Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Scanfil vuosikertomus 2017

Yhtiöjulkaisu 25.04.2018 13:05 Scanfil

Scanfil on globaali elektroniikka- teollisuuden sopimusvalmistaja

Scanfil Oyj on kansainvälinen pörssilistattu (NASDAQ Helsinki, SCANFL) elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiön vahvuus on kokonaisuuksien hallinta ja sen palvelut kattavat tuotesuunnittelun, tuotantokelpoisuussuunnittelun, proto- ja esisarjatuotannon, tuotteen volyymivalmistuksen sekä jälkimarkkinointipalvelut, kuten huolto- ja varaosapalvelut. Scanfilin liikevaihto vuonna 2017 oli 529,9 milj euroa ja yhtiön palveluksessa oli 31.12. 2017 n. 3 300 henkilöä. Scanfilillä on vuoden 2017 lopussa 10 tehdasta seitsemässä eri maassa kolmella eri mantereella.

Scanfilin toiminnassa keskeistä on vertikaalisesti integroitunut tuotanto sisältäen palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan asiakkaan tuotteen koko elinkaaren ajaksi. Tämä luo vahvan perustan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle. Yhtiön asiakkaita ovat kansainväliset toimijat muun muassa automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alalta sekä yritykset, jotka toimivat kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat videovalvontajärjestelmät ja –laitteet, tietoliikenneverkkolaitteet, audiokommunikaatiotuotteet, terveysteknologialaitteet ja -järjestelmät, sähkö- ja automaatiojärjestelmien moduulit, uusiutuvan energiantuotannon konvertterit ja invertterit, taajuusmuuttajat, hissien ja trukkien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, peli- ja erilaiset itsepalveluautomaatit, puolustusteollisuuden laitteet sekä säähavaintolaitteet.

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Scanfilin pyrkimys omavaraisuuteen ohjaa vahvasti yhtiön toimintaa ja luo edellytykset asetetulle kannattavan kasvun tavoitteelle. Yhtiöllä on koko toimintansa ajan ollut vahva tuloksenteon kulttuuri, minkä ansiosta Scanfil on vakavarainen ja taloudellisesti luotettava kumppani asiakkailleen, toimittajilleen, omistajilleen ja henkilöstölleen.