Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Fondia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
19.2.
2021

Toistamme näkemyksemme Fondiasta odotuksiamme heikommasta H2-tuloksesta huolimatta. Kulurakenteen ja poistojen nousu painoivat kannattavuutta ja heijastuivat negatiivisesti myös lähivuosien ennusteisiimme. Silti taustalla tapahtuu myös paljon positiivista, ja uskomme, että yhtiöllä on hyvä pohja kannattavalle kasvulle kysynnän elpyessä. Arvostus (2021e EV/EBIT alle 13x) huomioi mielestämme vain pienen osan yhtiön potentiaalista, mikä on toisaalta ymmärrettävää käännetarinan ottaessa välillä takapakkia. 

Inderes analyysi
29.10.
2020

Fondian Q3-liikevaihto laski hieman vertailukaudesta ja jäi odotuksistamme, mutta kannattavuus on arviomme mukaan silti paranemassa. Ennen kasvuvaihetta käännetarinan liiketoiminnan perusta ja kannattavuus täytyy hoitaa kuntoon, ja arviomme mukaan yhtiö etenee tässä oikeaan suuntaan. Riskit ovat kuitenkin edelleen korkealla sekä yhtiön omaan käänteeseen että markkinakehitykseen liittyen.

Inderes analyysi
28.8.
2020

Fondian H1-tulos oli isossa kuvassa odotuksiemme mukainen, mutta kannattavuus oli selvästi ennakoitua parempi. Arvioimme kannattavuusparannuksen olevan pääosin kestävä, ja olemme nostaneet kannattavuus- ja tulosennusteitamme merkittävästi. Osakkeen arvostus on korkea nykytuloksella (2020e P/E 24x), mutta tuloskasvutarinan elpyessä se on hyvin kohtuullinen. Tähän liittyy edelleen paljon epävarmuutta, mutta näemme osakkeen riski/tuotto-suhteen kääntyvän kuitenkin positiiviselle puolelle. 

Inderes analyysi
29.4.
2020

Fondian Q1-liiketoimintakatsaus oli odotustemme mukainen ja yhtiö vaikuttaa etenevän parempaan suuntaan vuoden 2019 tulospettymyksen jälkeen. Arvioimme koronapandemian suoran vaikutuksen yhtiöön jäävän vähäiseksi, mutta arviomme sen vaikeuttavan uusmyyntiä, minkä takia laskimme hieman 2021-2022 kasvuennusteitamme. Osakkeen arvostustaso on mielestämme neutraali huomioiden tuloskasvu-ennusteisiimme liittyvät riskit. Haluamme näyttöjä sekä paremman näkyvyyden tulevaan kannattavuustasoon ennen kuin olemme valmiita hyväksymään merkittävästi nykyistä korkeampia arvostuskertoimia.

Inderes analyysi
26.2.
2020

Fondian H2-raportti oli odotuksiamme heikompi ja yhtiön riskiprofiili on mielestämme kasvanut erityisesti Suomen liikevaihdon viime vuoden heikon kehityksen ja H2’19 LDaaS-liikevaihdon laskun myötä. Olemme laskeneet kuluvan vuoden ja lähivuosien ennusteitamme, mutta ennustamme edelleen yhtiön yltävän tulosparannukseen vuosina 2020-2022. Ennusteisiimme liittyvät epävarmuustekijät huomioiden osakkeen arvostustaso ei mielestämme ole houkutteleva emmekä näe arvostuksessa nousuvaraa ennen kuin tuloskehitykseen saadaan parempi näkyvyys.

Inderes analyysi
21.1.
2020

Eilisten ennakkotietojen perusteella alkuvuoden 2019 vaisu kehitys sai jatkoa myös vuoden jälkipuoliskolla. H2’19-tulos tulee jäämään vertailukautta matalammasta projektiliikevaihdosta johtuen selvästi odotuksiamme heikommaksi. Osakkeen arvostus on korkea ja näkyvyys odotuksia heikomman kehityksen taustalla oleviin tekijöihin on toistaiseksi rajallinen, mikä pitää osakkeen riskitason koholla.

Inderes analyysi
8.12.
2019

Arvioimme Fondian pahimpien sisäisten riitojen ja haasteiden olevan nyt takanapäin ja tuloksen kääntyvän nousu-uralle ensi vuodesta alkaen. Ennustamamme tuloskasvu ja osinkotuotto tarjoavat näkemyksemme mukaan kohtuullisen houkuttelevan tuotto-odotuksen sijoittajille lähivuosina.

Inderes analyysi
30.8.
2019

Fondian H1-raportti oli pääosin odotustemme mukainen, mutta yhtiön heikko tuottavuus oli pettymys ja olemme pääosin tämän takia laskeneet kuluvan vuoden ja lähivuosien ennusteitamme. Fondian ennustamaamme tuloskäänteeseen liittyy mielestämme epävarmuutta, minkä lisäksi yhtiön riskiprofiilia nostavat viime aikojen johtajavaihdokset sekä yhtiötä vastaan nostetut kanteet. Emme ole valmiita hyväksymään osakkeelle merkittävästi nykyistä korkeampia arvostuskertoimia ennen kuin näkyvyys lyhyen aikavälin kehitykseen on parantunut. 

Inderes analyysi
28.5.
2019

Arvioimme Fondian kasvuvauhdin hidastuneen alkuvuonna ja olemme tämän myötä laskeneet ennusteitamme. Yhtiön lyhyen tähtäimen tuloskehitykseen liittyvä epävarmuus on mielestämme kasvanut ja osakkeen hyväksyttävä arvostustaso on siten laskenut. Näkemyksemme mukaan Fondian pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat kuitenkin edelleen hyvät ja odotamme heikon kannattavuuden jäävän väliaikaiseksi.

Inderes analyysi
15.2.
2019

Fondian eilinen H2-raportti oli meille pettymys ja olemme laskeneet ennusteitamme sen myötä alaspäin. Odotamme heikon kannattavuuden jäävän yhtiölle väliaikaiseksi ja mielestämme korkeat arvostuskertoimet ovat edelleen Fondialle perusteltuja huomioiden toimialan defensiivisyys, yhtiön kilpailuedut ja mielestämme erinomaiset pitkän aikavälin kasvunäkymät. Huomautamme kuitenkin, että osakkeessa voi olla selvää laskuvaraa, mikäli heikko H2-kannattavuus ei jää väliaikaiseksi ja ongelmat pitkittyvät.

Fondia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 160 työntekijää.