Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Avidly

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
16.2.
2021

Avidly antoi odotuksiamme vahvemmat ennakkotiedot vuoden 2020 operatiivisista luvuista. Avidlyn käänne etenee vauhdilla ja uuden johdon alaisuudessa yhtiötä on ruuvattu kohti operatiivisesti tehokkaampaa kasvuyhtiötä. Teimme ennakkotietojen ja jälleen vahvistunutta luottamustamme heijastellen korotuksia Avidlyn ennusteisiin. Avidlyn arvostus on noussut hyvin perustein riskitason vähitellen laskiessa, mutta tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 13x). 

Inderes analyysi
14.1.
2021

Avidly julkisti joulukuussa uuden kasvustrategiansa, jota se avasi tarkemmin tiedotustilaisuudessa eilen. Kasvustrategia yhdistää hyvin Avidlyn vahvuuksia ja sillä on mielestämme hyvät onnistumisen edellytykset. Teimme vahvistunutta luottamustamme heijastellen tarkennuksia erityisesti pitkän aikavälin tulosennusteisiimme. Avidlylla on edelleen viime vuosien haasteista ja pettymyksistä johtuva korkeahko, mutta näyttöjen edetessä madaltuva riskiprofiili. Tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on kuitenkin edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 16x).

Inderes analyysi
17.11.
2020

Yhtiö teki H1:llä ripeitä ja onnistuneita toimia tuloskäänteen eteen sekä järjesteli rahoitusasemansa kuntoon. Nyt myös markkinaolosuhteet näyttävät hieman paremmilta. Mainontamarkkina Suomessa on edennyt syksyllä suotuisasti digitaalisen mainonnan määrän käännyttyä Q3:lla nousuun viime vuodesta ja yleiseen taloustilanteeseen liittyvä epävarmuus on pienentynyt ensi vuoteen katsottaessa. Tuloskäänteen jatkuessa osakkeen arvostus on edelleen houkutteleva ja kompensoi yhtiön viime vuosien haasteista ja pettymyksistä johtuvaa korkeahkoa riskiprofiilia.

Inderes analyysi
26.8.
2020

Markkinointipalveluyhtiö Avidly julkaisi odotuksiamme selvästi vahvemman H1’20-raportin. Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan koronaneljänneksen aikana, mikä on erinomainen suoritus mm. mainosmarkkinan romahdus huomioiden. Avidlyn kannattavuuskehitys ei yllättänyt niin positiivisesti kuin liikevaihto, mutta myös sen osalta yhtiön suoritus oli selvästi odotuksiamme parempaa. Vahva suoritus vaikeassa ympäristössä lisää luottamustamme käänteen etenemiseen ja kasvuun. 

Inderes analyysi
24.7.
2020

Avidlyn johto on jatkanut kesällä taseen ja liiketoiminnan tervehdyttämistoimia sekä voimakkaaseen kasvuun tähtäävän strategian uudistamista. Yhtiön viimeaikaiseen uutisvirtaan on kätkeytynyt mielestämme paljon positiivisia signaaleja ja myös koronakriisin muodostama epävarmuus on pienentynyt, minkä vuoksi luottamuksemme yhtiön käännettä kohtaan on vahvistunut.

Inderes analyysi
15.5.
2020

Avidly tiedotti eilen (14.5.) osakeannin ehdoista sekä neuvotteluista lainarahoituksen hankkimiseksi. Rahoitusjärjestelyillä yhtiö pyrkii vahvistamaan likviditeettiään sekä tukemaan kasvua. Olemme tarkentaneet ennusteitamme antiehtojen ja uusien operatiivisten tietojen mukaisesti. Suosittelemme sijoittajia odottamaan rauhassa merkintäoikeusannin etenemistä, sillä osake heilunee ohuella vaihdolla ja merkintäoikeuksien irrotessa todennäköisesti voimakkaasti lähiviikkoina. 

Inderes analyysi
27.3.
2020

Yhtiö tiedotti saaneensa päätökseen ensimmäiset sammutustoimet 2019 syttyneiden kannattavuusongelmien ratkaisemiseksi sekä kertoi suunnitelmasta vahvistaa tasetta osakeannilla. Valtoimenaan roihuava koronaepidemia uhkaa arviomme mukaan kuitenkin sytyttää Avidlyn nurkat uudelleen tuleen, ellei yhtiö toteuta lisää lyhyellä aikajänteellä vaikuttavia tehostustoimia. Laskimme koronan myötä merkittävästi lähivuosien kasvuennusteitamme, ja epävarmassa tilanteessa emme näe osaketta vieläkään houkuttelevana, vaikka rahoituskriisin uhka on väistymässä.

Inderes analyysi
6.3.
2020

Yhtiön tilipäätöstiedote osoitti yhtiön aggressiivisen kasvustrategian ajaneen ensimetreillään rajusti kiville, ja vuoden alussa aloittaneella uudella johdolla on edessään paljon töitä liiketoimintamallin perustan korjaamiseksi. Tappiollisen tuloksen myötä yhtiön rahoitusasema on heikohko, epävarmuus tulosennusteiden suhteen on erittäin korkea, eikä osakkeelle löydy arvostuskertoimista tällä hetkellä selkeitä tukitasoja.

Inderes analyysi
10.10.
2019

Yhtiö antoi kuluvalle vuodelle jo toisen negatiivisen tulosvaroituksen, kun Inbound-liiketoiminnan kasvuhankkeet rasittavat kannattavuutta ja Markkinoinnin palvelut -liiketoiminnan tehokkuus on jäänyt tavoiteltua heikommaksi. Näemme Avidlyn kunnianhimoisen kasvustrategian pitkällä aikavälillä houkuttelevana optiona, mutta jyrkästi heikentyneen näkyvyyden ja tuloskunnon vuoksi emme näe osakkeen arvonnousulle lyhyellä tähtäimellä ajureita. 

Inderes analyysi
26.8.
2019

Yhtiön alkuvuoden tuloskehitys oli pettymys ja yhtiön strategiakauden ensiaskeleet hapuilevia. Lisäksi toimitusjohtajan ja johtohenkilöiden vaihtuminen lisää epävarmuutta operatiivista kehitystä ja näkymiä kohtaan. Näemme Avidlyn kunnianhimoisen strategian edelleen pitkällä aikavälillä houkuttelevana, mutta lyhyellä aikavälillä selvästi heikentyneen näkyvyyden ja tuloskunnon vuoksi emme näe osakkeen arvonnousulle toistaiseksi vahvoja ajureita.

Avidly

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Avidly

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli 230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com