Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Avidly

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

29.10.2021 - 17:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
20.12.
2018

Avidly tiedotti eilen yhtiön SOK:n kanssa tekemän yhteystyön pienentymisestä ja kertoi odotuksiimme nähden selvästi maltillisemmista näkymistä vuodelle 2019. Pidämme ohjeistusta varovaisena ja odotamme yhtiön tarkentavan ohjeistustaan ylöspäin ensi vuoden kuluessa. Mielestämme yhtiön jatkuviin markkinoinnin automaatiopalveluihin ja markkinointiviestintään keskittyvä kasvustrategia on houkuttelevasti hinnoiteltu, mutta sen toimivuus on vielä todistamatta ja myös yleisen markkinakehityksen kasvattama epävarmuus puoltaa toistaiseksi varovaisempaa näkemystä.

Inderes analyysi
20.11.
2018

Avidlyn omistusrakenteessa tapahtui eilen merkittävä muutos, kun yhtiö teki kasvun rahoittamiseksi noin 18 %:n omistusosuuden antavan suunnatun annin CapMan Growth -rahastolle. CapManin rahastosta tuli samalla Avidlyn suurin osakkeenomistaja. Pidämme Avidlyn jatkuviin markkinoinnin automaatioratkaisupalveluihin painottuvaa kasvustrategiaa houkuttelevana, ja uusi pääoma mahdollistaa strategian toimivuuden todistamisen ja kiihdyttämisen yritysostoin. Uudella pääomistajalla on lisäksi vahvat näytöt Avidlyn kaltaisten palveluyhtiöiden kehittämisestä.

Inderes analyysi
25.10.
2018

Yhtiö raportoi Q3:lta odotetusti myyntikatteen tasolla vahvasta kasvusta ja tulostaso parani ennakkotietojen mukaisesti selvästi vertailukaudesta kausiluonteisesti tyypillisesti vaisulla neljänneksellä. Pidämme yhtiön Avidly-yrityskaupan myötä jatkuviin markkinoinnin automaatioratkaisupalveluihin painottuvaa kasvustrategiaa edelleen osakkeen arvon kehityksen kannalta keskeisimpänä ajurina, mutta markkinoiden kasvaneen epävarmuuden myötä olemme laskeneet tulevien vuosien ennusteitamme varoivaisemmiksi.

Inderes analyysi
3.10.
2018

Avidly antoi positiivisen tulosvaroituksen, mikä nostaa alkuvuoden tulospettymyksen jälkeen selvästi vuoden 2018 tulosennusteita ja parantaa näkyvyyttä keskellä merkittävää strategista muutosvaihetta. Pidämme yhtiön Avidly-yrityskaupan myötä jatkuviin markkinoinnin automaatioratkaisupalveluihin painottuvaa kasvustrategiaa edelleen osakkeen arvon kehityksen kannalta keskeisimpänä ajurina, mutta nyt nähty positiivinen käänne perinteisempien markkinointipalveluiden liiketoiminnassa kasvattaa luottamustamme lähivuosille ennustetun vahvan tuloskasvun suhteen.

Inderes analyysi
4.9.
2018

Yhtiön alkuvuoden tuloskehitys oli pettymys ja yhtiö on Avidly-yrityskaupan myötä keskellä merkittävää strategista muutosvaihetta. Lisäksi yhtiön toimitusjohtajan yllättävä vaihtuminen on lisännyt epävarmuutta operatiivista kehitystä ja näkymiä kohtaan. Näemme Avidly-yritysjärjestelyn sen rakenteen sekä ostettavan yhtiön korkean kasvupotentiaalin ja jatkuviin palveluihin perustuvan liiketoiminnan kautta edelleen houkuttelevana kasvuoptiona, mutta lyhyellä aikavälillä selvästi heikentyneen näkyvyyden vuoksi emme näe osakkeen arvonnousulle toistaiseksi vahvoja ajureita.

Inderes analyysi
23.8.
2018

Zeeland Familyn alkuvuoden tuloskehitys oli pettymys, kun kasvanut henkilöstön vaihtuvuus ja yritysjärjestelyjen aiheuttamat suorat ja epäsuorat kulut heikensivät kannattavuutta. Näemme Avidly-yritysjärjestelyn sen rakenteen sekä ostettavan yhtiön korkean kasvupotentiaalin ja jatkuviin palveluihin perustuvan liiketoiminnan kautta houkuttelevana kasvuoptiona. Vaikka laskimme alkuvuoden heikon operatiivisen kehityksen myötä selvästi lähivuosien tulosennusteita, pidämme osakkeen arvostustasoa yhä hyvin houkuttelevana.

Inderes analyysi
28.6.
2018

Zeeland Family tiedotti odotetusti lopullisesta sopimuksesta pohjoismaisen markkinointiautomaatioyhtiö Avidlyn hankkimiseksi. Järjestely kiihdyttää merkittävästi Zeeland Familyn kasvua ja avaa yhtiölle uusia markkinoita ja yritysostokohteita. Näemme järjestelyn sen rakenteen sekä ostettavan yhtiön korkean kasvupotentiaalin ja jatkuviin palveluihin perustuvan liiketoiminnan kautta matalariskisenä kasvuoptiona. Nostimme yrityskaupan myötä selvästi ennusteita ja pidämme osakkeen arvostustasoa tuloskasvupotentiaaliin yhä hyvin houkuttelevana.

Inderes analyysi
1.6.
2018

Zeeland Family tiedotti eilen merkittävän kokoisesta yritysostosta, jolla yhtiö laajentuu jälleen entistä kattavammin koko Suomen peittäväksi toimijaksi. Näkemyksemme mukaan yhtiö on onnistunut viime vuosina tehdyissä yrityskaupoissa hyvin, ja odotamme uudenkin yrityskaupan luovan synergioiden, ristiinmyyntipotentiaalin ja maltillisen arvostuksen kautta selvää omistaja-arvoa muutaman vuoden tähtäimellä. Nostimme yrityskaupan myötä selvästi ennusteitamme ja pidämme osakkeen arvostustasoa tuloskasvupotentiaaliin hyvin houkuttelevana.

Inderes analyysi
25.4.
2018

Zeeland Familyn Q1-tulos oli pettymys, kun yhtiön kasvu heikkeni ja tulos laski vertailukaudesta. Päähuomion otti kuitenkin aiesopimus merkittävästä yritys-, omistus- ja rahoitusjärjestelystä, jonka toteutuessa Zeeland Familystä tulee Pohjoismaiden johtava markkinointiautomaatiopalveluita tarjoava yhtiö. Näkemyksemme mukaan järjestely kiihdyttää toteutuessaan merkittävästi Zeeland Familyn kasvua ja avaa yhtiölle uusia markkinoita sekä konsolidaatiopotentiaalia.

Inderes analyysi
2.3.
2018

Zeeland Familyn 2017-tuloskatsaus oli odotetun positiivinen ja yhtiö etenee yhä vahvalla ja kannattavalla kasvu-uralla. Hyvin maltillinen arvostustaso, positiiviset tuloskasvunäkymät ja jatkuvien toimintojen kasvun myötä madaltunut riskipreemio huomioiden näemme arvostuksessa edelleen huomattavaa nousuvaraa.

Avidly

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas