Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fondia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
18.3.
2021

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 18.3.2021 klo 16.00

Fondia Oyj:n tänään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juha Sarsama ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäki. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia.

Tiedotteet
18.3.
2021

Fondia Oyj Yhtiötiedote 18.3.2021 klo 12.00

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 18.3.2021 klo 11 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tiedotteet
25.2.
2021

Fondia Oyj Yhtiötiedote 25.2.2021 klo 16.20

Fondia Oyj:n ("Fondia" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 18.3.2021 kello 11.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Fondian toimitiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki.

Tiedotteet
25.2.
2021

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 25.2.2021 klo 15.00

Fondia Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa sekä julkaistu osoitteessa https://services.fondia.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Inderes analyysi
19.2.
2021

Toistamme näkemyksemme Fondiasta odotuksiamme heikommasta H2-tuloksesta huolimatta. Kulurakenteen ja poistojen nousu painoivat kannattavuutta ja heijastuivat negatiivisesti myös lähivuosien ennusteisiimme. Silti taustalla tapahtuu myös paljon positiivista, ja uskomme, että yhtiöllä on hyvä pohja kannattavalle kasvulle kysynnän elpyessä. Arvostus (2021e EV/EBIT alle 13x) huomioi mielestämme vain pienen osan yhtiön potentiaalista, mikä on toisaalta ymmärrettävää käännetarinan ottaessa välillä takapakkia. 

Analyytikon kommentti
19.2.
2021

Toistamme Fondialle lisää-suosituksen tavoitehinnalla 8,0 € odotuksiamme heikommasta H2-tuloksesta huolimatta. Kulurakenteen ja poistojen nousu painoivat kannattavuutta ja heijastuivat negatiivisesti myös lähivuosien ennusteisiimme.

inderesTV
18.2.
2021

Fondian loppuvuoden tulos jäi odotuksistamme kannattavuuden takia. Fondian toimitusjohtaja Leena Hellfors kommentoi, miten yhtiö aikoo edetä kohti keskipitkän aikavälin tavoitteita analyytikko Juha Kinnusen haastattelussa.

-Videon aiheet-
00:00 Miten loppuvuosi sujui?
00:33 Kulurakenne
01:19 Näkymät
02:24 Ruotsi ja Baltia
03:49 Keskipitkän aikavälin tavoitteet
05:18 Uusmyynnin haasteet

inderesTV
18.2.
2021

Seuraa yhtiön tilinpäätöstiedotustilaisuutta livenä inderesTV:stä!

Analyytikon kommentti
18.2.
2021

Fondian aamulla julkaisema H2’20-tulos jäi odotuksistamme selvästi ennakoitua heikomman kannattavuuden takia. Näkymät vuoteen 2021 jäivät toistaiseksi avoimeksi, sillä kommentit tulevasta jäivät vähäisiksi eikä ohjeistusta annettu.

Fondia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas