Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Haastattelussa Titaniumin toimitusjohtaja Tommi Santanen kertoo mm. miten listautuminen on vaikuttanut liiketoimintaan ja miten yhtiö suhtautuu sijoittajaviestintään. Myös osinkopolitiikka kiinnostanee monia tässä vaiheessa vuotta. Ohessa linkki Titaniumin toimitusjohtajan Tommi Santasen haastatteluun.

http://www.porssisaatio.fi/blog/2018/01/10/kuukauden-yhtio-titanium/

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.