Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Bilot

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
17.6.
2022

Pidimme Bilotin operatiiviset ennusteet ennallaan. Bilotin fuusio Vincitin kanssa toteutuu heinäkuun alussa. Fuusiossa on selvä teollinen logiikka ja uusi kokonaisuus rakentuu Vincitin strategian ympärille. Ennallaan olevaa kokonaisuutta mukaillen järjestely on näkemyksemme mukaan edelleen hyvä molemmille osapuolille, joskin kokonaisuuteen pääsee tällä hetkellä sisään Bilotin kautta paremmalla tuottopotentiaalilla.

Analyysi
25.2.
2022

Bilotin liikevaihto kasvoi odotetun vahvasti H2:lla ja tulos jäi kertaluonteisien kulujen painamana heikoksi. Yhtiö ei antanut ohjeistusta kuluvalle vuodelle. Ymmärryksemme mukaan asiakaskysyntä on kuitenkin hyvää, vaihtuvuus on helpottanut ja projektiylitys on takanapäin. Näin odotamme kasvun jatkuvan vahvana yritysoston vetämänä ja tuloksen paranevan heikosta vertailukaudesta vuonna 2022. Laskimme Bilotin ennusteita ja nostimme tuottovaadetta.

Analyysi
4.2.
2022

Näkemyksemme mukaan fuusion teollinen logiikka on selvä ja siinä on synergiapotentiaalia. Fuusiolla Bilot vahvistaa erityisesti ohjelmistokehitysosaamistaan ja työnantaja-brändiään. Pidimme operatiiviset ennusteet ennallaan, mutta nostimme vuodelta 2021 jakamaa osinkoennustetta selvästi.  

Analyysi
15.12.
2021

Bilot antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen vedoten avainhenkilövaihdosten sekä yrityskauppaprosessien aiheuttamiin kertaluontoisiin kuluihin. Mielestämme Bilotin liiketoiminnan pidemmän aikavälin kasvuajurit ovat terveitä ja yhtiön asemoituminen liiketoimintakriittisten järjestelmien alueelle on strategisesti järkevä. Osake ei ole tavattoman kallis, mutta odottamaamme reippaaseen tulosparannukseen liittyvät epävarmuudet painavat tuotto/riski-suhteen epäsuotuisaksi. 

Analyysi
6.10.
2021

Bilot kertoi viime viikolla ostavansa suunnittelutoimisto Motleyn, joka vahvistaa yhtiön strategisia painopistealueita. Kaupan arvostus on kokonaisuudessaan neutraali ja diluution myötä osakekohtaiset ennusteet ovat ennallaan. Bilotin arvostus on edelleen houkutteleva (2022e EV/EBITA 10x) ja tuotto-odotus puoltaa positiivista näkemystä osakkeesta. 

Analyysi
28.9.
2021

Bilot on vakaalle perustalle rakennettu IT-konsulttitalo, jota on kehitetty historiassa pitkäjänteisesti ja hallituin riskein. Korona teki kuopan kasvutarinaan, mutta alkuvuonna yhtiö pääsi jälleen kiinni orgaaniseen kasvuun. Uusi johto aloitti keväällä organisaation uudistusprosessin ja haluaa sekä vauhdittaa rekrytointia että terävöittää asiakasviestiä. Vahvan taseen ja hyvän kassavirran pitäisi antaa hyvin liikkumavaraa toteuttaa kasvustrategiaa myös epäorgaanisesti, mikäli kuuma markkina tarjoaa tähän mahdollisuuksia.

Analyysi
27.8.
2021

H1-raportti oli kaksijakoinen, kun liikevaihto kasvoi odotuksia vahvemmin, mutta tulos jäi hieman odotuksista. Yhtiö alkoi ohjeistamaan kuluvaa vuotta, mikä paransi näkyvyyttä. Koronan pahin vastatuuli vaikuttaa olevan takana ja markkinatrendit ovat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvälle Bilotille suotuisat, mikä tukee paluuta kestävälle tuloskasvu-uralle. Osakekurssi hinnoittelee kuitenkin odotuksiamme vahvempaa tuloskasvua ja yritysjärjestelymarkkinan olleessa kuuma on vahvan taseen saaminen tuottavaan työhön haastavaa.

Analyysi
26.2.
2021

Bilotin H2-raportti oli kokonaisuudessaan linjassa odotuksiimme. Yhtiön kasvutarinaan tuli odotettua syvempi kuoppa koronan johdosta. CastorIT-yritysoston myötä yhtiö kuitenkin otti selkeän kasvuloikan ja kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla. Siten yhtiön pitkän aikavälin strategia etenee ja markkinatrendit ovat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvälle Bilotille edelleen suotuisat, vaikka lyhyellä aikavälillä matkalla on turbulenssia. Kurssinousun myötä osakkeen arvostus on kiristynyt entisestään ja puoltaa varovaisuutta. 

Analyysi
21.8.
2020

Bilotin kasvutarinaan tuli odotettua syvempi kuoppa koronan johdosta. Tuoreen CastorIT-yritysoston myötä yhtiö kuitenkin ottaa selkeän kasvuloikan ja kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla. Siten yhtiön pitkän aikavälin strategia etenee ja markkinatrendit ovat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvälle Bilotille hyvin suotuisat, mutta lyhyellä aikavälillä matkalla on turbulenssia. Ennusteillamme yhtiön osakkeen on kireähkö (2021e EV/EBITA 11x) huomioiden korkea epävarmuus. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi parempaa näkyvyyttä ja tuloskuntoa

Analyysi
22.4.
2020

Korona nostaa tummia pilviä myös Bilotin ylle ja yhtiö kertoi aloittavansa ennakoivat yt:t. Epävarmuudessa selkänojaa antaa kuitenkin yhtiön liiketoimintakriittinen IT-toimittajan rooli, verkkokauppaosaaminen ja vahva tase. Kurssinousun myötä osakkeen arvostus on nyt muuttunut neutraaliksi (2020e EV/EBIT 11x) ja korkeampi arvostus vaatisi parempaa näkyvyyttä tuloskasvuun.

Bilot

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas