Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspo

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
6.5.
2021

Q1-tulos ylitti selvästi odotuksemme. Olemme pitäneet ennusteemme tulosylitystä lukuun ottamatta ennallaan. Odotamme Aspon tulostason nousevan 2021 selvästi ja realisoimatonta potentiaalia vielä tätä parempaankin jää jäljelle. Hyvä tuloskasvunäkymä pitää meidät kyydissä samalla kun Aspon arvostus säilyy maltillisena (2021e P/E 13x).

Analyysi
8.4.
2021

Ennustamme Aspon tulostason nousevan 2021 selvästi etenkin ESL:n vetämänä ja realisoimatonta potentiaalia vielä selvästi parempaan jää näkemyksemme mukaan jäljelle. Kohonnut arvostus hinnoittelee sisäänsä jo osan käänteestä, mutta Aspon edetessä ennusteidemme mukaisesti näemme arvostuksessa edelleen nousuvaraa.

Analyysi
12.2.
2021

Q4-tulos nousi ennätysvahvaksi Telkon sekä ESL:n vahvojen suoritusten vetämänä. Luottamuksemme Telkon tuloskäänteen kestävyyteen vahvistui erinomaisten kvartaalien sarjan venyttyä jo kolmeen. Odotamme myös ESL:n parantavan selvästi viime vuoteen nähden elpyneen asiakaskysynnän siivittämänä. Ennustamme Aspon tulostason nousevan 2021 selvästi ja realisoimatonta potentiaalia vielä selvästi parempaankin jää jäljelle. Vahva tuloskasvunäkymä pitää meidät kyydissä, vaikka Aspon kohonnut arvostus (2021e P/E 14x) hinnoittelee sisäänsä jo osan käänteestä.

Analyysi
10.12.
2020

Aspo nosti ohjeistustaan, jonka perusteella ESL:n kysyntä on elpynyt odotuksia nopeammin ja myös Telko on kyennyt jatkamaan vahvaa suorittamistaan. Nostimme tulosennusteitamme jälleen tuloskunnon elpyessä odotuksiamme nopeammin. Iso kuva Aspossa pysyy ennallaan, tulospotentiaali on merkittävä ja sen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on erittäin hyvä. Q4:stä on tulossa vahva ja sen myötä luottamuksemme Aspon kestävää tasonnostoa kohtaan on jälleen noussut.

Analyysi
2.12.
2020

Aspo järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa tytäryhtiöiden kysyntänäkymiin sekä strategioiden toteuttamiseen saatiin parempi näkyvyys. Iso kuva Aspossa pysyy ennallaan, tulospotentiaali on merkittävä ja sen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on erittäin hyvä. Tilaisuuden myötä luottamuksemme ESL:n ja Telkon etenemistä kohtaan on jälleen hieman noussut.

Analyysi
29.10.
2020

Q3-tulos oli odotuksiamme parempi ja se vahvisti luottamustamme etenkin Telkon tulospotentiaalin realisoitumista kohtaan. Iso kuva Aspossa pysyy ennallaan, tulospotentiaali on merkittävä ja sen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on erittäin hyvä. Epävarmuus potentiaalin realisoitumisen aikataulun suhteen on kuitenkin edelleen suurta. Nykyisellä kurssitasolla rima on kuitenkin varsin matalalla ja jo kohtuulliseen suoritukseen yltäminen riittää hyvään tuotto-odotukseen. Näin ollen osakkeen riski-/tuottosuhde onkin mielestämme erittäin hyvä.

Analyysi
14.9.
2020

Aspo antoi maanantaina uuden ohjeistushaarukan (edellinen peruttiin keväällä) ja sen perusteella yhtiön loppuvuosi vaikuttaa sujuvan aiemmin annettuja sanallisia kommentteja selvästi paremmin etenkin Telkon osalta. Nostimme Aspon 2020 ennusteitamme haarukan keskikohtaan ja loppuvuoden positiivinen kehitys antaa tukea myös ensi vuoden tulosparannukselle. Mielestämme suhteellisen konservatiivisilla 2021-ennusteillamme osakkeen tuotto-odotus nousee jo riittävälle tasolle. 

Analyysi
12.8.
2020

Aspon Q2-raportin tulos ylitti odotuksemme Telkon siivittämänä. Tärkeimpien segmenttien loppuvuoden näkymät olivat kuitenkin odotuksiamme heikommat ja kokonaisuutena laskimme 2020-ennusteitamme. Tuloksen pitäisi lähteä elpymään loppuvuoden aikana kriisin asteittain helpottaessa, mutta näkyvyys tähän on vielä hyvin rajallinen. Suosittelemmekin sijoittajia seuraamaan kehitystä edelleen sivusta ja odottamaan tuotto/riski-suhteen parantumista. 

Analyysi
6.5.
2020

Aspon Q1-raportti ei tarjonnut suurempia yllätyksiä segmenttien liikevoittojen ja poikkeuksellisen epävarmojen näkymien oltua jo markkinoille tiedossa. 2020-ennusteemme ovat kokonaisuutena ennallaan, mutta laskimme ennusteitamme ESL:n 2021 tuloksen elpymisnopeudesta, sillä odotuksemme sen asiakkaiden kuljetustarpeiden palautumisesta on laskenut. 

Analyysi
9.4.
2020

Aspon tulosvaroitus oli varsin raju ja tuloskuopasta on tulossa odotuksiamme syvempi. Tämä tarkoittaa väistämättä tulosparannuksen siirtymistä yhä kauemmas horisonttiin. Vaikka taseasemaan liittyvät huolet ovat pienentyneet selvästi, on osakkeen tuotto/riski-suhde heikentynyt laskeneiden tulosennusteiden myötä. Tämä taas puoltaa katsomossa pysymistä.

Aspo

ipo