Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Citycon

Viimeisimmät raportit

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
28.10.
2021

Seuraa yhtiön osavuosikatsausta inderesTV:stä livenä! 

Tiedotteet
28.10.
2021

Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   28.10.2021 klo 09.00 

Tiedotteet
28.10.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote 28.10.2021 klo 09.00 

Vuonna 2022 Citycon Oyj:n taloudellisen raportoinnin kalenteri on:
 

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote,  
tilinpäätös ja toimintakertomus Torstaina 17.2.2022 noin klo 9.00
Vuoden 2022 3 kk:n Perjantaina 6.5.2022 noin klo 9.00
osavuosikatsaus
Vuoden 2022 6 kk:n Keskiviikkona 13.7.2022 noin klo 9.00
puolivuosikatsaus         
Vuoden 2022 9 kk:n Torstaina 10.11.2022 noin klo 9.00
osavuosikatsaus

Tiedotteet
27.10.
2021

CITYCON OYJ     Sisäpiiritieto     27.10. 2021 klo 21.15

Tiedotteet
27.10.
2021

CITYCON OYJ  Pörssitiedote  27.10.2021 klo 21.15

Tiedotteet
11.10.
2021

Citycon Oyj   Pörssitiedote   11.10.2021 klo 15:15

Citycon Oyj on vastaanottanut 11.10.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin hallinnoimien osakkeiden osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänistä on 8.10.2021 alittanut viisi (5) prosenttia.
CItycon Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 177 998 525.
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin omistus saadun ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
20.9.
2021

CITYCON OYJ     Sisäpiiritieto     20.9.2021 klo 15:45

Tiedotteet
20.9.
2021

CITYCON OYJ  Pörssitiedote  20.9.2021 klo 15.45

Tiedotteet
14.9.
2021

CITYCON OYJ Sisäpiiritieto 14.9.2021 klo 11:35

Tiedotteet
23.8.
2021

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   23.8.2021 klo 20:00

Citycon

ipo