Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Basware

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
1.9.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 1.9.2021 klo 10:00

Basware Oyj:n nimitystoimikuntaan on 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimetty seuraavat jäsenet:
  • Brian Nelson, Long Path Partners LP
  • Hjalmar Ek, Lannebo Fonder AB
  • Ilkka Sihvo
  • Michael Ingelög, Basware Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Tiedotteet
24.8.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.8.2021 klo 9.00

Alwin Schauer on nimitetty Baswaren myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Schauer raportoi Baswaren toimitusjohtaja Klaus Andersenille. Klaus Andersen toimii väliaikaisena myyntijohtajana, kunnes Schauer aloittaa tehtävässään 1.9.2021.

Tiedotteet
20.7.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 20.7.2021 klo 15:30

Basware Oyj on vastaanottanut 20.7.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Arrowgrass Capital Partners LLP:n hallinnoimien osakkeiden osuus Basware Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.7.2021 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus.

Basware Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 14 463 936.

Tiedotteet
24.6.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.6.2021 klo 12:40

Baswaren asiakkuusjohtaja Jussi Vasama on päättänyt jättäytyä pois Baswaren johtoryhmästä. Muutokset astuvat voimaan välittömästi 24.6.2021.

Tiedotteet
15.4.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 15.4.2021 klo 15:30

Basware Oyj on vastaanottanut 15.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Arrowgrass Capital Partners LLP:n hallinnoimien osakkeiden osuus Basware Oyj:n osakkeista ja äänistä on 15.4.2021 alittanut kymmenen (10) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus.

Basware Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 14 463 936.

Tiedotteet
1.4.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote 1.4.2021 klo 13:00

Basware - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Andersen, Klaus
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Basware Oyj
LEI: 743700ULKFAAEA2N3D13
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700ULKFAAEA2N3D13_20210331144626_3

____________________________________________

Tiedotteet
1.4.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote 1.4.2021 klo 13:00

Basware Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Madsen, Lars
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Basware Oyj
LEI: 743700ULKFAAEA2N3D13
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700ULKFAAEA2N3D13_20210331162224_3

____________________________________________

Basware

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas