Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
16.3.
2020

Enersensen eilen julkaisema H2-tulos jäi selvästi odotuksistamme liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta. Yhtiön ohjeistus vastasi odotuksiamme ja odotamme yhtiön kannattavuuden paranevan vuonna 2020. Kannattavuusparannus tulee kuitenkin aiempia arvioitamme loivemmalla kulmakertoimella ja sen toteutumiseen liittyy riskejä toimintaympäristön ollessa hyvin epävarma.

Inderes analyysi
23.12.
2019

Enersense tiedotti perjantaina tehneensä useita uusia sopimuksia, joiden ansiosta näkyvyys ensi vuoden liikevaihdon kehityksen osalta parani selvästi. Arviomme mukaan säästötoimien ja uusien sopimusten myötä yhtiöllä on selvästi aiempaa vahvemmat edellytykset yltää tuloskäänteeseen ja kohtuulliseen kannattavuuteen vuonna 2020. Nousseisiin ennusteisiimme suhteutettuna osakkeen arvostus on maltillinen ja näemme siinä nousuvaraa keskimääräistä korkeampi riskiprofiili huomioiden. 

Inderes analyysi
14.11.
2019

Enersensen pitkittyneet kannattavuushaasteet ovat romahduttaneet yhtiön arvon hyvin matalaksi ja tällä hetkellä yhtiötä hinnoitellaan kriisiyhtiönä. Näkemyksemme mukaan yhtiön liiketoimintamallilla kannattavuusongelmat on korjattavissa, vaikka näkyvyys tuloskäänteeseen on edelleen poikkeuksellisen heikko. Osakkeen arvostus ei mielestämme anna painoarvoa mahdolliselle käänteelle ja siten osakkeen riski/tuotto-suhde on kääntynyt varovaisen houkuttelevaksi. Korkean riskiprofiilin vuoksi osakkeen omistaminen vaatii sijoittajalta edelleen erittäin korkeaa riskinkantokykyä.

Inderes analyysi
2.9.
2019

Enersense julkaisi perjantaina H1-raporttinsa, joka jäi odotuksistamme kautta linjan. Laskimme raportin jälkeen lyhyen tähtäimen ennusteitamme ja odotamme vuoden 2019 jäävän tappiolle. Heikon tulostason takia osake ei saa tukea tulospohjaisista arvostuskertoimista, mutta yhä kohtuullisena pysyneen taseaseman vuoksi yhtiön riskiprofiili on säilynyt siedettävällä tasolla ja siten osakkeen laskuvaraa rajaa mielestämme matala liikevaihtopohjainen arvostus.

Inderes analyysi
18.7.
2019

Odotamme Enersenseltä kannattavuuskäännettä vuonna 2019 Ranskan suurprojektin ylösajon myötä. Arviomme mukaan käänne painottuu loppuvuoteen ylösajon osuttua H1:lle. Odottamaamme tuloskäänteeseen suhteutettuna lyhyen tähtäimen arvostus on tulospohjaisesti korkea, mutta painuu maltilliseksi ensi vuoteen katsottaessa. Tuloskäänteeseen liittyvän korkean epävarmuuden vuoksi emme kuitenkaan ole valmis nojaamaan vuoden 2020 arvostuskertoimiin tässä vaiheessa.

Inderes analyysi
5.6.
2019

Arviomme mukaan yhtiön lyhyen tähtäimen tuloskehitys jää vielä vaatimattomaksi ja sijoittajien luottamuksen palauttaminen ja katseen siirtäminen pidemmän tähtäimen potentiaaliin vaatii kovia näyttöjä numeroiden valossa. Arviomme mukaan näemme vasta loppuvuonna kansainvälisten projektien ylösajon ensimmäisiä tuloksia ja siten lyhyellä tähtäimellä osakkeelle on vaikea löytää positiivisia ajureita.

Inderes analyysi
18.3.
2019

Enersense julkaisi perjantaina H2-tuloksensa, joka jäi heikkoa tulosta indikoineista ennakkotiedoista selvästi. Laskimme raportin jälkeen lyhyen tähtäimen ennusteitamme, mihin suhteutettuna arvostus on korkea. Yhtiöllä on potentiaalia huomattavasti lähivuosien odotuksiamme korkeammalle, mutta korkean epävarmuuden takia emme venytä ennusteita toistaiseksi.

Inderes analyysi
1.2.
2019

Enersense antoi eilen tulosvaroituksen, jonka mukaan vuoden 2018 liikevaihto jää edellisvuoden tasolle ja tulos on käyttökatetasolla tappiollinen. H2’18:lla ilmenneet haasteet tulivat meille yllätyksenä eikä meillä ole näkyvyyttä negatiivisen kierteen päättymiseen. Toistuvat sopimushaasteet nostava myös yhtiön riskiprofiilia merkittävästi, minkä takia mielestämme sijoittajien kannattaa seurata yhtiön kehitystä sivusta.

Inderes analyysi
5.10.
2018

Enersense tiedotti eilen ostavansa Värväämö Oy:n koko osakekannan. Pidämme kaupan toteutumista hyvin todennäköisenä ja näin ollen olemme huomioineet kaupan jo ennusteissamme. Näemme yrityskaupassa potentiaalia, mutta potentiaalin realisoituminen vaatii sijoittajilta kärsivällisyyttä.

Inderes analyysi
31.8.
2018

Enersense julkaisi eilen H1’18-raporttinsa, joka oli numeroiden osalta selvä pettymys. Yhtiön tulos jäi heikoksi, minkä taustalla oli pääasiassa alkuvuonna ostetun liiketoiminnan merkittävä tappio. Mielestämme yhtiöllä on kuitenkin hyvät edellytykset kääntää tappiollinen liiketoiminta-alue. Laskimme ennusteitamme selvästi, mutta osakkeen arvostus on ensi vuoteen katsottaessa matala.

Enersense

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas