Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Valoe vuosikertomus 2017

Yhtiöjulkaisu 16.05.2018 20:08 Valoe

Valoe sai helmikuussa 2016 Etiopiasta noin 15,8 miljoonan euron tilauksen aurinkosähkopaneelitehtaan toimittamisesta ja taustajohdinteknologiasta. 21.4.2017 Valoe tiedotti, että se on varovaisuuden periaatetta noudattaen päättänyt peruuttaa 2016 tuloslaskelmasta osatulouttamansa Etiopian projektin myyntituottojen ja niitä vastaavien kulujen kirjauksen. Myös tilikauden 1.1.-31.12.2017 luvuista on poistettu Etiopian projektin tulosvaikutus. Operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan.

• Helmikuussa 2017 yhtiö laski liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan, joka merkittiin kokonaan.

• Valoe saavutti maaliskuussa 2017 sovinnon Kiinan tehtaan vuokravastuiden takaukseen liittyvässä riidassa. Sovintosopimuksen mukaisesti Valoe maksoi takausvastuusta n. 0,15 miljoonaa euroa ja osapuolet ovat lopettaneet kaikki oikeudelliset toimenpiteet asiassa. Takausvastuun pienenemisestä johtuva positiivinen tulosvaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

• Huhtikuussa 2017 Valoe sopi kolmen miljoonan euron pääomaehtoisesta rahoitusjärjestelystä Bracknor Investmentin kanssa ja päätti aloittaa osakkeiden yhdistämiseen (reverse split) tähtäävät valmistelut. 14.6.2017 Valoen yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä (reverse split). Huhtikuussa yhtiö päätti myös 86.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen Valoen ja Bracknor Investmentin välisen rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi sen ehtojen mukaisesti. 16.10.2017 yhtiö päätti rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä enintään 2.570.825 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsi yhteensä 525.000 uutta osaketta.

• 7.8.2017 Valoe tiedotti allekirjoittaneensa ForUs Capital Oy:n kanssa puitesopimuksen yhteensä noin 4 miljoonan euron arvoisten aurinkovoimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Ensimmäiset tilaukset, arvoltaan n. 450 000 €, toimitetaan yhdeksään Hangon kaupungin omistamaan kohteeseen. Toimituksista osa on tehty syksyllä 2017 ja loput tilaukset toimitetaan kevään 2018 aikana. Lisäksi Valoe on 19.12.2017 allekirjoittanut puitesopimukseen kuuluvan uuden toimitussopimuksen, arvoltaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Uuden toimitussopimuksen mukaisesti Valoe toimittaa aurinkosähkövoimalat elokuun 2018 loppuun mennessä. Tilikauden päättymisen jälkeen Valoe on allekirjoittanut ForUs Capital Oy:n kanssa yhteensä noin 0,45 miljoonan euron tilaussopimukset. Kaiken kaikkiaan ForUs Capital Oy:n kanssa on tehty sitovia tilauksia yhteensä noin 1,6 miljoonan euron arvosta. 

Valoe Oyj on vuonna 1948 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut aurinkosähköteknologiaan. Yhtiö liiketoiminnan tärkein oivallus on keskittyminen aurinkopaneelin taustajohdinteknologiaan ja sen kehittämiseen. Yhtiön pääkonttori on Mikkelissä, jossa Valoella on myös tehdas ja aurinkovoimalaitos.