezy Oyj:n sijoittajauutisessa.

Osakemyynnin myötä NoHo Partners omisti 23.3.2021 7 304 881 kappaletta eli 29,40 prosenttia Eezy Oyj:n osakkeista.

Eezy Oyj:n 23.3.2021 julkaisemat tiedotteet:
– liputusilmoitus luettavissa täällä
– MAR-ilmoitukset (Johdon liiketoimet) luettavissa täällä
– sijoittajauutinen luettavissa täällä

NoHo Partners myi 26.3.2021 30 000 kappaletta ja 7.4.2021 1 000 000 kappaletta Eezyn osakkeita. Osakemyyntien myötä NoHo Partners omistaa 7.4.2021 6 274 881 kappaletta eli noin 25,3 prosenttia Eezy Oyj:n osakkeista.

Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen tiedotteessa Eezy totesi
”Toinen neljännes toi meille selvän käännekohdan. Kasvamme laajalla rintamalla ja kaikissa yksiköissämme. Talouden hyvä kehitys näkyy kaikilla toimialoillamme ja tehokas koronarokotusvauhti normalisoi yhteiskuntaa ja markkinoitamme. Koko kvartaalin kasvu oli reipasta (+ 23 %). Olemme lähes kymmenkertaistaneet alkuvuonna tuloksemme verrattuna edelliseen vuoteen.

Arvioimme kuitenkin oman liikevaihtomme kärsineen yli 10 M€ Q2 aikana ravintola- ja tapahtumarajoituksien takia. Pitkäkestoiset rajoitustoimet ja epävarmat näkymät ovat saaneet monen työntekijän siirtymään muille toimialoille. Tilanne on haastava meille sekä ravintola-asiakkaillemme, mutta samalla hieno mahdollisuus henkilöstöpalvelualalle auttaa toimialaa työvoimatarpeiden täyttämisessä. Kaupan volyymikasvu on ollut tasaista.

Suurimman sektorimme, teollisuuden, logistiikan ja rakentamisen kasvu on käynnistynyt hyvin kuluneen neljänneksen aikana. Kesäkuussa olimme jo selvästi edellä viime vuoden kesäkuuta ja avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi.

Asiantuntijapalveluiden merkitys suhteellisen tuloksen parantajana on tärkeä. Lisäksi asiantuntijatiimimme panos koko Eezyn kulttuurin ja sisäisen kehityksen vauhdittajana on merkittävä.

Tämänhetkisen tiedon valossa menemme loppuvuoteen optimistisina ja odotamme loppuvuodelta selvää liiketoiminnan kasvua sekä hyvää tuloskehitystä. Vaikka korona aiheuttaa edelleen epävarmuutta ennusteisiimme, uskallamme antaa tulosennusteen vuoden 2021 osalta.

Arvioimme liikevaihdon olevan 190-210 M€ sekä liikevoiton olevan 11-14 M€. Ennusteen perusoletuksena on, että uusia merkittäviä rajoitustoimia ei tule, vaan yhteiskunta pysyy avoimena.

Tulemme päivittämään loppuvuoden aikana pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ja kasvusuunnitelmiamme.”

Vuonna 2020 Eezyn liikevaihto oli 190,6 milj. euroa (169,8 milj. euroa tammi–joulukuussa 2019). Käyttökate oli 13,5 milj. euroa (12,6) ja liikevoitto 5,6 milj. euroa (8,0). Oikaistu käyttökate oli 14,3 milj. euroa (16,4) ja oikaistu liikevoitto 6,9 milj. euroa (11,8). Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,25) osakkeelta.

Viimeisin taloudellinen raporttimme, Puolivuosikatsaus Q2/2021, on luettavissa täällä. Tilinpäätös 2020 on luettavissa täällä.

Noho Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 Noho Partners oli ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö. Konsernilla on ravintoloita Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows.