Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Adapteo

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
24.9.
2021

Adapteo is pleased to welcome Goldman Sachs Asset Management as new shareholder, following a successful tender offer. The support of an experienced infrastructure investor with a long-term focus provides Adapteo with excellent conditions for growth and ESG leadership.

Goldman Sachs Asset Management is investing capital primarily from its latest infrastructure fund, alongside co-investments which are also managed by Goldman Sachs Asset Management.

Tiedotteet
22.9.
2021

During the summer, the flexible real-estate company Adapteo expanded its operations to Lithuania. The company is positioning itself as a premium supplier of adaptable buildings in social and general infrastructure in the Lithuanian market, and has already initiated several dialogues about new, long-term contracts in schools, preschools, and project offices. The expansion is part of a larger growth strategy, with the goal of entering several markets in the Baltics.

Tiedotteet
10.9.
2021

Adapteo Oyj - Pörssitiedote - 10.9.2021 kello 14:00 Keski-Euroopan aikaa 

Adapteo Oyj:n ("Adapteo") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 10.9.2021 Vantaalla. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4. kohdan kuulumaan seuraavasti: 

"4 Yhtiön johto 

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tiedotteet
10.9.
2021

Adapteo Plc - Regulatory Press Release - 10 September 2021 at 2 pm CEST

Adapteo Plc's ("Adapteo") Extraordinary General Meeting ("EGM") was held today on 10 September 2021 in Vantaa. The EGM made the following resolutions.

Amendment of the Articles of Association

The EGM resolved to amend Section 4 of the Articles of association to read as follows:

"4 Management of the company

Tiedotteet
30.8.
2021

Adapteo Plc - Regulatory press release - 30 August 2021 at 20:10 CEST

This announcement is not an offer, whether directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or South Africa or in any other jurisdiction where such offer pursuant to legislation and regulations in such relevant jurisdiction would be prohibited by applicable law.

Tiedotteet
30.8.
2021

Adapteo Oyj - Pörssitiedote - 30.8.2021 klo 20:10 CEST

Tämä tiedote ei ole suoraan tai välillisesti tehty tarjous Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella tai alueelle, jossa tarjous olisi sovellettavan lain vastainen.

Tiedotteet
26.8.
2021

Adapteo Plc Regulatory press release 26 August 2021 at 16:45 CEST

Adapteo Plc (the "Company") has received on 25 August 2021 the following notification pursuant to Chapter 9, Section 5 of the Securities Markets Act (the "SMA") from Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF.

Tiedotteet
26.8.
2021

Adapteo Oyj Pörssitiedote 26.8.2021 klo 16:45 CEST

Adapteo Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut 25.8.2021 arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:lta.

Ilmoituksen mukaan Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 25.8.2021 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV-RAIF:n kokonaisosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
25.8.
2021

Adapteo Oyj Pörssitiedote 25.8.2021 klo 16:35 CEST

Adapteo Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut 25.8.2021 arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l.:lta.

Ilmoituksen mukaan EQT Fund Management S.à r.l.:n määräysvaltayhtiö EQT Public Value Investments S.à r.l.:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 25.8.2021 alittanut viidentoista (15), kymmenen (10) ja viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Tiedotteet
25.8.
2021

Adapteo Plc  Regulatory press release 25 August 2021 at 16:35 CEST

Adapteo Plc (the "Company") has received on 25 August 2021 the following notification pursuant to Chapter 9, Section 5 of the Securities Markets Act (the "SMA") from EQT Fund Management S.à r.l.

Adapteo