Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Avidly

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
18.9.
2021

Avidly on toteuttanut ripeää muutosta käänneyhtiöstä kasvuyhtiöksi viimeisen puolentoista vuoden aikana, mistä elokuun lopussa raportoidut Q2-luvut antoivat jälleen näyttöjä. Eteenpäin katsoen ja tuloskasvuun luottaen yhtiön arvostus näyttää kurssilaskun jälkeen jälleen houkuttelevalta.

Inderes analyysi
29.8.
2021

Avidlyn toisen neljänneksen kasvu oli väkivahvaa (+30 %), mutta myös hallittua kannattavuuden jatkaessa vahvistuvalla trendillä. Yhtiö onkin viimeisen vuoden aikana näyttänyt kykynsä hallittuun kasvuun. Markkinan elpyminen koronakuopasta on tukenut lyhyen tähtäimen kasvua, mutta näemme Avidlyn asemoituneen hyvin myös markkinan pitkän aikavälin kasvun kannalta. Eteenpäin katsoen ja tuloskasvuun luottaen yhtiön arvostus näyttää suhteellisen neutraalilta (2023e oik. P/E 14x), mutta ei kuitenkaan riittävän houkuttelevalta palataksemme yhtiön lupaavasti etenevän kasvutarinan kyytiin. 

Inderes analyysi
18.6.
2021

Myynnin ja markkinoinnin muutos kohti digitaalisia kanavia on jatkunut pitkään ja yhtiö on asemoitunut vahvasti näiden trendien tuella kasvavaan markkinasegmenttiin. Edellisen strategian toteutuksen ongelmien jälkeen Avidlyn kannattavan kasvun tarina on kerännyt uskottavuutta vahvoilla viimeaikaisilla näytöillä. 

Inderes analyysi
3.5.
2021

Avidlyn alkuvuonna jatkunut kasvu ja kannattavuuden vahvistuminen antoivat jälleen merkin yhtiön käänteen etenemisestä. Vaikka päivitetyn kasvustrategian toteutus on vasta alussa, pienenevät yhtiön kasvuun liittyvät riskit operatiivisen kurinalaisuuden kehittymisen myötä. Q1-luvut vahvistivat jälleen luottamustamme yhtiön käänteen etenemiseen ja kasvuun. Nousseen arvostuskuvan (EV/Liikevaihto 1,3x) myötä käännettä mielestämme kuitenkin hinnoitellaan osakkeeseen jo liian etupainotteisesti.

Inderes analyysi
5.3.
2021

Loppuvuoden kasvu oli vahvaa ja kannattavuus kääntyi positiiviseksi yhtiön helmikuussa antamien ennakkotietojen mukaisesti. Avidlyn matka käänneyhtiöstä kohti kasvuyhtiötä on saanut taakseen hyviä näyttöjä, minkä jatkumiselle uuden strategian toteutus tarjoaa hyvät askelmerkit. Tuloskäänteen ja kasvun jatkuessa osakkeen arvostus on edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 13x). Tämän päälle sijoittaja saa option kasvua kiihdyttävistä yritysostoista. 

Inderes analyysi
16.2.
2021

Avidly antoi odotuksiamme vahvemmat ennakkotiedot vuoden 2020 operatiivisista luvuista. Avidlyn käänne etenee vauhdilla ja uuden johdon alaisuudessa yhtiötä on ruuvattu kohti operatiivisesti tehokkaampaa kasvuyhtiötä. Teimme ennakkotietojen ja jälleen vahvistunutta luottamustamme heijastellen korotuksia Avidlyn ennusteisiin. Avidlyn arvostus on noussut hyvin perustein riskitason vähitellen laskiessa, mutta tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 13x). 

Inderes analyysi
14.1.
2021

Avidly julkisti joulukuussa uuden kasvustrategiansa, jota se avasi tarkemmin tiedotustilaisuudessa eilen. Kasvustrategia yhdistää hyvin Avidlyn vahvuuksia ja sillä on mielestämme hyvät onnistumisen edellytykset. Teimme vahvistunutta luottamustamme heijastellen tarkennuksia erityisesti pitkän aikavälin tulosennusteisiimme. Avidlylla on edelleen viime vuosien haasteista ja pettymyksistä johtuva korkeahko, mutta näyttöjen edetessä madaltuva riskiprofiili. Tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on kuitenkin edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 16x).

Inderes analyysi
17.11.
2020

Yhtiö teki H1:llä ripeitä ja onnistuneita toimia tuloskäänteen eteen sekä järjesteli rahoitusasemansa kuntoon. Nyt myös markkinaolosuhteet näyttävät hieman paremmilta. Mainontamarkkina Suomessa on edennyt syksyllä suotuisasti digitaalisen mainonnan määrän käännyttyä Q3:lla nousuun viime vuodesta ja yleiseen taloustilanteeseen liittyvä epävarmuus on pienentynyt ensi vuoteen katsottaessa. Tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on edelleen houkutteleva ja kompensoi yhtiön viime vuosien haasteista ja pettymyksistä johtuvaa korkeahkoa riskiprofiilia.

Inderes analyysi
26.8.
2020

Markkinointipalveluyhtiö Avidly julkaisi odotuksiamme selvästi vahvemman H1’20-raportin. Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan koronaneljänneksen aikana, mikä on erinomainen suoritus mm. mainosmarkkinan romahdus huomioiden. Avidlyn kannattavuuskehitys ei yllättänyt niin positiivisesti kuin liikevaihto, mutta myös sen osalta yhtiön suoritus oli selvästi odotuksiamme parempaa. Vahva suoritus vaikeassa ympäristössä lisää luottamustamme käänteen etenemiseen ja kasvuun. 

Inderes analyysi
24.7.
2020

Avidlyn johto on jatkanut kesällä taseen ja liiketoiminnan tervehdyttämistoimia sekä voimakkaaseen kasvuun tähtäävän strategian uudistamista. Yhtiön viimeaikaiseen uutisvirtaan on kätkeytynyt mielestämme paljon positiivisia signaaleja ja myös koronakriisin muodostama epävarmuus on pienentynyt, minkä vuoksi luottamuksemme yhtiön käännettä kohtaan on vahvistunut.

Avidly

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas