Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Avidly

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.5.
2020

Avidly tiedotti eilen (14.5.) osakeannin ehdoista sekä neuvotteluista lainarahoituksen hankkimiseksi. Rahoitusjärjestelyillä yhtiö pyrkii vahvistamaan likviditeettiään sekä tukemaan kasvua. Olemme tarkentaneet ennusteitamme antiehtojen ja uusien operatiivisten tietojen mukaisesti. Suosittelemme sijoittajia odottamaan rauhassa merkintäoikeusannin etenemistä, sillä osake heilunee ohuella vaihdolla ja merkintäoikeuksien irrotessa todennäköisesti voimakkaasti lähiviikkoina. 

Inderes analyysi
27.3.
2020

Yhtiö tiedotti saaneensa päätökseen ensimmäiset sammutustoimet 2019 syttyneiden kannattavuusongelmien ratkaisemiseksi sekä kertoi suunnitelmasta vahvistaa tasetta osakeannilla. Valtoimenaan roihuava koronaepidemia uhkaa arviomme mukaan kuitenkin sytyttää Avidlyn nurkat uudelleen tuleen, ellei yhtiö toteuta lisää lyhyellä aikajänteellä vaikuttavia tehostustoimia. Laskimme koronan myötä merkittävästi lähivuosien kasvuennusteitamme, ja epävarmassa tilanteessa emme näe osaketta vieläkään houkuttelevana, vaikka rahoituskriisin uhka on väistymässä.

Inderes analyysi
6.3.
2020

Yhtiön tilipäätöstiedote osoitti yhtiön aggressiivisen kasvustrategian ajaneen ensimetreillään rajusti kiville, ja vuoden alussa aloittaneella uudella johdolla on edessään paljon töitä liiketoimintamallin perustan korjaamiseksi. Tappiollisen tuloksen myötä yhtiön rahoitusasema on heikohko, epävarmuus tulosennusteiden suhteen on erittäin korkea, eikä osakkeelle löydy arvostuskertoimista tällä hetkellä selkeitä tukitasoja.

Inderes analyysi
10.10.
2019

Yhtiö antoi kuluvalle vuodelle jo toisen negatiivisen tulosvaroituksen, kun Inbound-liiketoiminnan kasvuhankkeet rasittavat kannattavuutta ja Markkinoinnin palvelut -liiketoiminnan tehokkuus on jäänyt tavoiteltua heikommaksi. Näemme Avidlyn kunnianhimoisen kasvustrategian pitkällä aikavälillä houkuttelevana optiona, mutta jyrkästi heikentyneen näkyvyyden ja tuloskunnon vuoksi emme näe osakkeen arvonnousulle lyhyellä tähtäimellä ajureita. 

Inderes analyysi
26.8.
2019

Yhtiön alkuvuoden tuloskehitys oli pettymys ja yhtiön strategiakauden ensiaskeleet hapuilevia. Lisäksi toimitusjohtajan ja johtohenkilöiden vaihtuminen lisää epävarmuutta operatiivista kehitystä ja näkymiä kohtaan. Näemme Avidlyn kunnianhimoisen strategian edelleen pitkällä aikavälillä houkuttelevana, mutta lyhyellä aikavälillä selvästi heikentyneen näkyvyyden ja tuloskunnon vuoksi emme näe osakkeen arvonnousulle toistaiseksi vahvoja ajureita.

Inderes analyysi
9.7.
2019

Avidly antoi kesäkuun lopulla yllättävän tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiön liikevoitto laskee kuluvana vuonna. Kannattavuushaasteet heikentävät lyhyellä aikavälillä osakkeen houkuttelevuutta, kun tulospohjaisen arvostuksen antama tuki osakkeelle katoaa. Pääajurina Avidlyn osakkeelle toimii kuitenkin edelleen kasvustrategian onnistuminen, jonka loppupäässä vuonna 2024 yhtiöstä on todennäköisesti kasvanut merkittävästi nykyistä suurempi ja kansainvälinen palveluyhtiö.

Inderes analyysi
27.5.
2019

Avidly on erittäin kunniahimoisen kasvustrategian alkumetreillä, jonka loppupäässä vuonna 2024 yhtiöstä on todennäköisesti kasvanut merkittävästi nykyistä suurempi ja kansainvälinen palveluyhtiö. Näkyvyys strategian onnistumiseen ja arvonluontikykyyn on vielä rajallinen, mutta näemme tavoitteita selvästi konservatiivisempienkin ennusteidemme valossa osakkeessa houkuttavan tuotto-odotuksen.

Inderes analyysi
8.3.
2019

Yhtiön loppuvuosi oli operatiivisesti lähes odotuksien mukainen ja kannattavaa kasvua ennakoiva ohjeistus säilyi ennallaan. Q4-raportin suurin yllätys oli tieto, että yhtiö ei joudu maksamaan Avidly-yritysostosta lisäkauppahintaa, mikä laskee tulosennusteita, mutta samalla poistaa merkittävän diluutiovaikutuksen. Osakkeen arvostus on lähivuosille ennustamaamme kannattavaan kasvuun ja strategian puolittaiseenkin onnistumiseen nähden maltillisesti hinnoiteltu,  joskin hyväksyttävään arvostustasoon vaikuttaa näkemyksemme mukaan negatiivisesti mm.

Inderes analyysi
31.1.
2019

Avidly julkisti kunnianhimoisen strategian vuosille 2019-2024, jonka päätavoitteena on orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun kautta viisinkertaistaa yhtiön liikevaihto strategiakauden loppuun mennessä. Kasvun keihäänkärkenä on rekrytoinnein ja yritysostoin tapahtuva voimakas laajentuminen markkinointiautomaatiopalveluissa Pohjoismaissa, kun taas pääosan nykyliikevaihdosta muodostavat Suomeen keskittyneet markkinointipalvelut pyrkivät maltillisempaan, mutta hyvin kannattavaan orgaaniseen kasvuun.

Inderes analyysi
20.12.
2018

Avidly tiedotti eilen yhtiön SOK:n kanssa tekemän yhteystyön pienentymisestä ja kertoi odotuksiimme nähden selvästi maltillisemmista näkymistä vuodelle 2019. Pidämme ohjeistusta varovaisena ja odotamme yhtiön tarkentavan ohjeistustaan ylöspäin ensi vuoden kuluessa. Mielestämme yhtiön jatkuviin markkinoinnin automaatiopalveluihin ja markkinointiviestintään keskittyvä kasvustrategia on houkuttelevasti hinnoiteltu, mutta sen toimivuus on vielä todistamatta ja myös yleisen markkinakehityksen kasvattama epävarmuus puoltaa toistaiseksi varovaisempaa näkemystä.

Avidly

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas