Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

03.05.2022 - 16:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
26.2.
2021

Enersensen eilen raportoima Q4:n operatiivinen tulos vastasi hyvin odotuksiamme. Ennusteemme osuivat myös hyvin yhtiön antaman ohjeistushaarukan sisään ja näin ollen emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia. Yhtiön kannattavuuskäänne eteni vuonna 2020 erittäin vakuuttavasti. Markkinan kasvun myötä ja Empower-synergioiden tullessa läpi yhtiöllä on hyvät tuloskasvuedellytykset lähivuosille. 

Analyysi
21.12.
2020

Enersense antoi perjantaina jo toisen kuluvan vuoden tulosta koskevan positiivisen tulosvaroituksen. Se vahvistaa yhtiön vauhdilla edenneen kannattavuuskäänteen olevan tukevalla pohjalla, mikä yhdessä mittavien synergiatavoitteiden kanssa antaa edellytykset tuntuvalle tuloskasvulle lähivuosina. Vahvan kannattavuuskehityksen ansiosta nousseen luottamuksen myötä annamme myös suuremman painoarvon synergiahyödyt huomioivalle vuoden 2022 ennusteidemme mukaiselle matalalle arvostukselle.

Analyysi
3.11.
2020

Enersensen eilen julkaisemat Q3-luvut olivat selvästi odotuksiamme paremmat yhtiön kannattavuuskäänteen otettua huomattavan harppauksen oikeaan suuntaan. Vuoden 2020-2022 tulosennusteemme nousivat raportin jälkeen selvästi ja kuluvan vuoden tulosennusteemme on yhtiön ohjeistushaarukan ylälaitaa korkeammalla.

Analyysi
18.8.
2020

Enersensen eilen julkaisemat H1-luvut olivat yllätyksettömät, sillä yhtiö oli julkaissut ennakkotietoja jo aikaisemmin. Tulospäivän suurin mielenkiinto kohdistuikin loppuvuoden näkymiin sekä Empower-yritysoston integraation aikatauluun ja synergioihin. Annettu synergiatavoitehaarukka on tulostasoon nähden huomattava, ja jopa kohtuullisella toteutuksella se pitää tulostason tuntuvalla nousukäyrällä vuosina 2021-2022. Tuloskasvua peilaten vuoden 2021 arvostuskertoimet ovat mielestämme melko neutraalit, mutta arvostus painuu hyvin houkuttelevaksi vuoteen 2022 katsottaessa.

Analyysi
3.7.
2020

Enersense tiedotti eilen merkittävistä järjestelyistä, kun yhtiö suunnittelee järjestävänsä suunnatun osakeannin ja ostaa selvästi itseään suuremman Empowerin koko osakekannan. Näkemyksemme mukaan transaktion mukana tulevat vastuut ovat maltilliset suhteessa ostettavan liiketoiminnan kokoluokkaan, mikä mahdollistaa järjestelyiden arvonluonnin.

Analyysi
16.6.
2020

Näkemyksemme mukaan tulosvaroitus osoittaa, että edellisvuosien kannattavuushaasteiden juurisyitä on saatu korjattua ja kannattavuuskäänne etenee oikeansuuntaisilla urilla. Ennusteidemme asettama rima lähivuosille ei ole erityisen korkealla suhteessa historiassa saavutettuun kannattavuustasoon, mutta ennusteillamme osakkeen arvostus on silti matala. Osakkeen arvostuskertoimissa onkin mielestämme selvää nousuvaraa nykytasolta.

Analyysi
16.3.
2020

Enersensen eilen julkaisema H2-tulos jäi selvästi odotuksistamme liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta. Yhtiön ohjeistus vastasi odotuksiamme ja odotamme yhtiön kannattavuuden paranevan vuonna 2020. Kannattavuusparannus tulee kuitenkin aiempia arvioitamme loivemmalla kulmakertoimella ja sen toteutumiseen liittyy riskejä toimintaympäristön ollessa hyvin epävarma.

Analyysi
23.12.
2019

Enersense tiedotti perjantaina tehneensä useita uusia sopimuksia, joiden ansiosta näkyvyys ensi vuoden liikevaihdon kehityksen osalta parani selvästi. Arviomme mukaan säästötoimien ja uusien sopimusten myötä yhtiöllä on selvästi aiempaa vahvemmat edellytykset yltää tuloskäänteeseen ja kohtuulliseen kannattavuuteen vuonna 2020. Nousseisiin ennusteisiimme suhteutettuna osakkeen arvostus on maltillinen ja näemme siinä nousuvaraa keskimääräistä korkeampi riskiprofiili huomioiden. 

Analyysi
14.11.
2019

Enersensen pitkittyneet kannattavuushaasteet ovat romahduttaneet yhtiön arvon hyvin matalaksi ja tällä hetkellä yhtiötä hinnoitellaan kriisiyhtiönä. Näkemyksemme mukaan yhtiön liiketoimintamallilla kannattavuusongelmat on korjattavissa, vaikka näkyvyys tuloskäänteeseen on edelleen poikkeuksellisen heikko. Osakkeen arvostus ei mielestämme anna painoarvoa mahdolliselle käänteelle ja siten osakkeen riski/tuotto-suhde on kääntynyt varovaisen houkuttelevaksi. Korkean riskiprofiilin vuoksi osakkeen omistaminen vaatii sijoittajalta edelleen erittäin korkeaa riskinkantokykyä.

Analyysi
2.9.
2019

Enersense julkaisi perjantaina H1-raporttinsa, joka jäi odotuksistamme kautta linjan. Laskimme raportin jälkeen lyhyen tähtäimen ennusteitamme ja odotamme vuoden 2019 jäävän tappiolle. Heikon tulostason takia osake ei saa tukea tulospohjaisista arvostuskertoimista, mutta yhä kohtuullisena pysyneen taseaseman vuoksi yhtiön riskiprofiili on säilynyt siedettävällä tasolla ja siten osakkeen laskuvaraa rajaa mielestämme matala liikevaihtopohjainen arvostus.

Enersense

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas