Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Basware

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.4.
2020

Hyvä Q1-raportti ja selkiintynyt kuva koronan vaikutuksista lievensivät huoliamme yhtiön tuloskäänteen jatkuvuuden suhteen, joskin lähivuosien kasvunäkymä vaimeni. Baswaren arvostus nojaa yhä pitkälti liikevaihtopohjaisiin arvostuskertoimiin, joiden antama tuki on yhtiön koronan myötä vaimentuvien operatiivisten trendien, sektorin volatiilin arvostuskehityksen ja epävarman yleisen markkinatilanteen vallitessa heikko. Siten arvostusta on vaikea tukea yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin, vaikka yhtiö on sisäisesti kehittynyt jatkuvasti parempaan suuntaan. 

Inderes analyysi
17.3.
2020

Koronakriisi vaarantaa arviomme mukaan yhtiön orastavan tuloskäänteen ja cloud-tilauskertymän kasvun jatkumisen. Vaikka Baswaren liiketoiminnasta valtaosa on toistuvaa laskutusta, saattaa yhtiö uusmyynnin ja käyttöönottojen häiriintyessä arviomme mukaan joutua alentamaan kuluvan vuoden kasvu- ja kannattavuusohjeistustaan. Baswaren arvostus nojaa tällä hetkellä pitkälti liikevaihtopohjaisiin arvostuskertoimiin, joiden antama tuki on heikentyvien operatiivisten trendien, sektorin laskevan arvostuksen ja epävarman markkinatilanteen vallitessa heikko.    

Inderes analyysi
5.2.
2020

Baswaren operatiivinen kehitys oli Q4:llä kokonaisuutena odotuksien mukaista, kun operatiivinen tuloskehitys jatkui positiivisena ja cloud-tilauskertymän kasvu jatkui. Myös näkymien osalta yhtiön viesti oli odotetun positiivinen, vaikka liikevaihto-ohjeistuksessa oli varovaisuutta. Vaikka Baswaren tulostaso on edelleen vaisu, näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen parantuneen selvästi, eikä osakkeen hyvin maltillinen verrokkipohjainen arvostus muodosta positiivisten operatiivisten trendien jatkuessa jarrua arvostustason nousulle. 

Inderes analyysi
3.12.
2019

Osake on saanut uuden johdon, positiiviseen suuntaan kääntyneen operatiivisen kehityksen sekä omistusjärjestelyspekulaatioiden myötä voimakasta myötätuulta taakseen kesän jälkeen. Arvostuskertoimien venymisestä huolimatta näemme osakkeessa vielä nousuvaraa verrokkien arvostustasoon, kassavirta-analyysin indikoimaan pitkän aikavälin potentiaaliin ja ostotarjouksen tarjoamaan optioon perustuen.

Inderes analyysi
23.10.
2019

Yhtiön operatiivinen kehitys oli Q3:lla kokonaisuutena odotuksiamme selvästi vahvempaa, kun operatiivinen tulos ylitti selvällä marginaalilla ennusteet ja cloud-tilauskertymä palasi selvään kasvuun. Myös näkymien osalta yhtiön viesti oli positiivinen, vaikka ohjeistus jäikin ennalleen. Baswaren tulostaso jää käänteestä huolimatta lähivuosina heikoksi ja yhtiön arvonluontipotentiaaliin liittyy yhä epävarmuutta, näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen maltillisen verrokkipohjaisen arvostustason ja yritysosto-option kautta edelleen selvästi positiivisena. 

Inderes analyysi
19.9.
2019

Baswaren osakkeen arvostus on kääntynyt heinäkuun pohjakosketuksen jälkeen selvään nousuun, mikä johtuu arviomme mukaan vahvistuneesta luottamuksesta yhtiön tuloskäännettä kohtaan, houkuttelevan leveästä arvostuserosta verrokkeihin, sekä edessä siintävistä muutoksista omistusrakenteessa. Vaikka yhtiön tulostaso jää käänteestä huolimatta edelleen heikoksi ja yhtiön arvonluontipotentiaaliin liittyy monia epävarmuustekijöitä, näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen verrokkipohjaisen arvostustason ja omistusjärjestelyoption kautta edelleen lievästi positiivisena.

Inderes analyysi
7.8.
2019

Q2:n kehitys oli kokonaisuutena odotuksiemme mukaista, kun operatiivinen tulostrendi kääntyi ennakoidusti positiiviseksi ja cloud-tuotot jatkoivat selvää kasvua. Näkymien osalta positiivista oli kannattavuusohjeistuksen lievä nosto, mutta toisaalta cloud-tilauskertymän kasvun pysähtyminen herätti huolia. Vaikka yhtiön tulostaso jää käänteestä huolimatta edelleen heikoksi ja yhtiön arvonluontipotentiaaliin liittyy monia epävarmuustekijöitä, näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen maltillisen verrokkipohjaisen arvostustason ja yritysosto-option kautta edelleen lievästi positiivisena.

Inderes analyysi
16.7.
2019

Basware on uudistanut johtoryhmänsä kesän aikana ja aloittanut toimenpiteet kannattavuuden ja kassavirran vahvistamiseksi. Odotamme sisäisistä haasteista ja vahvoista vertailukausista johtuen yhtiön tilauskertymän ja liikevaihdon kasvun hidastuvan lyhyellä aikavälillä selvästi, mikä voi vielä aiheuttaa pettymyksiä kasvuohjeistuksen tai strategisten tavoitteiden osalta. Yhtiön arvostus on kuitenkin arviomme mukaan painunut jo niin voimakkaasti yhtiön pitkän aikavälin ja verrokkien arvon alapuolelle, että näemme osakkeen tuotto-riskisuhteen jälleen positiivisena. 

Inderes analyysi
2.5.
2019

Q1-raportti oli anniltaan odotuksia selvästi heikompi, kun Cloud-tilausten kasvu hidastui jyrkästi ja kannattavuus oli heikko osin kertaluonteisesta kulutason hyppäyksestä johtuen. Lisäksi yhtiö tiedotti jälleen johtajavaihdoksista sekä uudesta tehokkuusohjelmasta, mikä kertoo yhtiön painopisteen siirtyvän vahvemmin kannattavuuteen ja kassavirtaan. Baswaren arvostus nojaa voimakkaasti Cloud-kasvuun, joten merkit kasvun hidastumisesta ja epävarmuutta kasvattanut uutisvirta laskevat osakkeen hyväksyttävää arvostusta, vaikka yhtiön kannattavuus paranee.

Inderes analyysi
21.3.
2019

Yhtiö kertoi eilen merkittävästä rahoitusjärjestelystä, mikä aiheutti järjestelyn korkean hintalapun, ajoituksen sekä muun viime aikaisen uutisvirran kanssa jälleen huomattavaa epävarmuutta osakkeen ympärille. Baswaren arvo itsenäisenä toimijana nojaa voimakkaasti yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategian onnistumiseen, joten kaikki suorituskykyyn liittyvä epävarmuus aiheuttaa tällä hetkellä isoja heilahteluja yhtiön arvostukseen.

Basware

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas