Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Yritysvastuu ei ole vain kauniita sanoja

Yhtiöjulkaisu 07.06.2018 13:07 Sampo

Sampo on tänään julkaissut ensimmäisen konsernitasoisen yritysvastuuraporttinsa. Olemme raportoineet sen sisältämiä tietoja ennenkin, mutta nyt ne on ensimmäistä kertaa koottu yksien kansien väliin.

Raportin laatimiseen on luonnollisesti vaikuttanut uusi lainsäädäntö, jonka mukaan suurten yritysten on raportoitava myös muusta kuin taloudellisista tiedoista. Tärkein syy, kuten konsernijohtaja Kari Stadigh raportin esipuheessa toteaa, on kuitenkin yritysvastuun kasvava merkitys sekä omalle toiminnalle että koko yhteiskunnalle ja sidosryhmillemme.

Yritysvastuu ei ole enää vain kuuma trendi tai liuta kauniita sanoja, joilla yritys voi kohottaa imagoaan. Se on arkipäivää, niin kuin pitääkin. Lainsäädäntö antaa vastuullisuusraportoinnille raamit, mutta suurempi merkitys on sijoittajilla. Tänä päivänä sijoittajat ovat entistä valveutuneempia ja vaativat, että yritys toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Sijoittajilla on siihen erittäin hyvä motiivi, sillä näin toimivat yritykset tapaavat menestyä pitkällä aikavälillä verrokkejaan paremmin ja siten luovat omistaja-arvoa.

Uutta Sammon yritysvastuuraportissa on muun muassa suorien osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjälkilaskelmat. Mittasimme Ifin, Mandatum Lifen (pois lukien Varainhoito) ja emoyhtiö Sampo Oyj:n sijoitusten hiilijalanjäljen ensimmäisen kerran vuonna 2017. Suorien osakesijoitusten hiilijalanjälki oli vuoden 2017 lopussa 146 748 CO2e-tonnia. Tämä vastaa suhteellista hiilijalanjälkeä, joka on 75 CO2e-tonnia miljoonaa sijoitettua euroa kohden. Jalanjälki on 49 prosenttia alle käytetyn globaalin vertailuindeksin.

Yritysvastuuraportista käy ilmi myös Sampo Oyj:n, Ifin ja Mandatum Lifen verojalanjälki. Vuonna 2017 yhtiöt maksoivat veroa yhteensä 988 miljoonaa euroa. Suomen osuus verojalanjäljestä oli 566 miljoonaa euroa eli yli puolet. Sampo-konserni onkin yksi Suomen merkittävimmistä veronmaksajista.

Sijoittajia ja muita sidosryhmiä kiinnostavia tietoja raportissa ovat varmasti myös tiedot riskienhallinnasta ja hallinnointikäytännöistä, henkilöstöhallintoa, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevat kysymykset sekä vastuullisuuden huomioiminen asiakasrajapinnassa.

Olemme Sammossa tyytyväisiä ensimmäiseen yritysvastuuraporttiimme, mutta tavoitteemme ovat korkeammalla. Vuonna 2017 päätavoitteenamme oli tunnistaa yritysvastuun tietolähteet ja vastuualueet sekä luoda vahva perusta jatkuville prosesseille ja sen myötä tuleville raporteille.

”Työ vastuullisuusasioiden parissa on jatkuvaa kehitystä ja pyrkimystä parempaan. Koen, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. Kuluvan vuoden aikana tavoitteenamme on kehittää sekä raportointia että sisäisiä toimintatapojamme. Pyrimme myös tarkentamaan konsernin tavoitetasoa, kartoittamaan kehityskohteita ja lisäämään vastuullisuustyön suunnitelmallisuutta konsernitasolla”, Sammon yritysvastuupäällikkö Johanna Tynkkynen sanoo.

Pääset lukemaan yritysvastuuraporttimme vuodelta 2017 tästä: https://www.sampo.com/fi/vastuullisuus/

Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj

Miksi sijoittaa Sampoon? IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista. https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/sampo-sijoituskohteena/ir-blogi/

Sampo on Pohjoismaiden johtava vakuutuskonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta myös Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt If, Topdanmark, Hastings ja Mandatum Life.