Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Cibus Nordic Real Estate

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisimmät videot

21.07.2022 - 11:00
24.02.2022 - 11:00
17.12.2021 - 16:15

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
26.2.
2021

Q4-tulos jäi hieman ennusteista pääasiassa odotettua korkeamman kulutason myötä. Näkymät säilyvät kuitenkin edelleen vahvoina ja vuodesta 2021 vaikuttaa olevan tulossa Cibukselle kiinteistöhankintojen osalta viime vuoden tapaan hyvin tapahtumarikas. Vaikka Cibuksen osinkotuotto on edelleen pohjoismaisen kiinteistösektorin sektorin korkeimpia ja osingon kasvunäkymät ovat lähivuosille hyvät, on osake mielestämme kaikilla keskeisillä mittareilla lyhyellä aikavälillä täyteen hinnoiteltu.

Analyysi
11.12.
2020

Cibus on aktivoitunut viimeisellä neljänneksellä selvästi kiinteistöhankinnoissaan ja näkemyksemme mukaan Q4:llä toteutetuilla transaktioilla on hyvät edellytykset luoda omistaja-arvoa. Osakkeen arvostuskuva on mielestämme kuitenkin ennallaan ja näemme riskin arvostuskertoimien normalisoitumisesta edelleen liian korkeana, mikä painaa lyhyen aikavälin riski/tuotto-suhteen heikoksi. 

Analyysi
13.11.
2020

Cibuksen Q3-tulos oli operatiivisesti lähes odotustemme mukainen ja ennusteemme ovat säilyneet lähivuosien osalta pitkälti ennallaan. Vaikka Cibuksen osinkotuotto (5,9 %) on edelleen sektorin korkeimpia ja osingon kasvunäkymät ovat lähivuosille hyvät, näemme riskin arvostuskertoimien normalisoitumisesta liian korkeana, mikä painaa osakkeen riski/tuotto-suhteen heikoksi. 

Analyysi
13.10.
2020

Luottamuksemme Cibuksen lähivuosien osingonkasvuedellytyksiä kohtaan on kasvanut ja odotamme yhtiön yltävän tulevina vuosina osingon 5 %:n vuotuiseen kasvutavoitteeseensa. Cibusta hinnoitellaan tasepohjaisesti huomattavalla preemiolla sekä yhtiön historialliseen tasoon että verrokkiryhmään nähden ja arvostusero verrokkeihin on levennyt mielestämme jo turhan suureksi.

Analyysi
17.9.
2020

Pohjoismaisen kiinteistösektorin arvostus on noussut vajaan kuukauden takaisen päivityksemme jälkeen reilut 10 % ja Cibuksen osake vastaavasti noin 17 %. Vaikka Cibuksen osinkotuotto (2020e: 5,6 %) on kurssinoususta huolimatta yhä sektorin korkeimpia, ei se näkemyksemme mukaan riitä enää nykyisellä arvostuksella tarjoamaan riittävää tuotto/riski-suhdetta.

Analyysi
21.8.
2020

Q2-tulos jäi operatiivisesti hieman ennusteistamme odotettua suurempien kertakulujen johdosta. Cibuksen kasvuhankkeet vaikuttavat jatkuvan vuoden jälkipuoliskolla totuttuun tapaan ja olemme tehneet ennusteisiimme vain pieniä tarkistuksia. Yli 6 %:n osinkotuotto yhdistettynä lähivuosille ennustamaamme maltilliseen osingon kasvuun tarjoavat mielestämme edelleen riittävän tuotto-odotuksen.

Analyysi
30.6.
2020

Cibuksen kiinteistöportfolion kasvu oli Q2:n aikana odotuksiamme voimakkaampaa ja olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin. Päivitettyjen ennusteiden valossa osakkeen tuotto-odotus on mielestämme edelleen kohtuullinen riskeihin nähden ja riittää perustelemaan positiivisen suosituksen. 

Analyysi
17.5.
2020

Cibuksen Q1-raportti oli kokonaisuutena odotuksiamme parempi ja koronapandemian vaikutukset Cibukseen ovat jäämässä aikaisempaa arviotamme vähäisemmiksi. Olemme nostaneet aikaisempia ennusteitamme ja pidämme osakkeen tuotto-odotusta riskeihin nähden kohtuullisen houkuttelevana.

Analyysi
27.3.
2020

Koronaepidemia ei arviomme mukaan vaikuta juurikaan Cibuksen vuokratuottoihin, mutta rahoituksen saatavuuden heikentyminen ja sen hinnan nousu heikentävät yhtiön tulosta sekä kasvunäkymiä ja nostavat hieman osakkeen riskiprofiilia. Olemme laskeneet Cibuksen ennusteitamme selvästi, mutta ennustamme yhtiön pystyvän ylläpitämään nykyistä 0,89 euron osakekohtaista osinkoaan lähivuodet. Osakkeen voimakkaan kurssilaskun jälkeen arvostus on mielestämme palannut järkevälle tasolle ja tuotto-odotus on jo varovaisen houkutteleva.

Analyysi
6.3.
2020

Ruotsiin laajentuminen oli mielestämme strategisesti järkevä liike ja Coop-kiinteistöportfolion hankintahinta oli yhtiölle kohtuullinen. Olemme nostaneet ennusteitamme ja paremman näkyvyyden sekä riskiprofiilin laskun takia osakkeelle voidaan mielestämme perustella hieman aikaisempaa korkeammat arvostuskertoimet. Cibuksen osinkotuotto on korkea, mutta korkean arvostustason takia tuotto-odotus ei mielestämme ole riittävä.

Cibus Nordic Real Estate

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas