Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Evli Pankki

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
16.4.
2021

Inderes analyysi
15.4.
2021

Q1-raportti vahvisti Evlin olevan erinomaisessa iskukunnossa ja yhtiön lähivuosien tuloskasvunäkymät säilyvät vahvoina, riskien rajoittuessa nykyiseen markkinatilanteeseen. Kovasta kurssinoususta huolimatta näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen riittävänä pysymään oikeaan suuntaan etenvän sijoittajatarinan kyydissä.

Tiedotteet
15.4.
2021

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.4.2021 KLO 15.30 (EET/EEST)

ERINOMAINEN ENSIMMÄINEN NELJÄNNES
                      
Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2021

Analyytikon kommentti
13.4.
2021

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin perusteella kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät maaliskuussa vahvat 1,1 mrd. euron nettomerkinnät.

Analyytikon kommentti
13.4.
2021

Evlin uusmyynti on sujunut alkuvuonna erittäin hyvin, mikä on yhdessä vahvan markkinakehityksen kanssa nostanut yhtiön hallinnoitavan varallisuuden kaikkien aikojen ennätystasolle.

inderesTV
1.4.
2021

Aktia toi kotimaisen varainhoitokentän konsolidaatioon uutta eloa ostamalla Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Analyytikko Sauli Vilén käy läpi, millaisia järjestelyitä alalla voidaan vielä nähdä.

Kommentti "Sijoituspalvelukentän konsolidaatio tulee jatkumaan" luettavissa osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/uutiset/sijoituspalvelukentan-konsolidaatio-tu...

-Videon aiheet-
00:00 Esittely
00:16 Aktia
00:52 Taaleri
03:35 CapMan
05:40 eQ

Analyytikon kommentti
1.4.
2021

Sijoituspalvelukentässä on nähty viime vuosina paljon yritysjärjestelyjä ja odotamme järjestelyaktiviteetin jatkuvan vilkkaana myös tulevina vuosina.

Inderes Q&A
25.3.
2021

Näettekö, että korkotasojen nousulla olisi merkittäviä vaikutteita erilaisten kiinteistörahastojen toimintaan ja tuottavuuteen? Esimerkkeinä voisi käyttää eQ:n ja Titaniumin kiinteistörahastoja, jotka hyödyntävät sijoituksissaan velkarahaa.

Analyytikon kommentti
10.3.
2021

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin perusteella kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät helmikuussa 451 MEUR:n nettomerkinnät. Viime kevään koronakriisin rajujen lunastusten jälkeen sijoitusrahastojen uusmyynti on asteittain piristynyt ja helmikuussa nettomerkintöjen rullaavan 12 kk:n taso ylitti 900 MEUR:n rajan.

Tiedotteet
9.3.
2021

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2021 KLO 13.30 EET/EEST

Evli Pankki

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Evli Pankki

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 81,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,1 prosenttia (31.12.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.