Yhtiön tervehtyminen jatkuu

Yhtiöraportti 04.08.2015 14:24 Lemminkäinen

Toistamme Lemminkäisen vähennä-suosituksen, mutta nostamme taseen ja liiketoimintarakenteen tervehtymisen myötä tavoitehinnan 12,0 euroon (aik. 11,0). Viime vuosina tutuksi tulleet kertaerät rasittivat jälleen tulosta Q2:lla, mutta operatiivisesti yhtiö kehittyy oikeaan suuntaan. Vaikka vaisuista kasvunäkymistä ja raskaasta rahoitusrakenteesta johtuen arvostustaso ei vielä houkuttele, emme myöskään näe perusteita hinnoitella osaketta merkittävästi alle oikaistun oman pääoman arvon.

Käy kauppaa. (Lemminkäinen)

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueen suurimmista päällystäjistä. Yhtiö rakentaa yhdessä asiakkaiden ja yli 4 700 ammattilaisen kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa.