Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Afarak Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Yhtiön vuosikertomukset

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
1.4.
2021

10:00 Lontoo, 12:00 Helsinki, 1.4.2021 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

TULOSVAROITUS: AFARAK GROUP ON ARVIOINUT UUDELLEEN ARVONALENTUMISTESTAUSTA

Tilipäätöstiedotteen julkaisemisen 26.2.2021 jälkeen hallitus on arvioinut uudelleen arvonalentumistestausta ja päättänyt 8,9 miljoonan euron suuruisesta ylimääräisestä arvonalentumisesta Afarak Group Oyj:n 31.3.2021 tilinpäätöksessä julkaistuun Etelä-Afrikan kaivosliiketoimintaansa. Lisäksi kirjattiin 0,9 miljoonan euron suuruinen varaus riidanalaisesta verosaatavasta.

Tiedotteet
31.3.
2021

17:00 Lontoo, 19:00 Helsinki, 31.3.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Afarak uudelleenjärjestelee rahoitustaan

Pörssitiedote

Afarak on 29 toukokuuta 2019 tehnyt rahoitustaan koskevan kaupallisen järjestelyn ja kromimalmia koskevan ostosopimuksen. Afarak on ennakkomaksua vastaan toimittanut eteläafrikkalaista kromimalmia säännöllisesti toukokuusta 2019 lähtien.

Tiedotteet
31.3.
2021

16:30 Lontoo, 18:30 Helsinki, 31.03.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK JULKAISEE TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut alla olevan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. Tilintarkastuskertomus sisältää tietyn seikan painottamista koskevan lisätiedon liittyen toiminnan jatkuvuuteen liittyvään olennaiseen epävarmuuteen.

Tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa kuuluu seuraavasti:

”TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Tiedotteet
31.3.
2021

16:30 Lontoo, 18:30 Helsinki, 31.3.2021 - Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) Vuosikertomus

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään toimintakertomuksen ja vuoden 2020 tilinpäätöksen, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com.

Tiedotteet
24.3.
2021

09:45 Lontoo, 11:45 Helsinki, 24.03.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ :ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") on tehnyt 24.3.2021 Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Afarakin yhteenlaskettu omistus Yhtiön osakkeista  on laskenut alle 5 prosentin rajan.

Tiedotteet
23.3.
2021

09:45 Lontoo, 11:45 Helsinki, 23.03.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

MUUTOS AFARAK GROUP OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") tiedotti 29.5.2020 ja 12.3.2021 suunnatuista maksuttomista osakeanneista liittyen omistusosuuden kasvattamiseen eräissä Etelä-Afrikan kaivoskohteissa.

Tiedotteet
12.3.
2021

13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 12.3.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Pörssitiedote

Afarak on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista (”Osakeanti”), jossa yhteensä 4.965.265 Yhtiön hallussa olevaa osaketta annetaan Yhtiön etelä-afrikkalaiselle tytäryhteisölle Chromex Mining Company (Pty) Ltd –yhtiölle (“Chromex SA”).

Tiedotteet
26.2.
2021

13:30 Lontoo, 15:30 Helsinki, 26.2.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020

Afarak Group on oikaissut H1 2020 ja 2019 lukunsa johtuen Afarak Mogale (Pty) Ltd:n määräysvallan menetyksestä ja konsolidoinnin lopettamisesta. Afarak Group oikaisi Afarak Mogale (Pty) Ltd:n aiemmin raportoidut tuloslaskelman luvut lopetetuiksi toiminnoiksi. Aiemmin raportoituihin taselukuihin ei ole tehty muutoksia.

Tiedotteet
25.2.
2021

14:30Lontoo, 16:30 Helsinki, 25.2.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ ON JÄTTÄNYT VALITUSLUPAHAKEMUKSEN JA VALITUKSEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ

Pörssitiedote

Afarak julkaisi 26.1.2021 tiedotteen siitä, että Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut Finanssivalvonnan päätöstä koskien Finanssivalvonnan Afarakille määräämää 1 450 000 euron seuraamusmaksua sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Tiedotteet
26.1.
2021

07:15 Lontoo, 09:15 Helsinki, 26.1.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS EI MUUTTANUT FINANSSIVALVONNAN PÄÄTÖSTÄ

Pörssitiedote

Helsingin hallinto-oikeus antoi tänään päätöksen Afarakin tekemästä valituksesta   Finanssivalvonnan Afarakille määräämää seuraamusmaksupäätöstä koskien.

Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut Finanssivalvonnan päätöstä.  

Afarak Group