Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Basware

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
5.2.
2021

Baswaren liikevoitto ylitti odotuksemme Q4:llä ja vuonna 2020 yhtiö teki merkittävän kannattavuusparannuksen. Cloud-liikevaihdon hidastunut kasvu ja vielä matalana pysyttelevä Cloud-tilauskertymä kuitenkin pitävät lähivuosien kasvun kulmakertoimen maltillisena. Basware näyttää tekevän määrätietoisesti oikeita asioita, mutta niiden positiivisen vaikutusten näkyminen luvuissa kestää vielä. Baswaren arvostus (2021e EV/Liikevaihto 4,0) on lähivuosien epävarmuus ja kasvun kulmakerroin huomioiden koholla.

Inderes analyysi
18.12.
2020

Baswaren raskas transformaatio SaaS/cloud-yhtiöksi on loppusuoralla ja yhtiö on viime vuosien aikana rakentanut onnistuneesti perustaa pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. Basware on myös varmistanut asemansa yhtenä globaaleista johtajista vahvasti kasvavalla pilvipohjaisten verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen markkinalla. Markkinan kasvupotentiaali yhdistettynä ennustettavaan ja skaalautuvaan liiketoimintamalliin tarjoaa huomattavan pitkän aikavälin potentiaalin.

Inderes analyysi
22.10.
2020

Q3:n kannattavuus ylitti odotuksemme ja yhtiön annettua tarkennetun ohjeistuksen loppuvuodelle olemme luottavaisia loppuvuoden etenemisen osalta. Cloud-liikevaihdon odotettua hitaampi kasvu ja odotuksiamme matalampi Cloud-tilauskertymä tuovat kuitenkin epävarmuuden pilviä lähivuosien kasvun kulmakertoimeen. Vaikka Basware näyttää etenevän määrätietoisesti hyvään suuntaan, on etenemisen vauhti epävarma, mikä tekee yhtiön arvostuksesta nykytasolla haastavan.

Inderes analyysi
17.7.
2020

Q2:n operatiivinen kehitys ylitti haastavissa olosuhteissa odotukset, mikä lisäsi luottamusta Baswaren liiketoimintamallin skaalautuvuutta, vakautta ja kilpailukykyä kohtaan. Lisäksi näyttää siltä, että yhtiö ja pilvipohjaisten ratkaisujen markkina saattavat jopa hyötyä koronakriisistä pitkällä aikavälillä.

Inderes analyysi
11.6.
2020

Yhtiön arvostus on noussut jyrkästi koronakriisin pohjalta, kun sijoittajien riskinottohalukkuuden kasvun myötä pilviohjelmistotalojen arvostustasot ovat kimmonneet lähes ennätystasoille ja katseet ovat suuntautuneet pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin. Vaisuun lähivuosien kasvunäkymään ja heikkoon tulostasoon suhteutettuna pidämme Baswaren arvostustasoa vaativana, vaikkakin yhtiön strategiseen arvoon, toimialan houkuttelevaan pitkän aikavälin näkymään sekä verrokkiarvostukseen nojaten osakkeelle voisi perustella myös korkeamman arvostustason.  

Inderes analyysi
22.4.
2020

Hyvä Q1-raportti ja selkiintynyt kuva koronan vaikutuksista lievensivät huoliamme yhtiön tuloskäänteen jatkuvuuden suhteen, joskin lähivuosien kasvunäkymä vaimeni. Baswaren arvostus nojaa yhä pitkälti liikevaihtopohjaisiin arvostuskertoimiin, joiden antama tuki on yhtiön koronan myötä vaimentuvien operatiivisten trendien, sektorin volatiilin arvostuskehityksen ja epävarman yleisen markkinatilanteen vallitessa heikko. Siten arvostusta on vaikea tukea yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin, vaikka yhtiö on sisäisesti kehittynyt jatkuvasti parempaan suuntaan. 

Inderes analyysi
17.3.
2020

Koronakriisi vaarantaa arviomme mukaan yhtiön orastavan tuloskäänteen ja cloud-tilauskertymän kasvun jatkumisen. Vaikka Baswaren liiketoiminnasta valtaosa on toistuvaa laskutusta, saattaa yhtiö uusmyynnin ja käyttöönottojen häiriintyessä arviomme mukaan joutua alentamaan kuluvan vuoden kasvu- ja kannattavuusohjeistustaan. Baswaren arvostus nojaa tällä hetkellä pitkälti liikevaihtopohjaisiin arvostuskertoimiin, joiden antama tuki on heikentyvien operatiivisten trendien, sektorin laskevan arvostuksen ja epävarman markkinatilanteen vallitessa heikko.    

Inderes analyysi
5.2.
2020

Baswaren operatiivinen kehitys oli Q4:llä kokonaisuutena odotuksien mukaista, kun operatiivinen tuloskehitys jatkui positiivisena ja cloud-tilauskertymän kasvu jatkui. Myös näkymien osalta yhtiön viesti oli odotetun positiivinen, vaikka liikevaihto-ohjeistuksessa oli varovaisuutta. Vaikka Baswaren tulostaso on edelleen vaisu, näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen parantuneen selvästi, eikä osakkeen hyvin maltillinen verrokkipohjainen arvostus muodosta positiivisten operatiivisten trendien jatkuessa jarrua arvostustason nousulle. 

Inderes analyysi
3.12.
2019

Osake on saanut uuden johdon, positiiviseen suuntaan kääntyneen operatiivisen kehityksen sekä omistusjärjestelyspekulaatioiden myötä voimakasta myötätuulta taakseen kesän jälkeen. Arvostuskertoimien venymisestä huolimatta näemme osakkeessa vielä nousuvaraa verrokkien arvostustasoon, kassavirta-analyysin indikoimaan pitkän aikavälin potentiaaliin ja ostotarjouksen tarjoamaan optioon perustuen.

Inderes analyysi
23.10.
2019

Yhtiön operatiivinen kehitys oli Q3:lla kokonaisuutena odotuksiamme selvästi vahvempaa, kun operatiivinen tulos ylitti selvällä marginaalilla ennusteet ja cloud-tilauskertymä palasi selvään kasvuun. Myös näkymien osalta yhtiön viesti oli positiivinen, vaikka ohjeistus jäikin ennalleen. Baswaren tulostaso jää käänteestä huolimatta lähivuosina heikoksi ja yhtiön arvonluontipotentiaaliin liittyy yhä epävarmuutta, näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen maltillisen verrokkipohjaisen arvostustason ja yritysosto-option kautta edelleen selvästi positiivisena. 

Basware

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Basware lyhyesti

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajjiensa kanssa. 

Baswaren sijoittajasivuille